cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik feedbackopmerkingen van mijn cursusleider rechtstreeks in mijn opdracht bekijken?

Hoe kan ik feedbackopmerkingen van mijn cursusleider rechtstreeks in mijn opdracht bekijken?

Je cursusleider kan ervoor kiezen opmerkingen rechtstreeks in een opdracht op te nemen in de vorm van inline opmerkingen, of annotaties. Als de pagina Details inlevering van een opdracht de knop Feedback weergeven (View Feedback) bevat, kun je deze annotaties bekijken met behulp van de previewtool Canvas DocViewer. Je kunt Canvas DocViewer ook gebruiken om te reageren op opmerkingen of om je eigen annotaties te maken.

Sommige browsers geven in eerste instantie opmerkingen niet juist weer bij het bekijken van feedback. Als je browser over een ingebouwde PDF-viewer beschikt, selecteer je de optie om de PDF in de systeemviewer te bekijken. Je kunt ook PDF-bestanden met opmerkingen downloaden om die op je computer te bekijken. De vereiste instellingen om de annotaties in de PDF weer te geven of af te drukken zijn verschillend afhankelijk van de op je computer geïnstalleerde software.

Opmerking: Als de opdrachtbijlage een Preview-knop en geen Feedback weergeven-knop bevat, kan het bestand niet worden weergegeven met DocViewer en zijn er geen geannoteerde opmerkingen te zien.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Cijfers (Grades).

Opdrachtdetails bekijken

Klik op de titel van een opdracht.

Feedback weergeven

Feedback weergeven

Klik op de knop Feedback weergeven (View Feedback).

Opmerking: Als de opdrachtbijlage een Preview-knop bevat, is je bestand niet geschikt voor DocViewer.

Opmerkingen met aantekeningen bekijken

Opmerkingen met aantekeningen bekijken

Bekijk de geannoteerde opmerkingen van je cursusleider [1]. Als je op een opmerking wilt reageren, klik je eerst op de opmerking en vervolgens op de knop Beantwoorden (Reply) [2]. Wanneer een geannoteerde opmerking uit meerdere regels bestaat, geeft het inhoudsvak een link weer in de vorm van een beletselteken [3]. Klik op het beletselteken om een opmerking uit te vouwen. Als je opeenvolgende antwoorden wilt bekijken, klik je op de opmerking om alle antwoorden uit te vouwen [4]. Je kunt use DocViewer ook gebruiken om je eigen annotaties bij je opdracht te maken.

Bestand downloaden

Bestand downloaden

Om een PDF van je inlevering en annotaties te downloaden, klik je op het pictogram voor downloaden [2].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback