cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe upload ik als cursist een document in de Rich Content Editor?

Hoe upload ik als cursist een document in de Rich Content Editor?

Je kunt bestanden van je computer uploaden om te linken in de Rich Content Editor.

Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen.

Als standaard tonen links van ingesloten documenten een pictogram waarmee gebruikers een voorbeeld van het document in de Rich Content Editor kunnen zien. Je kunt het in-line voorbeeld uitschakelen of het in-line voorbeeld automatisch laten openen.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer een van de Canvas-functies wordt gebruikt die de Editor ondersteunt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of ALT+FN+F8 (Mac-toetsenbord).

Docoument uploaden vanaf de werkbalk

Docoument uploaden vanaf de werkbalk

Klik op het pictogram Document [1] om een document vanaf de werkbalk te uploaden.

Je kunt een document ook uploaden via het menu met documentopties. Klik op de pijl Documentopties (Document Options) [2] om aanvullende documentopties te zien. Selecteer vervolgens de optie Document uploaden (Upload Document) [3].

Om het pictogram Document te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [4] klikken.

Docoument uploaden vanaf de menubalk

Docoument uploaden vanaf de menubalk

Klik op de link Invoegen (Insert) [1]. Navigeer zodat de Document opties [2] worden weergegeven en selecteer dan de optie Document uploaden (Upload Document) [3].

Bestand uploaden

Klik om door je bestanden te bladeren [1] of sleep een mediabestand naar de media-uploader [2] om een bestand vanaf je computer te uploaden.  

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Selecteer het documentbestand [1] en klik op de knop Openen (Open) [2].

Geselecteerd bestand bekijken

De uploader toont de naam van het documentbestand [1]. Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [3] om het bestand te verwijderen.

Gebruiksrechten beheren

Gebruiksrechten beheren

Indien vereist door je instituut, moet je de instellingen voor de gebruiksrechten voor je document selecteren.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gebruiksrechten (Usage Right) [1] een van de vijf opties voor de gebruiksrechten:

  • Ik heb het auteursrecht: originele inhoud die door jou is gemaakt
  • Ik heb toestemming gekregen om het bestand te gebruiken: geautoriseerde toestemming van de auteur
  • Het materiaal is in het publieke domein: expliciet toegewezen aan het publieke domein, geen auteursrechthouders of is niet meer beschermd door auteursrecht
  • Het materiaal valt onder een uitzondering - bijv. fair use, het recht om te citeren of een andere uitzondering die onder van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving valt: fragment of samenvatting die gebruikt wordt voor commentaar, nieuwsverstrekking, onderzoek of analyse in het onderwijs
  • Het materiaal is gelicentieerd onder Creative Commons: deze optie vereist ook de instelling van een specifieke Creative Commons-licentie

Indien bekend, voer je de informatie van de auteursrechthouder in het veld Auteursrechthouder (Copyright Holder) in [2].

Opmerking: Als je een cursusleider bent en niet zeker weet welk gebruiksrecht van toepassing is op je document, kun je voor raad contact opnemen met je beheerder.

Upload inleveren

Upload inleveren

Klik op de knop Inleveren (Submit) om je geselecteerde document te uploaden.

Opmerking: Het bestand knippert voordat dit in de Rich Content Editor wordt ingesloten.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Als je de Rich Content Editor in Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als Antwoord posten.

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Bekijk de inhoud gemaakt in de Rich Content Editor.

Klik op de bestandslink [1] om een voorbeeld van het bestand te bekijken.

Klik op het pictogram Downloaden (Download) [2] om het gelinkte document te downloaden.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback