Hoe gebruik ik Bestanden als cursist?

Als cursist kun je met de functie Bestanden bestanden en opdrachten opslaan binnen Canvas. Je kunt een of meer bestanden uploaden, alle gegevens over je bestanden bekijken en voorbeelden van bestanden bekijken. Het ontwerp van de functie Bestanden is responsief van opzet zodat deze in elke browser kan worden gebruikt. Het venster voor mapnavigatie, de weergave van bestanden en zelfs de bestandsnamen worden aangepast aan de breedte van het browservenster.

Bekijk een video over bestanden.

Je hebt mogelijk toegang tot bestanden (documenten, afbeeldingen, media, enz.) op drie verschillende plaatsen:

Bestanden bekijken

De basisfunctionaliteit binnen Bestanden is hetzelfde binnen elke bestandslocatie, maar sommige functies kunnen verschillen afhankelijk van het functiegebied.

Het linkervenster [1] geeft alle mappen weer voor een snel overzicht. Sommige mappen kunnen zijn ingesloten binnen andere mappen. Je kunt alle mappen uitvouwen door de klikken op de pijl naast de mapnaam.

Wanneer je op de naam van een map klikt, wordt alle inhoud van de map die je bekijkt, weergegeven in het rechtervenster [2]. Je kunt ook op mapnamen in het rechtervenster klikken om de mapinhoud te zien.

Door bestandskoppen navigeren

Voor elk bestand wordt het volgende weergegeven: de naam van het bestand [1], de datum waarop het bestand werd gemaakt [2], de datum waarop het bestand is gewijzigd [3], de naam van degene die het bestand heeft gewijzigd (indien gewijzigd door een andere gebruiker) [4] en de grootte van het bestand [5].

Je kunt ook de status voor publicatie [6] voor je gebruikersbestanden bekijken.

Bestanden worden alfabetisch gesorteerd. Je kunt bestanden sorteren door op de naam van een kolomkop te klikken.

Bestanden beheren

Afhankelijk van het bestandsgebied kunnen bestanden verschillende opties voor het beheren van bestanden bevatten.

Bestanden zoeken [1]. Er kan naar bestanden worden gezocht op bestandsnaam.

Een map toevoegen [2]. Voer aan Bestanden een nieuwe map toe voor het opslaan van bestanden. Mappen kunnen andere mappen bevatten.

Een bestand uploaden [3]. Upload een bestand naar Bestanden.

De status van het bestand wijzigen [4]. Bestanden kunnen worden gepubliceerd, de publicatie ervan kan ongedaan worden gemaakt of de bestanden kunnen een beperkte status hebben.

Geselecteerde bestanden beheren

Klik op de naam van een bestand om het bestand te selecteren. Je kunt ook meerdere bestanden tegelijk selecteren door de Command-toets (Mac) of Control-toets (PC) ingedrukt te houden.

Wanneer een bestand is geselecteerd, geeft Bestanden de werkbalk boven in het venster weer. Afhankelijk van het bestandsgebied kan de werkbalk diverse opties bevatten voor het beheren van de geselecteerde bestanden:

 Je kunt ook enkele van of alle opties voor een geselecteerd bestand beheren met het menu Opties (Options) van dat bestand [6].

Gebruiksrechten bekijken

Gebruiksrechten bekijken

Cursus- en groepsbestanden kunnen een kolom voor gebruiksrechten bevatten. Indien ingeschakeld, laat de kolom het gebruiksrecht (copyright) voor het bestand zien [1]. Bij bestanden die geen gebruiksrecht bevatten wordt een waarschuwingspictogram weergegeven [2].

Je kunt het gebruiksrecht voor een bestand in Groepsbestanden wijzigen door te klikken op het pictogram voor gebruiksrechten voor dat bestand [3].