cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursist deelnemen aan een groep?

Hoe kan ik als cursist deelnemen aan een groep?

Je kunt je aanmelden voor een groep in je cursus als je cursusleider de optie voor zelfinschrijving heeft ingeschakeld.

Personen openen

Personen openen

Klik op de Personen (People) link.

Groepen bekijken

Groepen bekijken

Klik op het tabblad Groepen (Groups) [1] voor toegang tot je gebruikersgroepen.

Je kunt je gebruikersgroepen ook openen via het menu Opties. Klik op het pictogram Opties (Options) [2] en vervolgens op de link Gebruikersgroepen bekijken (View User Groups) [3].

Aan groep deelnemen

Aan groep deelnemen

Klik op de Deelneme (Join) link naast de naam van een beschikbare groep.

Controleer Groepsinschrijving

Controleer Groepsinschrijving

Een bericht zal verschijnen aan de bovenkant van je browser om je in te schrijven voor de groep.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback