Hoe verander ik de taalvoorkeur in mijn gebruikersaccount?

Engels is de standaard taal in Canvas, maar je kunt ervoor kiezen om de Canvas interface in een andere taal te zien.

Opmerkingen:

  • Cursusleiders hebben de mogelijkheid de taalvoorkeur van hun cursussen in te stellen. Als je je inschrijft voor een cursus waarvan de instructeur de taal veranderd heeft (meestal voor een cursus in vreemde talen), zal de taal van de cursus jouw taalinstellingen overschrijven.
  • Als je je taal of lokale voorkeuren verandert, is het mogelijk dat de begindatum van de kalenderweek ook verandert. Bij bepaalde talen of lokale instellingen komt de begindatum van de kalenderweek op maandag te staan.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Instellingen bewerken

Instellingen bewerken

Klik op de knop Wijzig instellingen (Edit Settings).

Taal selecteren

Taal selecteren

Kies de taal van je voorkeur in het dropdown-menu Taal.

Instellingen bijwerken

Instellingen bijwerken

Klik op de knop Update Settings (Update Settings).

Voorkeurstaal tonen

Canvas inzien in de taal van je voorkeur.