Hoe kan ik als cursist de Takenlijst voor al mijn cursussen in het dashboard Lijstweergave bekijken?

Het dashboard Lijstweergave toont alle to-do-items in een agendaweergave zodat je taken gemakkelijk in al je cursussen kunt beheren. De Takenlijst bevat zowel beoordeelde als niet-beoordeelde to-do-items die je cursusleider heeft toegewezen aan de takenlijst van een cursus. Je kunt ook je eigen to-do-items toevoegen en bekijken in het Dashboard. Het dashboard Lijstweergave toont ook kalenderevenementen en cursusaankondigingen.

Opmerkingen:

 • Het dashboard Lijstweergave houdt geen rekening met cursusfavorieten en geeft alle items weer op basis van datum, cursus-ID, inleverdatum en inlevertijd.
 • To-do-items kunnen ook worden bekeken in het dashboard Kaartweergave en het dashboard Recente activiteit.

Lijstweergave openen

Je opent het dashboard Lijstweergave door te klikken op het pictogram Opties (Options) [1] en de optie Lijstweergave (List View) te selecteren [2].

Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van je organisatie kan je dashboard standaard zijn ingesteld op Lijstweergave.

Lijstweergave bekijken

Het dashboard Lijstweergave geeft standaard de huidige datum weer [1].

Je kunt eerdere en latere datums zien door de pagina omhoog en omlaag te scrollen [2].

Om snel terug te keren naar de to-do-items voor de huidige datum, klik je op de knop Vandaag (Today) [3].

Voor snelle toegang tot eerdere items met nieuwe activiteit klik je op de knop Nieuwe activiteit (New Activity) [4].  

Itemgegevens bekijken

Wanneer meerdere cursussen to-do-items voor taken op een en dezelfde datum bevatten, worden cursussen weergegeven op cursusnaam en items op inlevertijd [1].

Beoordeelde items geven de puntwaarde voor het beoordeelde item weer [2].

Tot de to-do-items behoren pictogrammen die het itemtype aangeven:

 • Peerbeoordeling [3]
 • Kalenderevenement [4]
 • Aankondiging [5]
 • Opdracht [6]
 • Pagina [7]
 • Discussie [8]
 • Toets [9]

Item openen

Klik op de naam van een to-do-item [1] om het item te openen.

Klik op de naam van een cursus [2] om de startpagina van die cursus weer te geven.

Deelnemen aan een vergaderingevenement

Als je cursusleider een vergaderinglink aan een kalenderevenement heeft toegevoegd, kun je vanaf de Dashboard Lijstweergave deelnemen aan de vergadering.

Vergaderingen die voorbij zijn of nog niet zijn begonnen, hebben een grijze knop Deelnemen (Join) [1].

Klik op de groene knop Deelnemen (Join) om aan een actieve vergadering deel te nemen.

Status en activiteit van een activiteit bekijken

De Lijstweergave bevat labels en pictogrammen om snel de status en activiteit van een item te kunnen zien.

Items met nieuwe activiteit worden weergegeven met een Ongelezen-indicator [1] en bevatten een activiteitlabel. Nieuwe activiteit kan een van of alle volgende labels bevatten:

 • Beoordeeld [2]: een inlevering is beoordeeld
 • Antwoorden [3]: een aankondiging of discussie heeft nieuwe antwoorden
 • Feedback [4]: een beoordeeld item heeft nieuwe feedback van de cursusleider in de vorm van opmerkingen bij de inlevering (wordt niet weergegeven als feedback alleen plaatsvindt via DocViewer-annotaties)

Zodra de inleverdatum voor een beoordeeld item is verstreken, wordt er een indicator [5] en label [6] weergegeven om dat aan te geven.

Items die na de inleverdatum worden ingeleverd worden weergegeven met het label Te laat [7].

Als je cursusleider een opdracht opnieuw aan je heeft toegewezen, heeft het item een Opnieuw-label [8]. Je moet je opdracht opnieuw inleveren.

Item markeren als voltooid

Beoordeelde items worden automatisch gemarkeerd als voltooid nadat ze zijn ingeleverd. Niet-beoordeelde items moeten handmatig worden gemarkeerd als voltooid.

Je kunt een item handmatig markeren als voltooid door het selectievakje voor het item in te schakelen [1]. Wanneer je een item handmatig markeert, wordt de status ervan bijgewerkt wanneer je de pagina vernieuwt.

Voltooide to-do-items blijven in de Takenlijst staan zodat je ze op elk gewenst moment kunt bekijken. Als je info over voltooide to-do-items wilt zien, klik je op de link Voltooid item weergeven (Show completed item) [2]. De voltooide items worden weergegeven met een selectievakje voor voltooid [3]. Klik op de naam van het item [4] om informatie over het voltooide item te bekijken. De volgende keer dat je de pagina vernieuwt, worden de voltooide items weer binnen de voltooide link verborgen.

Menu Waarschuwingen bekijken

Menu Waarschuwingen bekijken

Als je een lijst met beoordeelde, te late items in al je cursussen wilt zien, klik je op de knop Menu Waarschuwingen (Alert Menu) [1]. Met het menu Waarschuwingen kun je zien welke mogelijkheden je hebt om je cursuscijfers te verbeteren.

Klik op de link Nieuw (New) [2] om nieuwe waarschuwingsitems te bekijken. Je kunt nieuwe waarschuwingsitems verwijderen door op het pictogram voor verwijderen te klikken [3]. Het verwijderen van een nieuw waarschuwingsitem heeft geen invloed op de status ervan wordt het item ook niet gemarkeerd als voltooid.

Klik op de link Verwijderd (Dismissed) [4] verwijderde waarschuwingsitems te bekijken.

Cijfers weergeven

Klik op het pictogram van de cijferlijst [1] om je huidige cursuscijfers te zien. Het menu Mijn cijfers wordt weergegeven met je huidige cursuscijfers [2]. Klik op de link met de cursusnaam om de pagina Cijfers voor je cursus te bekijken [3].

Opmerking: Als voor een van je cursussen beoordelingsperioden worden gebruikt, is de weergegeven beoordeling die voor de huidge beoordelingsperiode.

To-do-items bekijken

Je kunt je eigen to-do-items aan het Dashboard toevoegen. To-do-items die bij een cursus horen, worden weergegeven als onderdeel van de cursusitems en worden gerangschikt op inleverdatum [1]. Algemene to-do-items worden altijd onder alle cursussen weergegeven [2]. To-do-items kunnen op elk gewenst moment worden bewerkt door op het pictogram voor bewerken te klikken [3].

Je kunt een to-do-item toevoegen door te klikken op het pictogram Item toevoegen (Add Item) [4].

Opmerking: Je kunt ook de Kalender gebruiken om to-do-items toe te voegen, die dan ook in het dashboard Lijstweergave worden weergegeven.

Dashboard wijzigen

Dashboard wijzigen

Je kunt de Dashboard-weergave op elk gewenst moment wijzigen met behulp van het menu Opties (Options).