Hoe weet ik of ik een peerbeoordelingsopdracht moet doen?

Je docent kan je de opdracht geven een opdracht van een andere cursist te beoordelen. Je kunt meldingen over peerbeoordelingen bekijken in de stroom Recente activiteiten (Recent Activity Stream) van Canvas, in de takenlijst (To Do List) en op de pagina met individuele opdrachten. Zodra peerbeoordelingen zijn toegewezen, wordt je hiervan ook via e-mail op de hoogte gesteld.

Opmerking: Als de opdracht die je opent anders wordt weergegeven, kunnen er in je cursus door de cursusleider Opdrachtverbeteringen zijn ingeschakeld.

Dashboard bekijken

Zodra je een peerbeoordeling krijgt toegewezen, verschijnt er een melding op verschillende plekken op het dashboard.

Recente activiteit bekijken

Op je dashboard kun je je recente activiteit zien in je Globale activiteitenstroom (Global Activity stream). De recente activiteit toont een peerbeoordeling en de naam van de cursus. Klik op de link Meer weergeven (Show more) om de opdracht te openen en de naam van de student van de peerbeoordeling te bekijken.

Als een peerbeoordeling anoniem is, wordt de naam weergegeven als Anonieme gebruiker (Anonymus User).

Takenlijst weergeven

Takenlijst weergeven

Zowel op het dashboard als in de zijbalk van de startpagina van de cursuspagina (Course Home Page) toont de takenlijst de peerbeoordelingsopdracht. Peerbeoordelingen zijn herkenbaar aan het pictogram Peerbeoordeling. Om de opdracht die moet worden beoordeeld te zien, klik je op de link Peerbeoordeling voor [Opdrachtnaam] (Peer Review [Assignment Name]).

Opmerking: Momenteel geeft de inleverdatum (Due Date) in de takenlijst (To Do List) niet nauwkeurig de datum weer waarop je je peerbeoordeling moet voltooien. Als de details van je peerbeoordeling nog niet zijn opgenomen in de details van je opdracht, kun je contact opnemen met je docent.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Je kunt peerbeoordelingen zien wanneer je opdrachten bekijkt. Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Opmerking: Je kunt je opdrachten ook openen via je Dashboard, Cursusactiviteitstroom (Course Activity Stream), Syllabus, Cijferlijst (Gradebook), Kalender (Calendar) of Modules.

Opdracht openen

Op de indexpagina van de opdracht kun je alle peerbeoordelingen die aan jou zijn toegewezen bekijken. Klik op de link Vereiste peerbeoordeling (Required Peer Review) [1] om de peerbeoordeling te openen.

Je kunt de naam van de cursist zien van wie je de opdracht aan het beoordelen bent [2]. Als je peerbeoordeling anoniem is, wordt de naam van de cursist weergegeven als Anonieme cursist (Anonymus Student).

Opmerking: Als je docent je een opdracht heeft toegewezen die op papier moet worden gedaan, of een opdracht die niet hoeft te worden ingeleverd, wordt de toegewezen peerbeoordeling niet op deze pagina getoond. Je kunt de beoordeling echter nog altijd vanaf het dashboard bekijken.

Toegewezen peerbeoordeling bekijken

Toegewezen peerbeoordeling bekijken

In de zijbalk, onder Toegewezen peerbeoordelingen (Assigned Peer Reviews) zie je de peerbeoordelingen die aan jou zijn toegewezen. Het waarschuwingspictogram [1] geeft aan dat de peerbeoordeling nog niet voltooid is. Een pictogram met een vinkje geeft aan dat je de peerbeoordeling hebt voltooid.

Als je peerbeoordeling anoniem is, kun je de naam van de cursist niet zien. De peerbeoordeling wordt weergegeven als anonieme gebruiker.

Opmerkingen:

  • Als je docent een rubriek toevoegt die bepaalt hoe een opdracht moet worden beoordeeld, moet je een beoordeling toekennen aan de hand van de rubriek. Je docent kan je echter ook vragen om een opmerking achter te laten in de opmerkingen-zijbalk.
  • Als je docent je een opdracht heeft toegewezen die op papier moet worden gedaan, of een opdracht die niet hoeft te worden ingeleverd, wordt de toegewezen peerbeoordeling niet op deze pagina getoond. Je kunt de beoordeling echter nog altijd vanaf het dashboard bekijken.