Hoe kan ik mijn cijfers in een huidige cursus bekijken?

De pagina Cijfers in een cursus toont alle huidige cijfers voor alle cursusopdrachten. Je kunt ook de scoredetails, opmerkingen en rubrieken bekijken. Als je instructeur gebruik maakt van meerdere beoordelingsperiodes, kun je de cijfers ook filteren op beoordelingsperiode.

Als je cursussen hebt die al zijn beëindigd en je nog toegang tot de inhoud ervan hebt, kun je die cijfers vanuit elke actieve cursus bekijken. Je kunt ook cijfers van beëindigde cursussen bekijken in het menu Globale navigatie.

Opmerking: Er kan in je cursus een beperking zijn ingesteld voor de weergave van sommige details in de Cijfers-pagina, zoals scoredetails en het totaalcijfer.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cijfers weergeven

Op de pagina Cijfers kun je de cursus selecteren waarvan je de cijfers wilt bekijken [1]. Als standaard zijn de cijfers chronologisch gesorteerd op inleverdatum van de opdracht. In het menu Rangschikken op (Arrange by) [2] kun je ook sorteren op module, opdrachtnaam of opdrachtgroep. Klik op de knop Toepassen (Apply) [3] om de opgegeven cijfers te zien. De opdrachten die geen onderdeel zijn van een module worden in alfabetische volgorde getoond aan het einde van de opdrachtenlijst. Als bepaalde modules of opdrachtgroepen niet in je cursus worden gebruikt, zijn deze niet als sorteeropties opgenomen.

Je kunt de naam van de opdracht [4], de inleverdatum van de opdracht [5], de inleverdatum voor de opdracht [6], de status van de opdracht [7], de score die je hebt behaald en de totale puntenwaarde van de opdracht [8] zien. Het is mogelijk dat je ook kunt zien of de opdracht scoredetails, opmerkingen of rubrieken [9] bevat.

Je ziet mogelijk diverse cijfer-iconen in de scorekolom [10] die het type opdracht aangeeft dat je hebt ingeleverd. Deze opdrachten zijn niet door je instructeur beoordeeld. Zodra de opdracht beoordeeld is, wordt het icoon vervangen door je score.

Op de Cijfers-pagina kun je ook hypothetische of Wat-als-cijfers aanmaken. Je kunt op een willekeurig scoreveld klikken en je cijfer inschatten voor zowel beoordeelde opdrachten (als je een opdracht wilt inleveren) als onbeoordeelde opdrachten.

Klik op de knop Cijfers afdrukken (Print Grades) [11] om je cijfers af te drukken.

Beoordelingsperioden bekijken

Als beoordelingsperiodes in je cursus zijn ingeschakeld, kun je de cijfers per beoordelingsperiode [1] zien. Als standaard toont de Cijfers-pagina de huidige beoordelingsperiode. Als een opdracht geen inleverdatum bevat, wordt deze als onderdeel van de laatste beoordelingsperiode weergegeven. Om de cijfers voor een andere cursus te zien, klik je op de vervolgkeuzelijst Cursus (Course) [2]. Klik op de knop Toepassen (Apply) [3] om de opgegeven beoordelingsperiode en cursus te zien.

Als je cursus gewogen opdrachtgroepen bevat, kunnen de opdrachtgroepen in de zijbalk variëren afhankelijk van welke beoordelingsperiode je bekijkt. Een opdrachtgroep wordt weergegeven als de groep tenminste één opdracht in de geselecteerde beoordelingsperiode moet inleveren.

Wanneer de beoordelingsperioden gewogen zijn en je de optie Alle beoordelingsperioden selecteert, toont de zijbalk de wegingen van elke beoordelingsperiode.

Te late opdracht bekijken

Te late opdracht bekijken

Je cursusleider kan een automatisch beleid voor te laat inleveren in je cursus activeren. Eventuele opdrachten die na de inleverdatum worden ingeleverd, worden gemarkeerd als te laat. Het beleid voor te laat inleveren zal automatisch een percentage van het cijfer aftrekken van de totale score. Te late opdrachten tonen het pictogram voor Te laat in de kolom Status van de cijferlijst [1]. Om de details te zien van een opdracht die te laat is ingeleverd, klik je op de naam van de opdracht [2].

Te late inlevering bekijken

Te late inlevering bekijken

De pagina Inleveringsdetails toont je cijfer, hoeveel is afgetrokken voor te laat inleveren, en het eindcijfer.

Cijferinfo bekijken

Cijferinfo bekijken

Sommige opdrachten hebben een zwart waarschuwingsicoon [1] dat je erop attent maakt dat de punten die met deze opdracht worden behaald, niet bij je eindcijfer [2] worden geteld. Je moet deze opdracht wel inleveren tenzij je instructeur je ervan heeft vrijgesteld.

Opmerkingen bekijken

Als er opmerkingen in je opdracht zijn, toont de opdracht een opmerkingen-pictogram. Klik op het opmerkingen-pictogram om de opmerkingen te zien. Als er ongelezen opmerkingen zijn wordt er een indicator weergegeven [2]. De indicator verdwijnt zodra de opmerkingen zijn gelezen.

Opmerkingen staan in chronologische volgorde.

Als er behalve opmerkingen in de vorm van tekst nog andere feedback is, bijvoorbeeld opmerkingen in de vorm van media, klik je op het pictogram Feedback om de details van de inlevering te openen en de andere feedback te bekijken [3].

Klik op de link Sluiten (Close) [4] om de opmerkingen te sluiten.

Scoredetails bekijken

Klik op het Afvinkteken icoon [1] als je details van de scores wilt bekijken. Je kunt de cijferverdeling voor de opdracht bekijken, samen met de gemiddelde, hoogste, laagste, mediaan, hoogste kwartiel en laagste kwartiel scores [2].

De horizontale lijn van de grafiek gaat van 0 tot de hoogste mogelijke score van de opdracht [3]. Het witte vak gaat van de laagste tot de hoogste scores van cursisten. Jouw score wordt als een blauw vierkantje in de afbeelding getoond.

Je ziet alleen scoredetails als er meer dan vijf andere studenten de opdracht in de cursus hebben ingeleverd. Als je geen scoredetails ziet, hebben er minder dan vijf studenten de opdracht ingeleverd.

Klik op de link Sluiten (Close) [4] om de scoredetails te sluiten.

Rubriek bekijken

Een opdracht kan ook een icoon Rubriek [1] bevatten, wat betekent dat de opdracht een rubriek heeft voor beoordelingsdoeleinden. Klik op het icoon om je resultaten te zien. Bekijk je score gebaseerd op de rubriek [2]. Klik op de link Rubriek sluiten (Close Rubric) [3] om de rubriek te sluiten.

Opmerking: Je cursusleider kan een beperking hebben ingesteld voor de totale rubriekscore.

Opdrachtgroepen weergeven

Opdrachtgroepen weergeven

De Cijfers-pagina toont de opdrachtgroepen in je cursus [1]. Opdrachtgroepen bieden cursusleiders de mogelijkheid om opdrachten, discussies en toetsen in groepen te organiseren en bepaalde beoordelingsregels of wegingen op de groepen toe te passen. Je kunt de percentagescore voor elke groep [2] zien en het aantal punten dat je hebt behaald ten opzichte van het totale aantal mogelijke punten [3].

Opmerking: Je instructeur kan een beperking hebben ingesteld voor het bekijken van percentages van opdrachtgroepen.

Zijbalk weergeven

Zijbalk weergeven

Het cijferoverzicht toont je totaalcijfer [1], maakt het mogelijk opgeslagen wat-als-scores [2] te zien en maakt het mogelijk om alle scoredetails, opmerkingen en rubrieken getoond in de Cijfers-pagina [3] weer te geven of te verbergen.

Afhankelijk van de cijferberekening voor je cursus kan je totaalcijfer als een puntwaarde of als een percentage worden weergegeven.

Opmerking: Je instructeur kan hebben ingesteld dat je je totaalcijfer [4] niet mag zien.

Huidige cijfer en totaalcijfer bekijken

Huidige cijfer en totaalcijfer bekijken

Het huidige cijfer wordt berekend door de beoordeelde opdrachten op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Dit cijfer wordt berekend wanneer de optie Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) [1] is geselecteerd.

Het totaalcijfer wordt berekend door alle opdrachten op te tellen overeenkomstig hun weging in het beoordelingsschema van de cursus (zowel beoordeelde als niet beoordeelde opdrachten). Om het totaalcijfer te zien, deselecteer je de optie [2] in de zijbalk. Het cijfer bovenaan de zijbalk toont je totaalcijfer.

Opmerking: Als je instructeur je heeft beperkt in het bekijken van je huidige cijfer en/of totaalcijfer, is het selecteren of deselecteren van de optie op de zijbalk nog steeds van invloed op individuele opdrachten. Je ziet mogelijk kleine veranderingen in de arcering van de opdracht wat aangeeft dat een cijfer misschien niet meer gaat meetellen bij de cursus.

Berekening percentagecijfer bekijken

De zijbalk toont de informatie over hoe de cijfers zijn berekend.

Als de opdrachtgroepen zijn gewogen, toont de zijbalk de uitsplitsing van de gewogen opdrachtgroepen [1].

Opdrachtgroepen worden altijd als een percentage weergegeven. Als je instructeur je toestaat om totaalcijfers te bekijken, kun je een uitsplitsing zien van de punten die je hebt behaald ten opzichte van het totaal aantal mogelijke punten [2].

Opmerking: Je cursusleider kan een beperking hebben ingesteld voor het bekijken van je cijfertotalen in de percentages van opdrachtgroepen.

Berekening puntencijfer bekijken

Berekening puntencijfer bekijken

Als je cursus geen opdrachtgroepen gebruikt, kan je totaalcijfer in punten of in een percentage worden weergegeven. Als je totaalcijfer in punten wordt weergegeven, kun je het totale cijferpercentage zien. Je instructeur kan ook hier hebben ingesteld dat je het totaalcijfer niet mag zien.  

Opmerking: Je instructeur kan hebben ingesteld dat je de cijfertotalen niet mag zien.

Berekening kwalitatief cijfer weergeven

Berekening kwalitatief cijfer weergeven

Als je instituut het weergeven van kwantitatieve gegevens verbiedt, wordt je totaalcijfer weergegeven aan de hand van een beoordelingsschema, meestal een beoordeling in lettervorm. Je instructeur kan ook hier hebben ingesteld dat je het totaalcijfer niet mag zien.  

Cijferlijst veranderen

Cijferlijst veranderen

Als je meer dan één cursus hebt, kun je het dropdown-menu van de cursus (course drop-down menu) [1] gebruiken om je cijfers in andere cursussen te zien.

Als je Cijfers-pagina de kopteksten Opdrachten en Leren beheersen [2] toont, kun je ook je standaard-gebaseerde scores in de link Leren beheersen (Learning Mastery) zien.