Hoe pas ik als cursist mijn Cursuslijst aan?

Wanneer je in meer dan één Canvas-cursus bent ingeschreven, kun je de actieve cursussen aanpassen om deze in je cursuslijst te tonen. De cursussen die je in het cursus-afrolmenu wilt tonen, worden favoriete cursussen genoemd. Je kunt elke gepubliceerde cursus die in de sectie Mijn cursussen op de cursuslijstpagina verschijnt als favoriet instellen. Favoriete cursussen worden ook in het Dashboard Kaartweergave getoond.

Wanneer er geen cursussen als favoriet zijn ingesteld, toont de cursuslijst automatisch maximaal 20 cursussen in alfabetische volgorde in het afrolmenu. Echter, nadat je minimaal één cursus als favoriet hebt geselecteerd, zullen alleen je favoriete cursussen in de cursuslijst verschijnen.

Opmerking: De cursussen zijn altijd alfabetisch gerangschikt; je kunt je cursussen niet handmatig in een andere volgorde rangschikken.

Cursussen openen

Cursussen openen

In Globale Navigatie, klik je op de Cursussen (Courses) link [1], klik dan op de Alle Cursussen (All Courses) link [2].

Cursussen beheren

Klik op het sterretje naast een cursus [1] om die cursus als favoriet in te stellen. Cursussen met dichte sterretjes zijn cursussen die als favoriet [2] zijn ingesteld.

Opmerkingen:

  • Nadat je handmatig ten minste één cursus als favoriet hebt ingesteld, zal Canvas automatisch eventuele nieuw gepubliceerde cursusinschrijvingen als favoriet voor je instellen.
  • Je kunt alleen actieve cursussen als favoriet instellen.

Niet-gepubliceerde cursussen weergeven

Niet-gepubliceerde cursussen weergeven

Als een cursus niet-gepubliceerd is en je toestemming hebt om niet-gepubliceerde cursussen vóór de deelnamedatums van de cursus te bekijken, kun je de cursus niet als favoriet instellen. Als je de muisaanwijzer boven een sterretjepictogram voor een niet-gepubliceerde cursus houdt, zie je een melding die aangeeft dat de cursus niet als favoriet kan worden toegevoegd.

Toekomstige en oude inschrijvingen kunnen ook niet als favoriet worden ingesteld.

Oude inschrijvingen weergeven

Afhankelijk van de cursusconfiguratie is het misschien nog steeds mogelijk om je oude inschrijvingen te zien nadat de cursussen zijn afgesloten. Cursussen die als favoriet zijn ingesteld, verliezen echter niet automatisch de favorietinstelling. Als een cursus met een oude inschrijving nog steeds als favoriet wordt getoond, kun je de favorietinstelling van de cursus annuleren met het sterretjepictogram.