cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursist afbeeldingen op het web insluiten in de Rich Content Editor?

Hoe kan ik als cursist afbeeldingen op het web insluiten in de Rich Content Editor?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Cursusleiders kunnen de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om afbeeldingen op internet in te sluiten. Je kunt voor de duidelijkheid ook alt-labels aan je afbeeldingen toevoegen.

De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen). Als de bron van je afbeelding wordt gewijzigd nadat deze is ingesloten, zal de afbeelding die je aan de Rich Content Editor hebt toegevoegd, niet veranderen.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

Afbeelding openen

Afbeelding openen

Klik op het pictogram Afbeelding (Image).

Externe afbeelding insluiten

Externe afbeelding insluiten

Plak of typ de URL van de afbeelding die je wilt insluiten.

Alt-tekst invoegen

Alt-tekst invoegen

In het veld Kenmerken (Attibutes) wordt de Alt-tekst [1] opgenomen als naam van de afbeelding. Typ voor de duidelijkheid een beschrijving van de inhoud van de afbeelding. Als je de afbeelding ter decoratie wilt toevoegen, schakel je het selectievakje Decoratieve afbeelding (Decorative image) [2] in. Als het selectievakje Decoratieve afbeelding is ingeschakeld, wordt het veld met de alt-tekst grijs weergegeven.

Opmerking: Als je een titel voor de afbeelding wilt opnemen, die wordt weergegeven wanneer een gebruiker de aanwijzer boven de afbeelding houdt, sluit je de afbeelding in en open je de HTML Editor. Titellabels moeten handmatig aan de HTML-code worden toegevoegd.

Kenmerken van afbeeldingsafmetingen wijzigen

Kenmerken van afbeeldingsafmetingen wijzigen

De standaardafmetingen van de afbeelding worden ook automatisch weergegeven. Afmetingen worden vermeld in pixels, op basis van breedte en hoogte.

Je kunt de afbeeldingsafmetingen wijzigen door het gewenste aantal pixels voor de breedte van de afbeelding te typen [1]. Druk vervolgens op de Tab-toets. Omdat Canvas de beeldverhouding van de afbeelding intact laat, wordt de hoogte van de afbeelding automatisch ingevoerd [2].

Afbeelding insluiten

Afbeelding insluiten

Klik op de knop Bijwerken (Update).

Opmerking: Als je geen van de kenmerken van een afbeelding hoeft te wijzigen, kun je ook de afbeelding zoeken en gewoon dubbelklikken op de naam van de afbeelding. De afbeelding wordt dan rechtstreeks in je bericht ingesloten.  

Ingesloten afbeelding bekijken

Ingesloten afbeelding bekijken

Bekijk je ingesloten afbeelding in de Rich Content Editor.

Afbeeldingseigenschappen bewerken

Afbeeldingseigenschappen bewerken

Als je een bestaande ingesloten afbeelding wilt bewerken, klik je op de afbeelding [1] en vervolgens op het pictogram Afbeelding (Image) [2]. Het venster voor invoegen/bewerken wordt geopend om de gewenste wijzigingen aan te brengen.  

Wanneer je een bestaande afbeelding bewerkt, wordt op het tabblad URL de locatie van de webafbeelding weergegeven. De kenmerken blijven hetzelfde op alle tabbladen en kunnen waar nodig worden bewerkt.

Als je de webafbeelding wilt vervangen, plak of typ je de URL van de afbeelding die je wilt insluiten [3].

Grootte van afbeelding visueel wijzigen

Grootte van afbeelding visueel wijzigen

Je kunt ook de handgrepen rond de afbeelding gebruiken om de grootte van de afbeelding visueel te wijzigen. Daarvoor klik je op de afbeelding, houd je de aanwijzer boven een van de witte blokjes totdat de aanwijzer in een pijl verandert. Sleep de afbeelding en wijzig de grootte ervan. De afbeelding behoudt daarbij altijd dezelfde beeldverhouding.

Opmerking: De Rich Content Editor biedt geen ondersteuning voor het bijsnijden van afbeeldingen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback