cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursist de HTML-weergave in de Rich Content Editor gebruiken?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik als cursist de HTML-weergave in de Rich Content Editor gebruiken?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Cursusleiders kunnen de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om inhoud met HTML in te sluiten. De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen).

Wanneer je in Canvas probeert aangepaste HTML-codering uit te voeren, kun je erachter komen dat bepaalde HTML-codes niet meer werken nadat ze zijn opgeslagen. Dit komt omdat Canvas om veiligheidsredenen alleen bepaalde HTML-elementen ondersteunt. Dat geldt ook voor inhoud die vanuit een externe bron is gekopieerd. Hieronder zie je een link naar een lijst met HTML-tags die in Canvas zijn toegestaan. HTML-tags die niet in deze lijst zijn opgenomen, worden mogelijk uit de Canvas Rich Content Editor verwijderd wanneer je je werk opslaat. Bekijk de Canvas HTML Editor Allowlist PDF voor meer informatie.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

HTML Editor openen

HTML Editor openen

Klik op de link HTML Editor.

Opmerking: Je kunt vanuit de HTML-weergave terugkeren door op de link Rich Content Editor te klikken.

Inhoud invoeren

Inhoud invoeren

Voer de HTML-inhoud in.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Als je de Rich Content Editor in Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als Antwoord posten.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.