Hoe stuur ik als cursist een bericht naar een cursusgebruiker vanuit de Inbox?

Vanuit de Inbox kun je een bericht sturen naar een gebruiker of naar verschillende gebruikers in een cursus.

Als je ontvangerslijst meer dan 100 gebruikers bevat, wordt je bericht automatisch als afzonderlijk bericht naar iedere gebruiker gestuurd. Ook als afzender word je opgenomen in de lijst met het totaalaantal ontvangers.

Meer informatie over de Inbox.

Opmerkingen:

  • Op dit moment kun je geen bericht sturen naar gebruikers in verschillende cursussen.
  • Je kunt ook een bericht sturen naar jezelf, maar de berichten kunnen alleen worden bekeken in de verzonden berichten map.
  • Gebruikers worden in de Inbox weergegeven zodra ze een actieve inschrijving in de cursus hebben en gebruikers kunnen niet aan een cursus deelnemen tenzij deze is gepubliceerd.
  • Je kunt geen berichten sturen naar gebruikers in afgesloten cursussen.

Inbox openen

Inbox openen

Klik op de Inbox link.

Bericht opstellen

Klik op het pictogram Samenstellen.

Cursus selecteren

Cursus selecteren

Kies in het vervolgkeuzemenu van de Cursus (Course) [1] de cursus waar je een bericht aan wilt sturen [2].

Gebruiker toevoegen

Gebruiker toevoegen

Zoek met het veld Aan (To) [1] naar de gebruiker. Je kunt een gebruiker ook zoeken en selecteren door op de knop Cursusrooster (Course Roster) [2] te klikken

Naar gebruiker zoeken

Naar gebruiker zoeken

Je kunt naar een gebruiker zoeken door de naam van de gebruiker in te typen in het veld Aan (To) [1]. Selecteer de naam van de gebruiker uit de lijst [2].

Meerdere gebruikers toevoegen

Naam van ontvanger verwijderen

Als je een bericht naar meerdere gebruikers wilt verzenden, voeg dan meer namen toe aan het veld Aan (To) [1].

Je kunt een individueel bericht aan elke ontvanger sturen door te klikken op het keuzevakje Een individueel bericht sturen naar elke ontvanger (Send an individual message to each recipient) [2].

Adresboek gebruiken

Adresboek gebruiken

Als je een gebruiker uit het cursusrooster wilt toevoegen, klik je op de knop Adresboek [1]. Selecteer de rol van de gebruiker die je wilt toevoegen [2]. Selecteer vervolgens de naam van de gebruiker [3]. De namen zijn alfabetisch op achternaam geordend.

Als je meerdere gebruikers aan je bericht wilt toevoegen, druk je op de Command-toets (Mac) of op de Control-toets (Windows) en vervolgens op de namen van de juiste gebruikers.

Om terug te keren naar het cursusrooster, gebruik je de optie Terug (Back) [4].

Bericht versturen

Bericht versturen

In het onderwerpregelveld (subject line field) [1] voer je een onderwerp in voor je bericht.

Als je je bericht naar meerdere gebruikers verzendt, maar niet wilt dat iedere gebruiker kan zien naar wie het bericht nog meer is verzonden, schakel je het selectievakje Een persoonlijk bericht naar elke geadresseerde verzenden (Send an individual message to each recipient) [2] in. Als je bericht meer dan 100 ontvangers telt (met jou als afzender inbegrepen), is dit selectievakje standaard ingeschakeld.

In het berichtveld (message field) [3], typ je je bericht. Alle inhoud wordt als onbewerkte tekst verzonden. URL's die zijn opgenomen in een bericht worden automatisch klikbare links zodra het bericht is verzonden.

Als je een bijlage of een mediabestand wilt toevoegen, klik je op de knop Bijlage (Attachement) of Mediabestand (Media File) [4].

Als je klaar bent, klik je op de Verzenden (Send) knop [5].