Degraded AWS performance is currently impacting some Canvas users in the North American region. Check Canvas Status for updates.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe weet ik of ik een gelijken beoordeling moet volbrengen?

Hoe weet ik of ik een gelijken beoordeling moet volbrengen?

Je instructeur kan je als een gelijken beoordeler toewijzen voor een opdracht. Volg deze stappen om er zeker van te zijn dat je bent toegewezen als een gelijken beoordeler.

Open Opdrachten

Open Opdrachten

Klik op de Opdrachten link.

Bekijk Afgelopen Opdrachten

Bekijk Afgelopen Opdrachten

Je instructeur dient je te vertellen welke opdrachten een gelijken beoordeling nodig hebben. Klik op de titel van een opdracht van een van je afgelopen opdrachten om te zien of je een gelijken beoordeling toegewezen hebt gekregen.

Controleer voor een Toegewezen Gelijken Beoordeling

Controleer voor een Toegewezen Gelijken Beoordeling

De Inzendingen box aan de rechter kant van je scherm zal je laten zien wiens opdrachten je dient te beoordelen als gelijke. Klik op de studenten naam om je gelijken beoordeling af te maken.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback