Hoe worden in Canvas de termen gedefinieerd die gebruikt worden om de kenmerken en functies te beschrijven?

Nieuwe Canvas-gebruikers kunnen in Canvas nieuwe terminologie tegenkomen. Deze les bevat een verklarende woordenlijst met de termen die het vaakst worden gebruikt in Canvas.

Account

Een account staat voor een administratieve organisatie-eenheid binnen Canvas. Elk exemplaar van Canvas kan een hiërarchie van accounts bevatten, maar begint altijd met slechts één account (aangeduid als het hoofdaccount). Een account kan ook een subaccount bevatten. Canvas-beheerders kunnen alle accounts en subaccounts voor hun organisatie beheren.

Account verwijst ook naar een gebruikersaccount, dat een gebruikersprofiel, meldingen, bestanden, instellingen en ePortfolio's bevat.

Optreden als gebruiker

Met Optreden als gebruiker kan een gebruiker Canvas als een andere gebruiker bekijken. Tenzij iemand daarvoor specifiek toestemming heeft gekregen, kunnen alleen beheerders optreden als andere Canvas-gebruiker.

Activiteitenstroom

Een activiteitenstroom geeft alle recente activiteiten in Canvas aan. Er zijn in Canvas twee typen activiteitenstromen: Globaal en Cursus. De stroom Globale activiteiten maakt deel uit van het dashboard en laat de meest recente activiteit voor alle cursussen zien. De stroom Cursusactiviteiten maakt deel uit van de startpagina van een cursus en laat de meest recente activiteit voor een specifieke cursus zien.

Analyse

Analyse is een tool die kan worden gebruikt om de individuele componenten van een cursus en ook de prestaties van de cursisten te evalueren. Canvas biedt twee momenteel twee opties voor analyse: Klassieke analyse en Nieuwe Analyse.

Meer informatie over Nieuwe analyse en Klassieke analyse.

Aankondigingen

Aankondigingen is een communicatietool waarmee instructeurs aankondigingen voor alle deelnemers aan een cursus kunnen posten. Aankondigingen kunnen worden gemaakt in cursussen en groepen. Canvas-beheerders kunnen ook aankondigingen voor een geheel Canvas-account maken. Instructeurs kunnen cursisten de mogelijkheid bieden om te reageren op aankondigingen.

Meer informatie over Aankondigingen.

Opdrachten

Een opdracht is een beoordelingsactiviteit die door de instructeur wordt gemaakt. Opdrachten kunnen bestaan uit opdrachten, discussies en toetsen. Aan sommige opdrachten hoeft geen cijfer te worden gegeven. Andere opdrachten kunnen offline worden ingeleverd maar worden bijgehouden in de cijferlijstgeschiedenis van Canvas of kunnen online worden ingeleverd.

Opdrachten is een link in Cursusnavigatie. Op de pagina Opdrachten worden alle opdrachttypen in een cursus weergegeven.

Meer informatie over Opdrachten.

Bèta

Bèta betekent een versie van een product dat voor testdoeleinden wordt gebruikt. Elk Canvas-account heeft een bèta-omgeving waarin nieuwe functies kunnen worden uitgeprobeerd voordat ze in de productieomgeving worden vrijgegeven. Klanten hoeven Canvas-producten niet te te testen, maar feedback is altijd welkom.

Blauwdrukcursus

Een Blauwdrukcursus is een cursus die fungeert als een sjabloon voor andere cursussen. Een cursus wordt in Cursusinstellingen ingesteld als Blauwdrukcursus. Cursussen die aan de Blauwdrukcursus gekoppeld zijn, worden gekoppelde cursussen genoemd. Wanneer een Blauwdrukcursus wordt gesynchroniseerd, wordt de inhoud daarvan naar gekoppelde cursussen gekopieerd zodat de inhoud identiek blijft. Een Blauwdrukcursus kan beheerders- en cursusleiderinschrijvingen bevatten, maar geen cursistinschrijvingen. Een cursus kan aan niet meer dan één Blauwdrukcursus tegelijk gekoppeld zijn.

Kalender

De Kalender is een communicatietool waarin gebruikers alle gebeurtenissen en opdrachten in hun cursussen en groepen kunnen zien.

De Kalender is een link in Globale navigatie. Meer informatie over de Kalender.

Canvas Community

De Canvas Community is een door Canvas verstrekte externe resource voor alle Canvas-klanten. De Canvas Community bestaat uit de Canvas-handleidingen, die alle Canvas-documentatie en -video's bevatten, gesprekken over ideeën, communitygroepen en nog veel meer.

Feestanimaties

Feestanimaties zijn animaties die in de Canvas-interface worden weergegeven om een gebruiker te feliciteren met het voltooien van een taak. Wanneer feestanimaties eenmaal zijn ingeschakeld op accountniveau, kunnen ze worden beheerd door individuele gebruikers vanaf de pagina Gebruikersinstellingen.

Cursisten kunnen feestanimaties bekijken in de pagina voor opdracht-inleveringen die op tijd zijn gedaan. Cursusleiders kunnen feestanimaties bekijken wanneer ze de linkvalidator activeren en er geen ongeldige links worden gevonden.

Chat

De Chat-tool biedt synchrone video, audio en tekstberichten tussen cursisten die voor een cursus zijn ingeschreven.

Wanneer Chat aan een cursus wordt toegevoegd, is het een link in Cursusnavigatie.

Samenwerkingen

Samenwerkingen is een tool waarmee cursisten en instructeurs documenten kunnen maken en bewerken. Deze documenten kunnen voor de gehele cursus of voor een subset van het cursusrooster worden bewerkt.

Samenwerkingen is een link in Cursusnavigatie.

Vergaderingen

Met Vergaderingen kunnen instructeurs virtuele klaslokalen maken en in real-time communiceren met hun cursisten met behulp van audio, video, bureaublad delen en presentatietools. Cursisten kunnen vergaderingen in groepen maken.

Vergaderingen is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Vergaderingen.

Cursuscode

De cursuscode is een korte naam voor een cursus. De cursuscode wordt bovenaan het menu Cursusnavigatie en in de cursuskaart in het dashboard weergegeven.

De cursuscode wordt ook als referentiecode of korte naam aangeduid.

Cursussen

Cursussen zijn instructie-eenheden binnen een bepaald vakgebied die per definitie voor één periode zijn bedoeld. Cursussen kunnen worden gemaakt door Canvas-beheerders of instructeurs.

Cursusstartpagina

De Cursusstartpagina is de eerste pagina die cursisten van een cursus te zien krijgen. De Cursusstartpagina kan worden aangepast met inhoud gebaseerd op de voorkeuren van een instructeur.

De Cursusstartpagina is een link in Cursusnavigatie.

Cursus-importeertool

Met de Cursus-importeertool kan inhoud worden geïmporteerd vanuit bestaande Canvas-cursussen en pagina's met inhoud afkomstig van andere LMS-uitgevers en uitgevers van lesmateriaal. De tool Cursus importeren maakt deel uit van de Cursusinstellingen.

Meer informatie over de Cursus-importeertool.

Cursusnavigatie

Cursusnavigatie is een menu aan de linkerkant van een Canvas-cursus. Cursusnavigatie bestaat uit navigatielinks naar alle functiegebieden binnen een cursus. Instructeurs kunnen Cursusnavigatie voor elke cursus aanpassen.

Controlelijst voor cursus-setup

De Controlelijst voor cursus-setup is een tool voor instructeurs die nieuw zijn bij Canvas en hulp nodig hebben bij het instellen van een Canvas-cursus. De Controlelijst voor cursus-setup is een onderdeel van de Cursusstartpagina.

Sommige accounts kunnen worden geconfigureerd voor gebruik van de Nieuwe gebruikershandleiding in plaats van de Controlelijst voor cursus-setup.

Cursusstatistieken

Cursusstatistieken is een tool voor instructeurs die een overzicht geeft van de algemene deelname van cursisten aan een cursus.

Status van de cursus

Status van de cursus heeft betrekking op de situatie waarin een cursus zich bevindt. Alle nieuwe Canvas-cursussen beginnen met een niet-gepubliceerde status, waarin beheerders cursusinschrijvingen kunnen beheren en instructeurs inhoud en opdrachten voor cursisten kunnen voorbereiden. Een gepubliceerde status betekent dat de cursus beschikbaar is voor cursisten. Een afgesloten status betekent dat de cursus is beëindigd en gebruikers inhoud alleen als alleen-lezen kunnen openen.

CSV-bestand

Een bestand met door komma's gescheiden waarden (een CSV-bestand) is een bestandstype bedoeld voor het importeren en exporteren van inhoud. Instructeurs kunnen een CSV-bestand maken aan de hand van een Excel- of Google Docs-bestand.

Dashboard

Het Dashboard is een venster met inhoud dat fungeert als de standaard Canvas-bestemmingspagina en dat een overzicht van alle Canvas-activiteiten van een gebruiker bevat. Het Dashboard toont alle cursussen en groepen, recente activiteiten, to-do-items, eerstvolgende opdrachten en recente feedback.

Rechtstreeks delen

Rechtstreeks delen is een Canvas-functie waarmee cursusleiders inhoud naar een andere cursus kunnen kopiëren of inhoud met een andere gebruiker kunnen delen. Rechtstreeks delen kan worden gebruikt in Opdrachten, Discussies, Modules, Pagina's, Toetsen en Nieuwe toetsen.

Discussies

Discussies is een forum bedoeld voor informele communicatie tussen deelnemers aan een cursus. Discussies kunnen ook worden gemaakt als een opdracht voor cijferbeoordeling. Cursisten kunnen reageren op informele en beoordeelde discussies binnen de context van een groep. Alle Discussies-inhoud is openbaar en alle cursisten kunnen een discussie bekijken en erop reageren.

Discussies is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Discussies.

DocViewer

Canvas DocViewer is een tool voor het vooraf weergeven van documenten voor ondersteunde bestandstypen. Sommige bestandstypen moeten worden gedownload voor weergave als ze niet in DocViewer kunnen worden bekeken.

In DocViewer kunnen ook aantekeningen in online opdrachtinzendingen in Canvas worden gemaakt. Deze tool kan door zowel cursisten als cursusleiders worden gebruikt. Cursisten kunnen DocViewer gebruiken voor het maken van aantekeningen en opmerkingen in de pagina met opdrachtdetails en cursusleiders kunnen DocViewer openen in SpeedGrader.

ePortfolio's

Met ePortfolio's kunnen cursisten hun beste werk aan collega's en toekomstige werkgevers laten zien. Bovendien kunnen cursisten hiermee eenvoudige websites of presentaties maken.

ePortfolio's is een link in Cursusnavigatie.

Vergelijkingen

Vergelijkingen zijn een uitdrukking voor wiskundige functies die in diverse gebieden van de Canvas-interface kunnen worden ingevoerd en weergegeven. Vergelijkingen kunnen worden toegevoegd met de Math Editor in de Nieuwe Rich Content Editor of met MathQuil in Nieuwe toetsen. Vergelijkingen worden ook in andere Canvas-tekstvelden geaccepteerd, waaronder opdrachttitels en kalenderevenementen.

Bestanden

Canvas bevat een bestandsopslagplaats voor iedere gebruiker, groep en cursus. Bestanden kunnen openbaar of privé zijn.

Bestanden is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Bestanden.

Free-for-Teacher

Free-for-Teacher is een gratis Canvas-account met de essentiële functionaliteit van het Learning Management-platform.

Meer informatie over Free-for-Teacher-accounts.

Cijferlijst

De Cijferlijst bevat informatie over de voortgang van cursisten in Canvas. Canvas kent twee typen cijferlijsten: een standaard cijferlijst met een reeks beoordelingen op (alfa)numerieke basis en een Cijferlijst bekwaam leren waarin beoordelingen worden samengesteld op basis van leernormen en leerdoelen.

De Cijferlijst is een link in Cursusnavigatie voor instructeurs. Meer informatie over de Cijferlijst.

Cijfers

Cijfers vormen een maatstaf voor de prestaties van cursisten. Cursisten kunnen op deze pagina hypothetische cijfers berekenen. Cursusleiders kunnen snel cijfers voor elke cursus of sectie aanpassen in de Cijferlijst.

Cijfers is een link in Cursusnavigatie voor cursisten.

Groepen

Groepen is een tool waarmee instructeurs cursisten in kleinere cursuseenheden kunnen onderverdelen. Er kunnen groepen worden gemaakt voor cursisten of door cursisten om een efficiënte samenwerking te waarborgen.

Groepen is een link in Globale navigatie. Meer informatie over Groepen.

Help

De Help-functie maakt deel uit van Globale navigatie waarmee gebruikers op elk gewenst moment om hulp kunnen vragen in Canvas. De Help-link kan voor de onderwijsinstelling worden aangepast door een Canvas-beheerder en kan onder een andere naam worden weergegeven.

Inbox

De Inbox is een berichttool die gebruikt wordt in Canvas om te communiceren met een cursus, groep, individuele cursist of groep cursisten. Berichten die in de Inbox worden gemaakt, kunnen naar een of meer gebruikers worden verzonden.

Inbox is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over de Inbox.

Vakbeheersing

Vakbeheersing houdt in dat cursisten een bepaald niveau (bijvoorbeeld 90% voor een kennistoets) moeten halen in vereiste kennis voordat ze naar een volgend niveau kunnen gaan. Vakbeheersing wordt doorgaans gemeten met leerdoelen.

Met de Cijferlijst vakbeheersing kunnen cursusleiders en beheerders de leerdoelen bepalen die in Canvas-cursussen worden gebruikt. Met deze cijferlijst kunnen onderwijsinstellingen prestaties van cursisten meten ten behoeve van accreditatie en kunnen ze de behoeften van hun cursisten beter bepalen. De scores van individuele cursisten binnen elk leerdoel zijn gebaseerd op de leerdoelwaarden.

Leertrajecten

Leertrajecten is een functie die wordt ingeschakeld via Modules en die vakbeheersing ondersteund. Als cursisten niet het vereiste niveau voor een opdracht halen, krijgen ze extra ondersteuning over het onderwerp en moeten ze de toets opnieuw maken. Deze cyclus gaat door totdat curisten het vereiste niveau halen en naar het volgende niveau kunnen gaan.

Wiskunde-editor

De Wiskunde-editor is een Latex-compatibele werkbalk in de Rich Content Editor waarmee cursusleiders gemakkelijk wiskundige uitdrukkingen en vergelijkingen kunnen opstellen. Instructeurs en cursisten kunnen de Wiskunde-editor gebruiken bij het maken en uitvoeren van toetsen.

Gemodereerde beoordeling

Met Gemodereerde beoordeling kunnen verschillende beoordelaars inzendingen van cursisten beoordelen en een voorlopig cijfer geven. Een cursusleider kan bijvoorbeeld twee onderwijsassistenten vragen alle opdrachten te beoordelen voordat de cursusleider zelf het eindcijfer bepaalt.

Modules

Modules is een tool waarmee de inhoud van alle cursussen in structurele componenten kan worden ondergebracht. Module-inhoud kan worden gegroepeerd op week, onderwerp of dag. Modules kan zodanig worden ingesteld dat cursisten het aangeboden materiaal in een bepaalde volgorde voltooien.

Modules is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Modules.

Nieuwe gebruikershandleiding

De Nieuwe gebruikershandleiding geeft nieuwe cursusleiders die Canvas voor het eerst gebruiken informatie over het gebruik van zijbalken die in elk Canvas-functiegebied zijn opgenomen.

Sommige accounts kunnen worden geconfigureerd voor gebruik van de Controlelijst voor cursus-setup in plaats van de Nieuwe gebruikershandleiding.

Meldingen

Met Meldingen kunnen gebruikers bepalen waar en wanneer ze een melding krijgen over activiteiten in Canvas. Iedere Canvas-gebruiker kan de meldingsinstellingen aanpassen in het eigen profiel om aan te geven dat er via e-mail contact kan worden opgenomen met een frequentie die aansluit bij de individuele behoefte van iedere cursist. Sommige gebruikers willen liever vaker een melding over cursusgebeurtenissen ontvangen dan andere gebruikers. Meldingen worden ingesteld voor het gehele account van een gebruiker, niet op basis van afzonderlijke cursussen.

Leerdoelen

Leerdoelen zijn stellingen die vaardigheden, kennis en houding beschrijven die cursisten tijdens een cursus of programma dienen te ontwikkelen. Instructeurs kunnen leerdoelen opgeven voor hun cursussen en de voortgang van cursisten volgen op basis van gemeten normen in plaats van cijfers.

Leerdoelen is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Leerdoelen.

Pagina's

Pagina's bestaat uit alle pagina's die in een cursus zijn gemaakt. Met een pagina kunnen instructeurs inhoud voor een Canvas-cursus samenstellen. Cursisten kunnen ook pagina's maken en bewerken in Groepen.

Pagina's is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Pagina's.

Voorpagina van Pagina's

In Pagina's kunnen cursusleiders een pagina selecteren die als voorpagina wordt weergegeven. Een voorpagina is de eerste pagina die gebruikers te zien krijgen wanneer ze in Cursusnavigatie naar Pagina's gaan. Wanneer deze is ingesteld, kan een voorpagina ook worden gebruikt als Startpagina van een cursus.

Koppelingscodes

Koppelingscodes bestaan uit zes alfanumerieke tekens die gebruikt worden om een waarnemer te koppelen aan een cursist. Cursisten kunnen koppelingscodes genereren vanaf hun pagina Gebruikersinstellingen, en cursusleiders kunnen ze genereren vanaf de pagina Gebruikersdetails van een cursist. Wanneer de code eenmaal is gegenereerd, kunnen waarnemers de koppelingscode invoeren om een link te maken naar de cursist vanaf hun pagina Gebruikersinstellingen of in de Canvas Parent-app.

Personen

In Personen worden alle gebruikers weergegeven die voor een cursus zijn ingeschreven. Instructeurs kunnen op de naam van een cursist klikken om een samenvatting van hun activiteiten in een cursus weer te geven.

Personen is een link in Cursusnavigatie.

Beleid voor posten

Beleid voor posten is een instelling in de Cijferlijst die bepaalt of nieuw ingevoerde cijfers standaard zichtbaar of verborgen zijn voor cursisten. Wanneer cijfers verborgen zijn, kunnen cursusleiders de cijfers handmatig op een later tijdstip posten. Beleid kan worden ingesteld op cursusniveau of opdrachtniveau.

Meer informatie over beleid voor posten.

Productie

Productie is de Canvas-omgeving die alle live gegevens bevat en waar gebruikers kunnen werken met hun Canvas-cursussen. Nieuwe en bijgewerkte Canvas-functies worden elke drie weken vrijgegeven in de productieomgeving.

Profiel

Een profiel is een beschrijving van een persoon. Beheerders kunnen ervoor kiezen de Profiel-functie in te schakelen, zodat gebruikers hun eigen biografie kunnen samenstellen en een link kunnen maken met sociale netwerken als onderdeel van hun gebruikersaccount.

Toetsen

In Toetsen worden alle typen toetsbeoordelingen in een cursus weergegeven Canvas heeft momenteel toets-engines, Klassieke toetsen en Nieuwe toetsen. Klassieke toetsen is de historische toetstool die in veiligheid voorziet door tools van derden, SpeedGrader of CSV-exports voor analyse van cursistantwoorden. Nieuwe toetsen is een geüpgrade toetstool met een verbeterde interface, aanvullende vraagtypen en geavanceerde functies voor moderering en aanpassing.

Toetsen is een link in Cursusnavigatie. Meer informatie over Nieuwe toetsen en Klassieke toetsen.

Rich Content Editor

De Rich Content Editor (RCE) is een tekstverwerkingsprogramma dat het creëren en opmaken van inhoud binnen Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Syllabus en Toetsen ondersteunt.

Meer informatie over de Rich Content Editor.

Functie

Een functie beschrijft de machtigingen die aan een bepaalde gebruiker zijn verleend in een bepaalde context (cursus, account of subaccount). Canvas kent functies op cursusniveau en op accountniveau. De basisfunctietypen zijn cursist, onderwijsassistent, instructeur, ontwerper, waarnemer en beheerder. (In Canvas-terminologie worden instructeurs ook aangeduid als cursusleiders.) Een beheerder kan een aangepaste versie van al deze functies maken.

RSS-feed

Really Simple Syndicate (RSS) is een indeling voor computerdocumenten waarmee elektronische inhoud kan worden verspreid. Audio RSS-feeds staan ook wel bekend als podcasts. RSS-feeds kunnen via Aankondigingen in een Canvas-cursus worden geïmporteerd.

Rubrieken

Een rubriek is een beoordelingstool om verwachtingen over de kwaliteit te communiceren. Rubrieken zijn per definitie opgebouwd uit rijen en kolommen. Rijen worden gebruikt voor het definiëren van de verschillende criteria die worden gebruikt om een opdracht te beoordelen. Kolommen worden gebruikt voor het definiëren van prestatieniveaus voor elk criterium.

Meer informatie over Rubrieken.

Sandbox

Een Canvas-sandbox is een cursus zonder inschrijvingen van cursisten waar cursusleiders de cursusinhoud en structuur kunnen maken en wijzigen en er voorbeelden van kunnen bekijken zonder tussenkomst van cursisten. Ze kunnen daarna de sandbox-inhoud delen of importeren in live cursussen. Cursusleiders kunnen mogelijk een een nieuwe cursus als een sandbox-cursus starten vanaf hun Canvas-dashboard.

Een Canvas-sandbox kan ook naar de bèta-omgeving van een instituut verwijzen waar beheerders en cursusleiders aanstaande Canvas-functies kunnen inschakelen en gebruiken. Beheerders kunnen de Canvas bèta-omgeving gebruiken om te beoordelen welke invloed functieopties op gebruikers en cursussen in hun account hebben. Beheerders kunnen de Canvas bèta-omgeving gebruiken om functies te testen en cursusinhoud samen te stellen.

Planner

De Planner is een Kalender-tool voor het maken van afspraakgroepen binnen een cursus of groep.

Secties

Secties zijn onderverdelingen van cursisten binnen een cursus. Alle cursussecties geven dezelfde cursusinhoud weer.

Instellingen

Met Instellingen kunnen beheerders en instructeurs het account of de Cursusnavigatie aanpassen, gebruikers toevoegen, inhoud importeren en een link naar externe tools maken.  

Instellingen is een link in Cursusnavigatie.

SIS-ID

Een SIS ID is een unieke identifier voor een object in Canvas. SIS-ID's kunnen worden toegewezen aan accounts, cursussen, perioden, secties, gebruikers en groepen voor een SIS (Student Information System).

SIS-imports

Met SIS-imports kunnen beheerders gegevens uit diverse studentinformatieystemen, complexe databases en zelfs eenvoudige spreadsheets uploaden en integreren. Imports kunnen handmatig worden uitgevoerd via de link SIS-imports in Accountnavigatie of automatisch via de API.

Met deze integraties kunnen onderwijsinstellingen cijfers vanuit de Cijferlijst van Canvas posten naar het SIS van de onderwijsinstelling.

SpeedGrader

SpeedGrader is een beoordelingstool waarmee instructeurs het werk van cursisten kunnen beoordelen. Instructeurs kunnen gebruikmaken van rubrieken voor snelle beoordelingen en kunnen opmerkingen in de vorm van tekst, video en audio achterlaten voor hun cursisten. SpeedGrader is ook beschikbaar als mobiele Canvas-app op iOS- en Android-apparaten.

Meer informatie over SpeedGrader.

Weergave voor cursist

Weergave voor cursist is een tool voor instructeurs om te kunnen beoordelen hoe hun cursus er voor cursisten uitziet. Door Weergave voor cursist te activeren wordt een testcursist gegenereerd die in een Canvas-cursus wordt weergegeven en kan worden gebruikt om opdrachten in te leveren, te reageren op discussies bestanden te uploaden als testmethode in de cursus.

Service Cloud

Service Cloud is het Canvas-ondersteuningssysteem. Een ondersteuningsaanvraag is een formeel verzoek van een Canvas-beheerder om hulp of richtlijnen van Canvas-ondersteuning. Ondersteuningsaanvragen kunnen worden geopend door instituten die Service Cloud gebruiken.

Syllabus

De Syllabus is een stuk inhoud waarmee activiteiten in een cursus worden beschreven.

De Syllabus is een link in Cursusnavigatie.

Periode

Een periode is de tijd die is toegewezen aan een bepaald cursusblok. In Canvas vallen cursusdatums in het algemeen samen met periodedatums, hoewel cursusdatums langer of korter kunnen zijn dan de standaard periodedatums.

Test

Test is de omgeving die wordt gebruikt voor het testen van werkelijke gegevens in Canvas zonder dat dit invloed heeft op de productieomgeving. De testomgeving wordt elke derde zaterdag van de maand overschreven met gegevens uit de productieomgeving.

Webservices

Webservices zijn een verzameling services van derden die kunnen worden gebruikt voor meldingen. Webservices ondersteunen op dit moment integratie met Google Drive, Skype, Twitter, Delicious en Diigo.

Welkomsttour

De Welkomsttour bestaat uit een serie zelfstudies die in de Canvas-interface voor nieuwe gebruikers worden weergegeven en die een overzicht geven van de Canvas-functionaliteit voor cursisten, cursusleiders en beheerders.