Wat zijn Meesterschapstrajecten?

Met Masterytrajecten kunnen cursusleiders gedifferentieerde leerinhoud configureren die automatisch aan studenten wordt geleverd op basis van hun individuele beoordelingen voor bronopdrachten. Alle beoordeelde opdrachten, discussies of toetsen kunnen worden gebruikt als broninhoud voor een Leertraject.

Nadat de bronopdracht is beoordeeld (handmatig of automatisch), geeft Leertraject voorwaardelijke inhoud vrij aan leerlingen op basis van regels voor het scorebereik. De score van de cursist bepaalt zijn of haar toegewezen leertraject. Een leerling die bijvoorbeeld hoger dan 90% scoort voor een opdracht kan werk voor meer gevorderden toegewezen krijgen, terwijl een leerling die minder dan 60% scoort opdrachten te zien krijgt die bedoeld zijn om de inhoud te verduidelijken en zich te verbeteren.

Elk cursusitem, behalve oefentoetsen, niet-beoordeelde enquêtes en opdrachten via externe tools, mag aangeduid worden als een voorwaardelijk item in een Leertraject. Cursusitems zoals links, bestanden en media-inhoud moeten zijn ingesloten in een pagina of opdracht om te kunnen worden gebruikt als voorwaardelijke inhoud in Leertraject.

Opmerkingen:

  • Leertrajecten is momenteel een opt-in functie van de cursus.
  • Als uw instituut een studentinformatiesysteem (SIS) gebruikt en vervaldatums voor opdrachten vereist, worden Leertraject-opdrachten die aan een of meer cursisten zijn toegewezen momenteel niet gevalideerd. Wees voorzichtig bij het synchroniseren met uw SIS.
  • Als een cursus een groot aantal cursisten heeft en/of als een Leertraject een groot aantal gekoppelde voorwaardelijke items heeft, kan het gebeuren dat het langer duurt voordat de cursisten een traject toegewezen krijgen.
  • Op dit moment ondersteunt Leertrajecten de koppeling met leerdoelen niet.
  • Bestanden, externe URL's en module-items uit externe tools kunnen niet worden gebruikt als voorwaardelijke items in Leertrajecten.
  • Leertrajecten-pagina's zijn voor cursisten alleen toegankelijk vanuit Leertrajecten, en niet vanaf de pagina Cursuspagina's.

Weergave voor cursusleiders

Cursusleiders maken en beheren Leertrajecten op de pagina Modules van de cursus.

Alle beoordeelde opdrachten, discussies of toetsen kunnen worden gebruikt als broninhoud voor een Leertraject. De score voor de broninhoud van een cursist bepaalt zijn of haar volgende opdracht(en)

Opmerking: Voordat cursusleiders Leertrajecten inbouwen in de pagina Modules, zouden ze eerst alle opdrachten, activiteiten en pagina's voor de cursus moeten maken of toevoegen, en ze vervolgens in modules moeten opnemen. Meer informatie over het bouwen van Leertrajecten in cursusmodules.

Broninhoud Leertrajecten

Broninhoud Leertrajecten

Cursusleiders voegen voor elke bronopdracht voorwaardelijke inhoud toe binnen scorebereiken. De voorwaardelijke items en vereisten kunnen voor elk scorebereik verschillend zijn.

Opmerking: Om een opdracht op basis van scorebereiken voor cursisten te differentiëren, moeten cursusleiders ook voorwaardelijke inhoudsitems toewijzen aan Leertrajecten .

Uitsplitsingen van Leertrajecten

Uitsplitsingen van leertrajecten weergeven

Zodra de cursisten de bronopdrachten hebben voltooid, kunnen cursusleiders de uitsplitsing van de Leertrajecten bekijken, waarbij voor elk bereik het aantal cursisten wordt weergegeven dat binnen dat bereik heeft gescoord.

Weergave voor cursist

Weergave voor cursist

Wanneer cursisten modules bekijken in een Leertrajectcursus, kunnen ze zien dat de toegang tot module-items beperkt is totdat de bronopdrachten beoordeeld zijn. Wanneer dit is ontgrendeld, kunnen cursisten zelf de opdrachten voor hun leertraject kiezen.