Wat is de waarnemersrol?

In Canvas kan de rol van waarnemer worden gebruikt om ouders, mentoren en gasten in te schrijven die wel willen deelnemen aan een Canvas-cursus maar geen beoordeling nodig hebben. Waarnemers hebben beperkte rechten waarmee ze kunnen zien wat er in een cursus gebeurt zonder dat ze de dagelijkse stroom van cursuscommunicatie verstoren. Net zoals cursisten kunnen waarnemers een cursus pas zien als deze wordt gepubliceerd en de cursus is gestart.

Zie de video Registratie van ouders en observatie van cursisten voor meer informatie over de rol van waarnemer.

Waarnemers kunnen opdrachten, cursusgebeurtenissen en cijfers voor een cursist zien in de app Canvas-ouder. Ga naar het brondocument Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Gebruik van waarnemersrol

Waarnemers kunnen wel cursusgegevens zien maar kunnen aan geen enkele van de Canvas-gebieden deelnemen. Waarnemers kunnen aan een cursus worden toegevoegd om cursusgegevens te observeren. Docenten nodigen soms gasten uit om aan een van hun cursussen deel te nemen, bijvoorbeeld voor een webvergadering. Door de gast in te schrijven als waarnemer krijgt die gast toegang tot de cursus zonder dat de gegevens of deelname aan de cursus worden verstoord.

De waarnemersrol wordt vooral gebruikt om een gebruiker aan een cursist te koppelen. Waarnemers kunnen aan een of meer cursisten worden gekoppeld en kunnen de cursistgegevens in de cursus zien. Ouders worden vaak ingeschreven als waarnemer en gekoppeld aan cursisten, met name in K12-omgevingen. Waarnemers kunnen geen werk inleveren in naam van de cursist die ze observeren, maar ze kunnen wel de cijfers, opdrachten, gebeurtenissen en cursusinteracties van de cursist zien.

Afhankelijk van de organisatie kunnen voor waarnemers verschillende toegangsniveaus zijn ingesteld. Waarnemers kunnen aan een of meer cursisten worden gekoppeld. Deze links kunnen worden ingesteld op account- of cursusniveau.

 • Een link op gebruikersaccountniveau zorgt ervoor dat de waarnemer gekoppeld is aan een cursist en hiermee wordt de waarnemer automatisch ingeschreven in alle eerdere, huidige en toekomstige cursussen van de cursist.
 • Een link op cursusniveau is een link tussen de inschrijving van een waarnemer voor een cursus en de inschrijving van de cursist voor diezelfde cursus. Deze links moeten elke keer worden gemaakt wanneer de cursist en waarnemer voor een cursus worden ingeschreven.

Toegang van waarnemers in Canvas

Ga naar het brondocument Zichtbaarheid voor en deelname van waarnemers voor meer informatie over de deelname van waarnemers.

Waarnemers kunnen

 • Aankondigingen weergeven en lezen
 • Indexpagina voor opdrachten weergeven
 • De kalender weergeven
 • Deelnemen aan vergaderingen, indien uitgenodigd
 • Deelnemen aan samenwerkingen, indien uitgenodigd
 • Persoonlijke inbox weergeven
 • Gespreksberichten sturen naar de docent en cursist die ze observeren
 • Het dashboard weergeven
 • Discussies weergeven en lezen
 • Bestanden weergeven, tenzij deze vergrendeld zijn
 • Cijfers weergeven, inleverdatums van en opmerkingen bij opdrachten weergeven en cijfers afdrukken
 • Modules weergeven en inleverdatums en puntwaarden bekijken
 • Pagina's weergeven en een bijdrage indienen als de docent de instelling Iedereen kan dit bewerken heeft ingeschakeld
 • Profielfoto's weergeven, indien beschikbaar
 • Syllabus weergeven
 • Leerdoelen weergeven
 • Indexpagina voor toetsen weergeven

 

Waarnemers kunnen niet

 • Opmerkingen plaatsen bij aankondigingen of discussies
 • Opdrachten of toetsen inleveren
 • Cursusroosters weergeven
 • Gespreksberichten sturen naar cursisten in een cursus die ze niet observeren
 • Vergrendelde bestanden of mappen weergeven
 • Aan groepen deelnemen
 • Niet-gepubliceerde cursussen weergeven
 • Toegang tot de Chat-tool
 • Tijdslots voor afspraken reserveren in de planner
 • Cijfercontroletest weergeven

Beperkingen voor waarnemers

 • Waarnemers kunnen dezelfde inhoud bekijken als de cursist die ze observeren, tenzij de inhoud niet gepubliceerd is of beperkt wordt door vergrendelde datums.
 • Waarnemers kunnen module-inhoud bekijken die vergrendeld is door voorwaarden of vereisten, omdat de voortgang binnen modules niet wordt gemeten voor waarnemers.
 • Waarnemers kunnen ook opdrachten weergeven als de cursist die ze observeren die opdrachten nog niet heeft afgerond, tenzij de opdrachten vergrendeld zijn.
 • Iedere cursusleider kan de links in de Cursusnavigatie aanpassen en het aantal functies beperken dat cursisten en waarnemers kunnen zien. Waarnemers kunnen wel of geen links naar bepaalde functies zien.
 • Cursussen met een vaste termijn zijn tijdens de termijn toegankelijk voor waarnemers. De toegangstermijnen van cursisten gelden niet voor waarnemers.