Wat betekent Statistieken voor mijn cursus?

Statistieken evalueert individuele componenten van een cursus en evalueert studentenprestaties. De cursusstatistieken gebruikt een aanpak over drie assen om substantieve gegevens te creëren voor Canvas-gebruikers.

 • Verantwoorden legt de focus op systeemrapportages en hoe het systeem wordt gebruikt.
 • Interventie tracht studenten met risico te voorspellen en hoe in hun behoeften te voorzien.
 • Leren legt de focus op leeropbrengsten, de effectiviteit van de leerstijl en de onderverdeling van tijd tussen studenten die competentie bereiken en diegene die achter blijven.

Account Analytics

Account beheerders kunnen de analytics zien van de hele account om na te gaan en te analyzeren wat cursisten, docenten, waarnemenrs en/of ontwerpers doen binnen het account. Analytics werkt samen met account statistieken.

Bekijk een video over analytics en statistieken.

Opmerkingen:

 • Om account analytics te zien, moet analytics in Account instellingen geactiveerd zijn.
 • De accountanalytics bevatten ook analytics op subaccountniveau.

Account analytics hiërarchie weergeven

Account analytics hiërarchie weergeven

Analytics kan op alle niveaus van het account worden gebruikt, zolang de gebruiker de machtigingen heeft op het accountniveau om de analytics te zien. Bijvoorbeeld, beheerders in het hoofdaccount [root account] [1] kunnen de analytics zien voor het account en alle sub-accounts. Beheerders in sub-accouts [2] kunnen de analytics zien voor hun eigen sub-account en eventuele aanvullende sub-accounts onder hen.

Beheerders kunnen ook cursus analyses binnen een account of sub-account zien. Cursusleiders kunnen cursusanalytics zien, als ze de analytics machtiging op een cursusniveau hebben.

Wanneer zou ik mijn Account Analytics gebruiken?

Er zijn in account analytics vier belangrijkste onderdelen:

 1. Overzicht van wat er in het account is, zoals cursussen, docenten, cursisten, odprachten, discussieonderwerpen, geuploade bestanden en mediaopnames.
 2. Activiteit per datum laat toe dat de beheerder kan zien hoe iedereen meedoet aan de cursus binnen de periode en het account.
 3. Activiteit per categorie laat toe dat de beheerder de participaties kan zien voor pagina’s, opdrachten, modules, discussies, cijfers, bestanden, samenwerkingen, aankondigingen, groepen, vergaderingen, algemeen en nog meer.
 4. Cijferdistributie staat de beheerder toe om te zien wat de uiteindelijke cijfers zijn tijdens de periode binnen het account.

 

Gebruik accountanalytics om:

 • Je te verzekeren dat cursisten, docenten, waarnemers en/of ontwerpers aan de cursus participeren.
 • Een overzicht van de periode binnen het account te zien.
 • Zien hoe de gebruikers werken met de cursussen in de periode.
 • Zien hoe de cijferdistributie veranderd of hetzelfde blijft.
 • Het totale aantal cursussen, docenten, studenten, opdrachten, inleveringen, discussieonderwerpen en antwoorden, bestanden en media opnames zien tijdens de periode binnen het account.

Cursus analytics

Cursusleiders kunnen de analytics van het hele account zien om na te gaan en te analyzeren wat cursisten, waarnemenrs en/of ontwerpers doen binnen het account. Analytics werkt samen met cursustatistieken.

Opmerking: De weergave van cursusanalytics is een cursustoestemming. Als je cursusanalytics niet kunt zien, heeft je instituut deze functie beperkt.

Wanneer zou ik mijn Cursus Analytics gebruiken?

Er zijn in cursusanalytics vier belangrijkste onderdelen:

 • In de Cursusstatistieken zijn vier belangrijkste secties:
 • Inleveringen staat de cursusleider toe om te zien of cursisten de opdracht op tijd, te laat of helemaal niet hebben ingeleverd.
 • Cijfers gebruikt een systeem van aanvinken die de distributie van cijfers in de cursus laat zien.
 • Cursist analytics toont pagina’s die bekeken zijn, participaties, opdrachten en huidige score voor iedere student in de cursus.

 

Gebruik Cursusstatistieken om:

 • Te voorspellen hoe studenten reageren op cursusactiviteiten.
 • Te zien welke studenten risico lopen en hulp nodig hebben.
 • Te zien hoe effectief je trainingsstrategie is om je studenten te laten leren.
 • Een beknopt overzicht te zien van wat je studenten bereiken in je cursus.