Wat is de rol van beheerder?

Canvas biedt ook de rol van beheerder. Gebruikers met de beheerdersrol overzien en beheren het Canvas-account van een organisatie of een Canvas-subaccount binnen een organisatie. Met beheerdersmachtigingen kunnen gebruikers perioden beheren, cursussen maken, inschrijvingen en inhoud voor alle cursussen binnen een account bekijken en modereren, en cursus- en accountgegevens bekijken. Bovendien kunnen beheerders de communicatie binnen een account en de daarin opgenomen cursussen regelen. Machtigingen op accountniveau verschillen per subaccount en van organisatie tot organisatie. Ga naar het brondocument Canvas-machtigingen op accountniveau voor meer informatie over machtigingen op accountniveau.

Alleen beheerders kunnen machtigingen op accountniveau beheren. Er zijn andere rollen van Canvas-gebruikers, elk met een ander niveau van toegang tot Canvas. Cursusleiders geven leiding aan onderwijsassistenten en samen maken zij de cursusinhoud waarmee cursisten en waarnemers werken. Ga naar het brondocument Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Canvas ondersteunt momenteel geen specifieke mobiele app voor de beheerdersrol. Een beheerder kan zich echter aanmelden bij elke mobiele Canvas-app en optreden als elke willekeurige gebruiker in het account. Beheerders met de rol van cursusleider of cursist kunnen ook cursussen bekijken met behulp van de juiste mobiele app.

Gebruik van de rol van beheerder

Met de rol van beheerder kan een gebruiker perioden maken en modereren, SIS-gegevens uploaden en beheren, functies op account- en cursusniveau beheren, en gebruikersrollen en -machtigingen op cursusniveau beheren. Afhankelijk van de organisatie kunnen beheerders ook Canvas-cursussen openen en beheren met machtigingen die lijken op die van een cursusleider.

Beheerders kunnen worden toegevoegd aan een account of aan een subaccount met specifieke machtigingen op accountniveau die zijn geconfigureerd op basis van hun rol. Er kan bijvoorbeeld een loopbaanbegeleider aan een Canvas-subaccount worden toegevoegd met machtigingen om SIS-, account- en cursusgegevens te bekijken en met beperkte toegang tot cursussen en cursusinhoud.

In het algemeen zijn beheerdersmachtigingen en accountconfiguraties een weerspiegeling van de structuur van een organisatie. Beheerdersrollen en -machtigingen kunnen worden geconfigureerd met het oog op de beheervereisten van een organisatie. Een gebruiker kan alleen door een andere beheerder als Beheerder aan een account worden toegevoegd.

Toegang van beheerders in Canvas

Een organisatie kan de beheerdersmachtigingen wijzigen op basis van gebruikersrollen. Bekijk de Canvas-handleiding voor beheerders voor meer informatie over de deelname van beheerders in Canvas.

Beheerders kunnen:

 • Optreden als gebruikers
 • Andere beheerders voor het account toevoegen en verwijderen
 • Cursusontwerpers, waarnemers, cursisten, cursusleiders en onderwijsassistenten toevoegen aan en verwijderen uit cursussen
 • Gebeurtenissen aan de cursuskalender toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Cursussjablonen maken en beheren
 • Samenwerkingen voor cursisten en webvergaderingen maken
 • Koppelingscodes van waarnemers voor cursisten genereren
 • SIS-gegevens importeren, beheren en lezen
 • Instellingen en functies op accountniveau, ontwikkelaarssleutels, machtigingen voor externe toepassingen (LTI’s), opslagquota en webhooks beheren
 • Cursussen (met inbegrip van blauwdrukcursussen), cursussecties, algemene aankondigingen en cursistengroepen beheren
 • Leerdoelen en rubrieken beheren en toetsbanken bekijken en koppelen
 • Aanmeldingsgegevens voor gebruikers wijzigen
 • Berichten sturen naar individuele cursusleden en naar alle deelnemers van een cursus
 • Statistieken op account- en cursusniveau, pagina's met account- en cursusanalyses en gebruiksrapporten voor cursussen bekijken
 • Opmerkingen plaatsen bij en bekijken van inleveringen door cursisten en discussies modereren en eraan deelnemen
 • Waarschuwingen, opdrachten, meldingen, toetsen en alle andere cursusinhoud bekijken en beheren
 • Logboeken over cursus- en cijferwijzigingen bekijken
 • De lijst met cursussen bekijken, de status van cursussen wijzigen en het verwijderen van cursussen ongedaan maken
 • De matrix met antwoorden weergeven in logboeken van toetsinzendingen
 • De lijst met gebruikers van een cursus en de groepspagina's van alle groepen cursisten bekijken
 • Cijfers bekijken, modereren en bewerken

De volgende machtigingen zijn nooit van toepassing op subaccounts:

 • Optreden als gebruikers
 • Blauwdrukcursussen beheren
 • Ontwikkelaarssleutels en SIS-gegevens beheren
 • Toegang tot het tabblad Meldingen weergeven in Beheerinstellingen

Beperkingen van de rol van beheerder

 • Sommige machtigingen op accountniveau zijn standaard vergrendeld en kunnen door niemand worden gewijzigd. Andere machtigingen kunnen door beheerders van een organisatie worden vergrendeld.
 • Beheerders met een rol op cursusniveau, zoals cursist of cursusleider in een cursus, kunnen nog altijd de beheerdersfuncties en -opties zien. Ter voorkoming van conflicten tussen machtigingen, is het raadzaam dat beheerders een afzonderlijk account maken.