Wat is Nieuwe toetsen?

Nieuwe toetsen is een toets-engine die integreert met Canvas en die de functionaliteit van de klassieke toetsen vervangt die momenteel in Canvas bestaat.

Cursusleiders kunnen Nieuwe toetsen gebruiken om toetsen te creëren met gebruik van diverse vragentypen. De toetsen van Nieuwe toetsen worden weergegeven als opdrachten in de pagina Opdrachten en kunnen worden gedupliceerd. Cursisten kunnen toetsen van Nieuwe toetsen maken binnen hun Canvas-cursussen.

Rapporten van Nieuwe toetsen, statistieken, zoeken in itembanken en labellen van itembanken worden niet ondersteund in de bèta-omgeving van Canvas. Leerdoelen die aan Canvas zijn toegevoegd in de bèta-omgeving nadat de bèta-omgeving is vernieuwd, worden niet weergegeven in de bèta-omgeving van Nieuwe toetsen. Leerdoelen moeten worden toegevoegd aan de productieomgeving voor weergave in de bèta-omgeving.

Nieuwe toetsen zijn beschikbaar in bèta- en productieomgevingen

Nieuw toetsen gebruiken de Rich Content Editor om vragen van de toets op te maken en er inhoud aan toe te voegen.

Cursusleiders

Toetsen samenstellen

Cursusleiders kunnen Nieuwe toetsen gebruiken om toetsen samen te stellen met meerdere typen items die de bekwaamheid van cursisten in diverse onderwerpen meten. Toetsen kunnen worden gewijzigd met behulp van diverse toetsinstellingen en kunnen worden gekoppeld aan leerdoelen op toets- of vragenniveau.

Cursistpogingen modereren

Cursusleiders kunnen cursistpogingen modereren en de antwoorden van cursisten nakijken.

Rapporten bekijken

Nieuwe toetsen bevat toetsrapporten voor beheerders en cursusleiders om de prestatie van cursisten, waaronder vakbeheersing van leerdoelen, te bekijken.

Cursisten

Toetsen voltooien

Cursisten kunnen Nieuwe toetsen openen vanaf een Canvas-cursus om een toets te maken.

Toetsresultaten bekijken

Toetsresultaten bekijken

Cursisten kunnen hun resultaten bekijken vanaf de toetsen van Nieuwe toetsen. Toetsresultaten bevatten totale en individuele vragenscores. Ze kunnen ook feedback van de cursusleider bevatten.