Wat zijn leerdoelen?

Aan de hand van leerdoelen kunnen administratie en faculteit de vorderingen in een cursus bijhouden. Gebruikers kunnen Account, Status en Common Core-standaards in een account en cursus importeren.

Account- of cursusleerdoelen

Aan de hand van leerdoelen kunnen administratie en faculteit de vorderingen van cursisten bijhouden zoals gemeten met pedagogische doelen of gewenste resultaten.

Beoordelingen die zijn gemaakt om de kennis van cursisten te toetsen of om cursisten een specifieke vaardigheid te laten demonstreren als resultaat van een leeractiviteit, kunnen worden gekoppeld aan leerdoelen met behulp van rubrieken (die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt voor beoordelingen).

Bij het beoordelen van werk van cursisten worden gegevens over de voortgang automatisch verzameld en gecompileerd voor de leerdoelen. De gegevens zijn beschikbaar voor rapportage om verbeteringen in de resultaten te ondersteunen, zwakkere cursisten te identificeren en het accreditatieproces te ondersteunen. Door deze uniforrme, gestroomlijnde benadering kan de hoeveelheid werk voor het implementeren van leerdoelen aanzienlijk worden verminderd dankzij intelligent hergebruik van werkstromen in het beoordelingsproces.

Wanneer moet ik gebruikmaken van leerdoelen?

Met leerdoelen kun je:

 • De aandacht van cursisten richten op de belangrijkste vaardigheden en activiteiten in je cursus (zoek naar bestaande leerdoelen of maak nieuwe leerdoelen)
 • Toetsen en opdrachten koppelen aan verschillende leerniveaus
 • Rapporten uitvoeren op accountniveau over proefwerken en toetsen over vakbeheersing
 • Voortgang van cursisten beoordelen door middel van berekeningsmethoden
 • Voortgang van cursisten met een bepaald leerdoel of in het algemeen volgen in de Cijferlijst vakbeheersing
 • Accreditatie of andere kernnormen koppelen aan studieprogramma's, cursussen of beoordelingen van cursisten

Berekeningsmethoden

Wanneer gebruikers een leerdoel maken, kunnen ze een van vier mogelijke methoden voor het bepalen van het niveau van cursisten instellen: Gewogen gemiddelde, Achteruitgaand gemiddelde, n Aantal keren, Meest recente score en Hoogste score. Berekeningsmethoden worden gebruikt in combinatie met de Cijferlijst vakbeheersing.

Berekeningsmethoden kunnen worden ingesteld bij het maken van aangepaste cursusleerdoelen (cursusleiders) of aangepaste accountleerdoelen (beheerders).

Opmerkingen:

 • Voor nieuwe leerdoelen die worden gemaakt in de Canvas-interface, is Gewogen gemiddelde de standaardmethode tenzij een andere berekeningsmethode wordt ingesteld.
 • Voor nieuwe leerdoelen die worden gemaakt met de Leerdoelen API, is Hoogste score de standaardmethode, maar deze kan worden gewijzigd met de juiste parameters.
 • Als een gebruiker een leerdoel importeert maar niet gemachtigd is de berekeningsmethode te wijzigen, kan de berekeningsmethode niet worden gewijzigd.
 • Common Core-leerdoelen worden altijd berekend als Hoogste score. De berekeningsmethode kan echter met behulp van de Leerdoelen API worden gewijzigd door iedereen met de juiste beheerdersmachtigingen.

Gewogen gemiddelde

Gewogen gemiddelde

De methode Gewogen gemiddelde (Weighted Average) berekent het gemiddelde van alle beoordelingsitems, waarbij de meest recente (huidige) inlevering tegen een hoger percentage wordt gewogen ten opzichte een opdracht die aan dit leerdoel is gekoppeld.

Standaard is het gewogen gemiddelde in Canvas ingesteld op 65/35, wat betekent dat het huidige item gewogen wordt op 65%, en het gemiddelde van alle andere scores op 35%. Gebruikers kunnen echter een percentage tussen 1 en 99% voor het huidige percentage opgeven. Eerdere scores worden gewogen op basis van het verschil in percentage. Het gemiddelde wordt overigens afgerond naar de volgende twee decimalen. Als er maar één resultaat is, wordt die ene score weergegeven.

Een voorbeeld. Een cursist heeft vier afgestemde items met de scores 4, 3, 2 en 5 (scores chronologisch gerangschikt van oud naar nieuw). Als het huidige item wordt ingesteld voor een weging op 65% van vakbeheersing, worden eerdere scores gewogen op 35%:

 • Huidige itemscore: 5
 • Gemiddelde van vorige itemscores: (4 + 3 + 2) / 3 = 3
 • Berekende score: 5 (,65) + 3 (,35) = 3,25 + 1,05 = 4,3

Achteruitgaand gemiddelde

Achteruitgaand gemiddelde

Bij de berekening van het Achteruitgaand gemiddelde (Decaying Average) wordt een formule gebruikt om de bekwaamheid te beoordelen op basis van de gemiddelde scores van een cursist, waarbij meer gewicht wordt verleend aan de meest recente scores. Om het gewicht te bepalen dat aan de meest recente score wordt gegeven, gebruikt de formule een achteruitgangspercentage. Hoe hoger het achteruitgangspercentage van de formule, hoe zwaarder de meest recente beoordeling wordt gewogen. 

Het achteruitgangsgewicht wordt standaard op 65% ingesteld. Je kunt echter het percentage aanpassen tot elk percentage tussen de 50 en 99%. Wanneer het achteruitgaand gemiddelde gebaseerd is op twee beoordelingen dan heeft de meest recente beoordeling een gewicht van 65% en de eerste 35%. Voor elke bijkomende beoordeling daalt de som van de vorige scoreberekeningen met nog eens 35%.

Een voorbeeld. Een cursist heeft de scores 1, 2, 3 en 4 (scores chronologisch gerangschikt van oudste naar meest recent).

(1 × .35) + (2 × .65) = X

(X × .35) + (3 × .65) = Y

(Y × .35) + (4 × .65) = Z  (dit is de huidige standaardscore: 3,48)

n Aantal keren

n Aantal keren

Voor de berekening n Aantal keren (n Number of Times) is een specifiek aantal keren vereist dat minimaal aan het niveau moet worden voldaan en vereist tevens het aantal afgestemde items dat voltooid moet zijn om de berekening mogelijk te maken. Scores die niet aan het niveau voldoen, maken geen deel uit van de berekening.

Gebruikers kunnen 1 tot 10 items opgeven die voor het niveau zijn vereist.

Stel een cursist moet tweemaal het vereiste niveau halen met een score van 5. Als de cursist de scores 1, 3, 2, 4, 5, 3 en 6 heeft, maken alleen de scores 5 en 6 deel uit van de berekening.

 • Gemiddelde score van in aanmerking komende items: 5 + 6 = 11
 • Berekende score: 11 / 2 = 5,5

Meest recente score

Meest recente score

De berekening Meest recente score (Most Recent Score) selecteert altijd de meest recente score voor alle beoordelingsitems.

Hoogste score

Hoogste score

De berekening Hoogste score (Highest Score) selecteert altijd de hoogste score voor alle beoordelingsitems.

Gemiddelde selecteren

Selecteer de optie Gemiddelde (Average) [1] om de gemiddelde score van alle beoordelingsitems te selecteren.

Je kunt een voorbeeld van het berekenen van het gemiddelde bekijken in de sectie Voorbeeld (Example) [2].

Opmerking: Gemiddelde is niet geschikt voor de meeste resultaatgerichte use cases of use cases waarbij het geleerde wordt beoordeeld op het beheersen van het vak, omdat leerlingen tijd nodig kunnen hebben om iets onder de knie te krijgen en slechtere prestaties aan het begin het gemiddelde naar beneden kunnen halen.

Vakbeheersingsschalen voor leerdoelen

Vakbeheersingsschalen voor leerdoelen

Als de functieoptie Vakbeheersingsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau is ingeschakeld voor je account, kun je vakbeheersingsschalen voor het hele account instellen.

Meer informatie over vakbeheersingsschalen in een account of in een cursus.

Vakbeheersingsberekeningen voor leerdoelen

Vakbeheersingsberekeningen voor leerdoelen

Als de functieoptie Vakbeheersingsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau is ingeschakeld voor je account, kun je vakbeheersingsberekeningen voor het hele account instellen.

Meer informatie over vakbeheersingsberekeningen in een account of in een cursus.

Verbeterd leerdoelenbeheer

Verbeterd leerdoelenbeheer

Als de functieoptie Vakbeheersingsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau en de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer zijn ingeschakeld voor je account, toont de pagina Leerdoelen een verbeterde interface voor weergave en beheer van leerdoelen.

Meer informatie over het Verbeterd leerdoelenbeheer in een account of in een cursus.