Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat is de Rich Content Editor?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Wat is de Rich Content Editor?

De Rich Content Editor is uitgerust met een compacte, meer intuïtieve werkbalk die gegroepeerd is rond gemeenschappelijke pictogrammen en interacties.

Deze editor is op elk moment beschikbaar om nieuwe inhoud te maken. De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen of Syllabus).

Rich Content Editor weergeven

De Rich Content Editor omvat het inhoudgebied, de menubalk en de werkbalk.

In het inhoudgebied kun je de pagina-inhoud toevoegen en er een voorbeeld van zien [1].

In de menubalk kun je de menuopties gebruiken om de pagina-inhoud op te maken [2].

In de werkbalk kun je tekst opmaken [3]; links, afbeeldingen, media en documenten invoegen [4]; externe tools openen [5]; paragrafen opmaken [6]; opmaak wissen [7]; tabellen toevoegen [8]; een vergelijking invoegen [9]; en media insluiten [10]. Wanneer de inhoud van een browservenster zo lang is dat een browserbalk vereist is, komt er een werkbalk bovenaan het browservenster te staan.

Opmerking: Als deze is ingeschakeld door je instituut, kun je met de Rich Content Editor Icon Maker binnen de Rich Content Editor pictogrammen in je cursus maken.

Welke Canvas-functies maken gebruik van de Rich Content Editor?

De volgende functies van Canvas maken gebruik van de Rijke inhoud editor:

 • Aankondigingen
 • Opdrachten
 • Discussies
 • Pagina's
 • Toetsen
 • Syllabus

Sneltoetsen openen

Canvas-gebruikers kunnen toetsenbordnavigatie in de Rich Content Editor gebruiken. Om het menu met toetsenbordsneltoetsen weer te geven, klik je op het toetsenbordpictogram of je drukt de toetsen Shift+vraagteken tegelijk in. Je kunt het menu ook openen door de Alt+F8 toetsen (pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 toetsen (Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Menu Toetsenbordsneltoetsen bekijken

Menu Toetsenbordsneltoetsen bekijken

De volgende sneltoetsen worden ondersteund in de Rich Content Editor:

 • Om het venster met de toetsenbordsneltoetsen te openen, Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om de werkbalk met de elementopties te focussen, Ctrl+F9 (op een pc-toetsenbord) of Cmd+F9 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om de menubalk van de editor te focussen, Alt+F9 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F9 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om de werkbalk van de editor te openen, Alt+F10 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F10 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om een menu of dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het editorgebied, druk je op de Esc-toets
 • Om door een menu of werkbalk te navigeren, druk je op de Tab-toets
 • Je kunt ook andere toetsenbordsneltoetsen gebruiken.
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.