cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat is Chat?

Wat is Chat?

Met behulp van de Chat-tool in Canvas kunnen cursisten en cursusleiders in real-time met elkaar communiceren.

Opmerkingen:

  • De Chat-tool moet zijn ingeschakeld voor je organisatie om de tool te kunnen gebruiken in Canvas-cursussen. Als je beheerder bent, kun je voor hulp contact opnemen met je Customer Success Manager.
  • Wanneer Chat is ingeschakeld op accountniveau, is het als standaard ingeschakeld in alle cursussen binnen het account.
  • Chat is niet beschikbaar wanneer je anoniem bent.
  • Safari 13.1 bevat een update die voor problemen kan zorgen bij chatmeldingen. Je kunt fouten met bestanden en afbeeldingen voorkomen door de preventie van cross-site tracking uit te schakelen in Safari wanneer Canvas wordt gebruikt.

Cursuschat bekijken

Chat is een cursustool die voor alle cursisten van de cursus beschikbaar is. Chats kunnen niet worden beperkt tot specifieke cursisten.

Cursusleiders kunnen de Chat-tool gebruiken om cursisten contact met hen te laten opnemen wanneer de cursusleiders online zijn, om virtuele openingstijden in te stellen en om groepdiscussies of studiesessies te leiden.

Alle gebruikers in de cursus hebben bovendien toegang tot de chatgeschiedenis.

Opmerking: Cursisten kunnen geen chatopmerkingen verwijderen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback