Wat doet de cursus importfunctie?

De cursus importfunctie maakt het makkelijk cursusinhoud, opdrachten en testen uit voorgaande semesters op te halen en deze informatie snel in bestaande cursussen te importeren. Dezelfde functie wordt gebruikt om cursusmateriaal uit verschillende Management Leersystemen te importeren. Voor de cursus importfunctie gelden sommige beperkingen.

Opmerkingen:

 • Importeren van cursussen en cursusbestanden wordt meegeteld bij de quota voor cursusbestanden. Kopieën van bestaande Canvas-cursussen en cursusbestanden verwijzen echter naar het quotum van originele Canvas-cursusbestanden en worden niet meegeteld bij de quota voor cursusbestanden. Meer informatie over kopiëren van Canvas-cursussen en cursusitems.
 • Als je LTI-inhoud van een cursus importeert, is het mogelijk dat de externe tool opnieuw moet worden geconfigureerd in de cursus die de inhoud ontvangt zodat die inhoud toegankelijk is.

Wanneer zou ik het importprogramma van de cursus moeten gebruiken?

Je kunt het importprogramma van de cursus gebruiken om:

 • Een volledige cursus te kopiëren van het ene naar het andere semester, inclusief aankondigingen en discussies. Je kunt de gebeurtenissen en vervaldata zo aanpassen dat ze met het huidige semester overeenkomen.
 • Specifieke inhoud waarvan je wilt dat ze wordt gekopieerd te selecteren. Je kunt individuele opdrachten, pagina's, bestanden en al het andere dat jij en je collega's in eerdere cursussen hebben onderwezen, selecteren. De cursus importfunctie ondersteunt toetsenbordnavigatie wanneer je inhoud die je wilt importeren selecteert.
 • Cursusmateriaal te importeren vanuit verschillende Management Leersystemen. De cursus importfunctie importeert geen gebruikersinhoud.

Opmerking: Een cursus meer dan een keer importeren zou onbedoelde gevolgen kunnen hebben Als je inhoud importeert in een nieuwe cursus, inhoudt bewerkt in de nieuwe cursus en later de vorige inhoud weer importeert, dan zal de geïmporteerde inhoud voorrang hebben boven de bestaande inhoud.

Hoe gebruik ik het importprogramma van de cursus?

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importprogramma van de cursus openen

Importprogramma van de cursus openen

Klik op de knop Cursusinhoud importeren (Import Course Content) .

Opmerking: Je kunt het importprogramma van de cursus ook openen vanuit de cursusnavigatie. Klik daarvoor op de link naar de startpagina en vervolgens op de knop Bestaande inhoud importeren (Import Existing Content.

Importbron kiezen

Importbron kiezen

Met het importprogramma van de cursus kun je het volgende doen:

Inhoud importeren

Inhoud importeren

Als je inhoud importeert, dan laat de tool toe om alle inhoud te importeren of om specifieke inhoud te selecteren. Deze functie is nuttig voor instellingen of cursusleiders die alleen bepaalde elementen van een cursus willen kopiëren, zoals opdrachten of modules.

De volgende gedrangingen gelden tegenwoordig voor kopieën of invoeringen in Canvas:

 • Instellingen in conceptstatus worden tijdens het importeren van een cursus behouden. Als een opdracht in een cursus ongepubliceerd was toen het gekopieerd of geëxporteerd werd, dan blijft de opdracht ook ongepubliceerd in de inhoudsimport.
 • De voorwaardelijke items van Leertrajecten blijven niet bewaard in de cursusimports en de trajecten moeten opnieuw worden aangemaakt nadat de import is voltooid.
 • Gekopieërde inhoud behoudt alle links of bestanden die verbonden zijn aan de inhoud, zoals in een opdracht.
 • Als alleen opdrachten worden gekozen, dan voert Canvas alle beoordelingsitems in de opdrachtpagina (alle gekoppelde toetsen en discussies inbegrepen). Opdrachten blijven in hun opdrachtgroepen als een volledige opdrachtgroep of alle opdrachten worden geïmporteerd.
 • SCORM inhoud is in kopieën van cursussen begrepen. SCORM-inhoud moet alleen binnen accounts gekopieerd worden die dezelfde sleutel en geheime configuratie gebruiken.
 • Bij het handmatig kopieëren van een cursus, wordt de gebruiker die de cursus kopieërd automatisch met een cursusleider rol toegevoegd aan de cursus.
 • Wanneer je specifieke inhoud selecteert en uitsluitend een Nieuwe toets met stimulansvragen importeert, worden de afbeeldingen die zijn gekoppeld aan de stimulansvraag niet automatische geïmporteerd en moeten op datzelfde moment worden geselecteerd om te worden geïmporteerd.

Importeerbeperkingen

De volgende gedragingen gelden ook voor kopieën of imports in Canvas:

 • Groepsreeksen gaan niet mee tijdens het kopiëren van de import Bestaande groepsreeksen in de nieuwe cursus, zullen met de zelfde naam aan de groepsreeksen verbonden worden. Als er echter in de nieuwe cursus geen groepsreeksen zijn met dezelfde naam, dan wordt de opdracht aan een nieuwe projekt groepsreeks verbonden.
 • Wanneer je specifieke inhoud uit een exportpakket van een Canvas-cursus importeert, worden de afbeeldingen en gekoppelde bestanden in de inhoud, zoals in een opdracht, pagina of discussie, niet bewaard.
 • Als je individuele opdrachten kiest, dan worden de opdrachten in een opdrachtgroep geplaatst die geïmporteerde opdrachten heet. Opdrachten kunnen echter in een andere opdrachtgroep verplaatst worden als dat nodig is.
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan inschrijvingen, zoals de gebruikers van de cursus, samenwerkingen, vergaderingen, groepen en secties, en functieoptie instellingen zijn niet inbegrepen in de cursus inhoud die geïmporteerd wordt.
 • Aankondigingen en discussies behouden niet de naam van de gebruiker die oorspronkelijk de cursusinhoud heeft gemaakt. Bovendien ontvangen cursisten geen meldingen voor geïmporteerde aankondigingen. Er wordt in de Kaartweergave en de dashboards Recente activiteit wel een badge weergegeven die een nieuw aankondiging aangeeft.
 • Opdrachten met een beleid voor handmatig posten van cijfers en anonieme opdrachten behouden het beleid voor handmatig posten van cijfers en hun anoniem-instellingen wanneer ze in een cursus worden geïmporteerd.
 • Locaties voor kalenderitems (zoals kantooruren met een toegewezen kantoorlocatie) worden niet opgenomen in importbewerkingen voor cursussen.

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Naast het opnieuw creëren van structuur en inhoud van de cursus, kan het importprogramma van de cursus evenementen en inleverdata aanpassen naar nieuwe datumreeksen voor de nieuwe periode.

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Als inhoud wordt geïmporteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat wanneer dezelfde cursusinhoud of exportpakket meer dan eenmaal wordt geïmporteerd, eventueel bestaande inhoud in de cursus wordt overschreven.

Huidige en vroegere imports weergeven

Als je met een import bent begonnen, dan laat de huidige opdrachtmenu de status van alle lopende imports zien, evenals alle vorafgaande importgeschiedenis.