Wat is de tool Naamafroeping Aanwezigheid?

De tool Aanwezigheid (Naamafroeping) is een externe app (LTI) voor het bijhouden van aanwezigheid in Canvas-cursussen. De tool Aanwezigheid kan voor zowel online als klassikale cursussen worden gebruikt. Wanneer de tool Naamafroeping Aanwezigheid wordt ingeschakeld op accountniveau, kan de tool voor alle cursussen in het Canvas-account worden gebruikt.

De tool Aanwezigheid wordt altijd als een zichtbare Cursusnavigatie-link weergegeven, maar is niet zichtbaar voor cursisten, zodat het niet nodig is de link te verbergen in de Cursusinstellingen. Als cursusleiders de Aanwezigheid-tool niet in hun cursussen willen gebruiken, is er geen actie nodig. Als je wel gebruikmaakt van de Aanwezigheid-tool, kunnen cursisten hun aanwezigheidrapport zien op de inleveringspagina van Naamafroeping Aanwezigheid.

Opmerking: De Aanwezigheid-tool moet zijn ingeschakeld voor je organisatie om de tool te kunnen gebruiken in Canvas-cursussen. Als je beheerder bent, kun je voor hulp contact opnemen met je Customer Success Manager.

Aanwezigheid bekijken

Aanwezigheid bekijken

Met de Aanwezigheid-tool kunnen cursusleiders de aanwezigheid bij cursussen bijhouden. Cursusleiders kunnen ervoor kiezen de tool te openen in een lijst- of roosterweergave en kunnen de plaatsing van elke cursist in het diagram met zitplaatsen aanpassen.

Aanwezigheidstaken bekijken

Aanwezigheidstaken bekijken

Wanneer je met Naamafroeping de aanwezigheid bijhoudt, voegt Canvas automatisch Aanwezigheid als taak toe. De standaard puntwaarde voor aanwezigheid is 100 punten.

Om berekeningsfouten in Aanwezigheid te voorkomen, mag je de aanwezigheidstaak nooit verwijderen, een andere naam geven of de publicatie ervan ongedaan maken.

Opmerking: Hoewel cursisten de eigenlijke tool niet te zien krijgen, kunnen ze wel de aanwezigheidstaak op de pagina Opdrachten bekijken. Deze taak kan niet worden verborgen voor cursisten.

Aanwezigheid bijhouden

Aanwezigheid bijhouden

De voor iedere cursist ingestelde status is gekoppeld aan een waarde uitgedrukt als percentage. Als status kan worden gebruikt aanwezig en op tijd, niet aanwezig, te laat en niet-gemarkeerd (afwezigheid gemeld).

De Aanwezigheid-tool maakt ook een taak in de Cijferlijst en berekent de aanwezigheid als een percentage van het cijfer van een cursist.

Waarde voor te laat aanwezig bekijken

Waarde voor te laat aanwezig aanpassen

De waarde voor te laat aanwezig is 80% van de huidige waarde. Dus als een cursist te laat is, heeft hij of zij recht op maar 80% van de punten voor die dag in plaats de volledige 100%. De waarde voor te laat aanwezig kan worden aangepast in de instellingen voor Naamafroeping.

Cijferlijstscores bekijken

Kolom Naamafroeping Aanwezigheid in Cijferlijst

In de kolom Cijferlijstaanwezigheid geeft Canvas standaard de taak weer op basis van het percentage van de puntwaarde. Als de puntwaarde bijvoorbeeld 100 is de naamafroeping tweemaal is uitgevoerd, heeft een cursist met één waarde voor aanwezigheid (100%) en één waarde voor te laat aanwezig (berekend als 80%) een score van 90 punten, of 90%. 

De kolom Aanwezigheid Cijferlijst wordt bijgewerkt telkens wanneer je een naamafroeping uitvoert in de Aanwezigheid-tool. 

Opmerking: Hoewel cursisten de feitelijke Aanwezigheid-tool niet te zien krijgen, kunnen ze wel hun aanwezigheidscore op hun pagina Cijfers en hun aanwezigheidrapport zien als je aanwezigheid als beoordeling hebt ingesteld. Je kunt voorkomen dat de opdracht meldingen activeert door een beleid voor handmatig posten voor de opdracht in te stellen.

Aanwezigheidgegevens exporteren

Op zowel account- als cursusniveau kunnen gebruikers aanwezigheidrapporten maken met de Aanwezigheid-tool.

Opmerking: Beheerders kunnen rapporten filteren op SIS Cursus-ID.

Badges maken en beheren

Accountbadges beheren

Beheerders kunnen op accountniveau badges maken en beheren die worden gebruikt in de Aanwezigheid-tool.

Badges bekijken

Op cursusniveau worden badges die door een Canvas-beheerder zijn toegevoegd, automatisch voor de cursus weergegeven. Cursusleiders kunnen echter desgewenst ook extra badges voor hun cursus maken.