Wat is Opdrachtverbeteringen?

Opdrachtverbeteringen is een update voor de klassieke pagina met opdrachtdetails die de interface van de opdracht en de workflow voor het inleveren voor cursisten verbetert. 

Beheerders kunnen het functievoorbeeld Opdrachtverbeteringen - Cursisten inschakelen. Wanneer Opdrachtverbeteringen is ingeschakeld en vergrendeld, is ze in alle cursussen van de account ingeschakeld. Wanneer ze is ingeschakeld en ontgrendeld kunnen docenten het functievoorbeeld vanaf het cursusniveau beheren. Wanneer uitgeschakeld worden voor alle cursussen in de account de klassieke opdrachtdetails gebruikt.

Opmerkingen:

  • Als cursisten een opdracht niet kunnen zien met Opdrachtverbeteringen, is het functievoorbeeld Opdrachtverbeteringen - Cursist niet ingeschakeld of wordt het opdrachttype niet ondersteund.. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie.
  • Opdrachtverbeteringen ondersteunt opdrachten met peerbeoordelingen niet.

Opdrachtdetails bekijken met Opdrachtverbeteringen

De pagina Opdrachtverbeteringen geeft opdrachtinformatie weer. 

De kop Opdrachtoverzicht (Assignment Summary) [1] geeft de titel, inleverdatum en mogelijk te behalen punten van de opdracht weer. Het kan zijn dan niet alle opdrachten een inleverdatum hebben.

Met de vervolgkeuzelijst Poging (Attempt) [2] kun je het aantal inleveringspogingen voor de opdracht bekijken. De vervolgkeuzelijst Poging toont standaard je laatste inleveringspoging.

De Voortgangstracker (Progress Tracker) [3] toont de status van het inleveren en beoordelen van de opdracht.

Klik op de knop Feedback bekijken (View Feedback) [4] om de feedback voor de opdracht te bekijken of een opmerking voor je cursusleider toe te voegen aan je opdracht.

Bekijk het aantal toegestane pogingen [5] en de beschikbaarheidsdatums [6].

Toegevoegde instructies voor de opdracht worden in de sectie Details getoond [7].

Als er een rubriek is toegevoegd aan de opdracht, kun je deze bekijken door te klikken op de link Rubriek weergeven (View Rubric) [8].

Beoordeelde opdrachten bekijken met Opdrachtverbeteringen

De meest recente inlevering wordt weergegeven [1].

Wanneer een opdracht is beoordeeld, wordt het cijfer weergegeven [2] en toont de Voortgangstracker de status Feedback beoordelen (Review Feedback) [3].

Als er meerdere inleveringen zijn toegevoegd kunnen ze worden bekeken door de inlevering te selecteren uit de vervolgkeuzelijst Poging (Attempt) [4].

Als er een rubriek is gebruikt om de opdracht te beoordelen, wordt de complete rubriek weergegeven [5]. Als meerdere beoordelaars je inlevering hebben beoordeeld met een rubriek, kun je zien hoe individuele beoordelaars de rubriek hebben ingevuld met de vervolgkeuzelijst Beoordelaar selecteren (Select Grader) [6].

Als dit is toegestaan kunnen cursisten een andere poging wagen met de knop Opnieuw proberen (Try Again) [7].

Opmerking: Als cursisten het werk niet opnieuw kunnen inleveren, kan het zijn dat de cursusleider het aantal toegestane inleveringen heeft beperkt of dat de opdracht niet meer kan worden ingeleverd vanwege de beschikbaarheidsdatums van de opdracht.