Wat is de Planner?

De Planner is een Kalender-tool voor het maken van afspraakgroepen binnen een cursus of groep. Cursisten kunnen zich binnen de afsprakengroep aanmelden voor een afspraaktijd. Bij sommige afspraaktijden kan zich slechts één cursist tegelijk aanmelden, bij andere kan een hele groep zich aanmelden.

Alleen cursisten kunnen zich aanmelden voor afspraaktijden in de Planner. Als een cursist zich aanmeldt voor een afspraaktijd, kan een waarnemer die de cursist observeert de afspraak in de kalender van de cursist zien. Waarnemers kunnen niet namens een cursist een afspraak maken.

Opmerking: De Planner-tool is optioneel in de Kalender. Neem contact op met je Canvas-beheerder als je een cursusleider bent en Planner niet voor jou beschikbaar is. Als je beheerder bent, kun je contact opnemen met je Customer Success Manager.

Wanneer zou je de Planner kunnen gebruiken?

Cursusleiders kunnen de Planner gebruiken om:

  • Kantooruren in te stellen
  • TA-sessies te plannen
  • Lunches te plannen
  • Presentatietijden toe te wijzen
  • Cursist-docent-vergaderingen te organiseren (cursisten kunnen ook een ouder of voogd meenemen)
  • Andere afspraken te organiseren