Wat is de rol van cursist?

In Canvas wordt de rol van cursist voornamelijk gebruikt voor gebruikers die worden ingeschreven voor een cursus en daarvoor een beoordeling ontvangen. Gebruikers die als cursist zijn ingeschreven, kunnen cursusinhoud bekijken en deelnemen aan opdrachten en communicatie voor cursussen. Cursisten kunnen een cursus pas zien en daaraan deelnemen nadat deze is gepubliceerd en de cursus wordt gestart.

Canvas kent ook andere gebruikersrollen op cursusniveau met variërende toegang op cursusniveau. Ontwerpers kunnen werken met cursusleiders (die leiding geven aan onderwijsassistenten) en samen maken zij de cursusinhoud waarmee cursisten en waarnemers werken. Raadpleeg de PDF Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Cursisten kunnen ook de Canvas Teacher-app gebruiken om cursussen te bekijken en eraan deel te nemen.

Gebruik van de rol van cursist

De rol van cursist wordt voornamelijk gebruikt om Canvas-gebruikers te koppelen aan cursussen waarvan ze de inhoud kunnen openen om te kunnen worden beoordeeld. Cursisten van een Canvas-cursus maken vaak toetsen en tests, en leveren opdrachten in voor een beoordeling.

Cursisten kunnen deelnemen aan elk Canvas-gebied die hun cursusleider voor de cursus heeft ingeschakeld. Cursisten kunnen aan een of meer cursussen worden gekoppeld en kunnen werk inleveren, cijfers, opdrachten en gebeurtenissen bekijken, en communcieren met andere cursusdeelnemers.

Afhankelijk van de organisatie kunnen voor cursisten verschillende toegangsniveaus voor Canvas zijn ingesteld. Cursisten kunnen toegang hebben tot alle eerdere, huidige en toekomstige cursussen. Het is ook mogelijk dat cursisten voor afzonderlijke cursussen worden ingeschreven. Cursisten kunnen automatisch voor een cursus worden ingeschreven via SIS-import, handmatig door een cursusleider of door zichzelf in te schrijven.

Toegang van cursisten in Canvas

Hieronder staan de standaard Canvas-machtigingen voor de rol van cursist. Organisaties kunnen echter de machtigingen voor de rol van cursist zo nodig wijzigen. Bekijk de Canvas-handleiding voor cursisten voor meer informatie over de deelname van cursisten in Canvas.

Cursisten kunnen:

 • Cursusaankondigingen bekijken
 • Opdrachten inleveren
 • De cursuskalender bekijken
 • Geopende discussies bekijken en erop reageren
 • Chats bekijken en eraan deelnemen
 • Vergaderingen en cursistsamenwerkingen maken
 • Bestanden uploaden en beheren
 • ePortfolio's maken
 • Groepspagina's maken en beheren
 • De eigen cursusbeoordelingen bekijken
 • Een lijst van gebruikers in een cursus bekijken
 • Berichten sturen naar andere gebruikers van een cursus

Cursisten kunnen niet:

 • Items in een cursuskalender toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Anderen in een cursus toevoegen of verwijderen
 • Cursussen publiceren, afsluiten en verwijderen
 • De cijfers van andere cursusdeelnemers bekijken
 • Externe toepassingen (LTI) voor een cursus toevoegen en verwijderen
 • Cursusinhoud, cursussecties en cursistengroepen maken, bewerken en verwijderen
 • Rubrieken maken en bewerken
 • Aan cursusinhoud gekoppelde leerdoelen toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Discussies maken en vergrendelen en de discussieberichten van anderen bewerken
 • SIS-gegevens lezen
 • Cursusanalyses en gebruiksrapporten voor een cursus bekijken
 • Toetsbanken weergeven en koppelen
 • Alle paginacursus voor cursistengroepen bekijken
 • Cijfercontroletest weergeven

Beperkingen van de rol van cursist

 • Cursisten kunnen alleen de inhoud bekijken van een cursus waarvoor ze zijn ingeschreven.
 • Ze kunnen geen vergrendelde of niet-gepubliceerde cursusmaterialen bekijken.
 • Als ze zijn ingeschakeld op accountniveau, kunnen cursisten Planner-afspraken in de cursuskalender maken, bewerken en verwijderen die zichtbaar zijn voor andere deelnemers aan de cursus.
 • Cursisten kunnen de inleveringen van andere cursisten bekijken en becommentariëren als de cursusleider deze optie voor een opdracht heeft ingeschakeld.
 • Iedere cursusleider kan de links in de Cursusnavigatie aanpassen en het aantal functies beperken dat cursisten en waarnemers kunnen zien. Cursisten kunnen wel of geen links naar bepaalde functies zien.