cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat is de Inbox?

Wat is de Inbox?

De Inbox is een berichttool om te communiceren met een cursus, groep, individuele cursist of groep cursisten. Je kunt via de Inbox communiceren met anderen in je cursus.

Opmerkingen:

  • Gebruikers worden in de Inbox weergegeven zodra ze een actieve inschrijving in de cursus hebben en gebruikers kunnen niet aan een cursus deelnemen tenzij deze is gepubliceerd.
  • Nadat een cursus is afgesloten en de periodedatum ervan is verstreken, kun je de cursisten daarvan geen berichten meer sturen.

Wanneer kan ik de Inbox gebruiken?

Gebruik de Inbox voor het volgende:

  • Een bericht sturen naar iemand in je cursus of groep
  • Een bericht naar jezelf sturen (wordt weergegeven in de map Verzonden)
  • Berichten van anderen in je cursus bericht beantwoorden
  • Gesprekken filteren op cursus of type
  • Opmerkingen bij ingeleverde opdrachten bekijken en beantwoorden

Je kunt je meldingsvoorkeuren aanpassen zodat je berichten kunt ontvangen via externe kanalen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback