cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Waar vind ik de URL voor mijn organisatie om toegang te krijgen tot Canvas?

Waar vind ik de URL voor mijn organisatie om toegang te krijgen tot Canvas?

Elke organisatie gebruikt een specifieke URL voor toegang tot Canvas. Organisaties volgen een URL-structuur als [naam van je organisatie].instructure.com of canvas.[naam van je organisatie].edu. Je organisatie kan toegang krijgen tot Canvas via een rechtstreekse URL of je wordt naar Canvas doorgestuurd via het verificatiesysteem van je organisatie.

De URL voor Canvas Network is learn.canvas.net. De URL voor Free-For-Teachers (FFT)-accounts is canvas.instructure.com.

Toegang tot mobiele apps

Een Canvas-URL kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot mobiele Canvas-apps. Bij gebruik van mobiele apps kun je wellicht rechtstreeks vanaf de aanmeldingspagina van de app zoeken naar je organisatie. Als je organisatie echter niet op naam te vinden is, zul je de Canvas-URL handmatig moeten invoeren.

Je kunt ook toegang krijgen tot de mobiele Canvas-apps door een QR-code van de browser te scannen.

Rechtstreeks toegang tot Canvas-URL

Rechtstreeks toegang tot Canvas-URL

Sommige organisaties gebruiken een rechtstreekse link naar hun Canvas-account, waardoor de Canvas-URL gemakkelijk te vinden is. Houd de muisaanwijzer boven de Canvas-link en bekijk de Canvas-URL, of klik op de link om rechtstreeks naar de pagina te gaan.

Je kunt de Canvas-URL ook bekijken bovenaan de Canvas-aanmeldingspagina.

Doorsturen naar Canvas-URL via Verificatie

Sommige organisaties kiezen ervoor om een ander domein door te sturen naar Canvas, met name als de organisatie een bestaande portal voor cursussen heeft. In dat geval moet je je aanmelden bij het interne verificatiesysteem van je organisatie om toegang te krijgen tot Canvas.

Studenten van de Utah State University bijvoorbeeld krijgen toegang tot Canvas nadat ze zich hebben aangemeld bij de SSO (Single Sign On)-bestemmingspagina.

Canvas-URL bekijken

Canvas-URL bekijken

Houd de muisaanwijzer boven de Canvas-knop en bekijk de Canvas-URL, of klik op de knop om rechtstreeks naar de pagina te gaan.

Je kunt de Canvas-URL ook bekijken bovenaan het Canvas-gebruikersdashboard.

Deze schermafbeeldingen zijn door de respectievelijke universiteiten toegestaan voor gebruik in deze les.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback