Wat zijn groepen?

Groepen zijn een kleine versie van een cursus en worden gebruikt als een tool waarmee minimaal twee cursisten samen aan groepsprojecten en groepsopdrachten kunnen werken.

Weergave voor cursusleiders

Weergave voor cursusleiders

Cursusleiders kunnen groepen voor cursisten maken zodat deze kunnen samenwerken aan groepsopdrachten, gezamenlijke projecten, pagina's, enzovoort. Cursusleiders kunnen cursisten ook hun eigen groepen laten maken.

Meer informatie over Groepen

Binnen groepen kunnen cursusleiders het volgende doen:

 • Alle activiteiten binnen alle groepen in hun cursus bekijken, met inbegrip van groepen die zijn gemaakt door cursisten zoals gemeld op het tabblad Cursistengroepen van de cursusleider (cursisten kunnen standaard hun eigen groepen maken zoals gemeld op het tabblad Cursusdetails)
 • Alle gemaakte groepen binnen de cursus bekijken
 • Handmatig of automatisch groepen binnen een groepsreeks maken
 • Handmatig of automatisch cursisten toewijzen aan groepen binnen een groepsreeks
 • Groepsleiders toewijzen aan elke groep
 • Cursisten de mogelijkheid bieden zich voor hun eigen groepen aan te melden
 • Subgroepen uitvouwen en samenvouwen
 • Cursisten naar andere subgroepen verplaatsen
 • Groepssamenwerkingen maken

Wanneer kan ik als cursusleider het beste groepen gebruiken?

Als cursusleider kun je groepen maken voor het volgende:

 • Instellen van configuraties van cursistengroepen op cursusniveau voor beoordeelde en niet-beoordeelde opdrachten en lesopdrachten.
 • Instellen van projecten voor de duur van een semester zodat cursisten kunnen samenwerken aan documenten.
 • Instellen van commissies of activiteiten.
 • Instellen van door cursisten geleide studiegroepen binnen cursussen of op accountniveau.

Weergave voor cursist

Weergave voor cursist

Cursisten kunnen groepen gebruiken als hulpmiddel voor samenwerking met medecursisten aan groepsprojecten en groepsopdrachten.

Meer informatie over Groepen

Binnen groepen kunnen cursisten het volgende doen:

 • De lijst met groepen bekijken
 • De groepen bekijken waarvoor ze ingeschreven zijn
 • Deelnemen aan een cursistengroep
 • Een cursistengroep maken
 • Bestanden opslaan en delen
 • Een discussie starten
 • Een bericht sturen
 • Groepssamenwerkingen maken

Wanneer kan ik als cursist het beste groepen gebruiken?

Als cursist kun je groepen maken voor het volgende:

 • Studiegroepen maken
 • Samenwerken aan projecten en opdrachten