Wat is de rol van onderwijsassistent?

In Canvas wordt de rol van onderwijsassistent vooral gebruikt voor personen die binnen een cursus werken met en ondersteuning bieden aan de cursusleider en die geen beoordeling nodig hebben. (In Canvas-terminologie worden cursusleiders soms ook aangeduid als docenten.) Onderwijsassistenten kunnen een cursus bekijken en modereren en de dagelijkse communicatie voor een cursus verzorgen onder leiding van cursusleider. Deze machtigingen kunnen echter per organisatie verschillen.

Canvas kent ook andere gebruikersrollen op cursusniveau met variërende toegang op cursusniveau. Ontwerpers kunnen werken met cursusleiders (die leiding geven aan onderwijsassistenten) en samen maken zij de cursusinhoud waarmee cursisten en waarnemers werken. Raadpleeg de PDF Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Onderwijsassistenten kunnen ook de Canvas Teacher-app gebruiken om cursussen te bekijken en eraan deel te nemen.

Gebruik van de rol van onderwijsassistent

De rol van onderwijsassistent wordt voornamelijk gebruikt om een cursusleider te ondersteunen. Onderwijsassistenten kunnen cursusmateriaal maken, materiaal van Canvas-cursussen openen en beheren en contact maken met anderen die bij de cursus betrokken zijn. Zo kunnen cursusleiders onderwijsassistenten soms vragen om opdrachten te beoordelen voor cursussen waarvoor veel cursisten zijn ingeschreven.

De toegang van onderwijsassistenten tot Canvas hangt van de organisatie af. Onderwijsassistenten kunnen toegang hebben tot alle eerdere, huidige en toekomstige cursussen. Het is ook mogelijk dat onderwijsassistenten alleen ingeschreven zijn voor en toegang hebben tot afzonderlijke cursussen. Een onderwijsassistent kan automatisch voor een cursus worden ingeschreven via SIS-import of handmatig door een cursusleider.

Toegang van onderwijsassistenten in Canvas

Een organisatie kan bepaalde machtigingen op cursusniveau voor onderwijsassistenten wijzigen. Onderwijsassistenten hebben toegang tot Canvas-cursussen zoals aangegeven in de Canvas-handleiding voor cursusleiders.  

Onderwijsassistenten kunnen:

 • Externe toepassingen (LTI) voor een cursus toevoegen en verwijderen
 • Vergaderingen en cursistsamenwerkingen maken
 • Rubrieken maken en bewerken
 • Cursusnavigatielink aanpassen
 • Discussies maken en vergrendelen en de discussieberichten van anderen bewerken
 • Koppelingscodes van waarnemers voor cursisten genereren
 • Opdrachten, toetsen, cursusbestanden en -pagina's, en alle andere cursusinhoud beheren
 • Items in een cursuskalender, met inbegrip van plannerafspraken, beheren
 • Cursisten handmatig toevoegen aan een cursus
 • Berichten sturen naar andere cursusgebruikers en naar alle deelnemers van een cursus
 • Een lijst van gebruikers in een cursus bekijken
 • Alle paginacursus voor cursistengroepen bekijken
 • Opmerkingen plaatsen bij en bekijken van inleveringen door cursisten
 • Cijfers bekijken en bewerken
 • Toetsbanken weergeven en koppelen
 • Cursusanalyses bekijken
 • Cursusaankondigingen en discussies bekijken
 • Gebruiksrapporten voor een cursus bekijken

Onderwijsassistenten kunnen niet:

 • Aan cursusinhoud gekoppelde leerdoelen toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Cursussecties maken, bewerken en verwijderen
 • Cursistengroepen maken, bewerken en verwijderen
 • Cursussen publiceren, afsluiten en verwijderen
 • SIS-gegevens lezen
 • Cijfercontroletest weergeven

Beperkingen voor onderwijsassistenten

 • Onderwijsassistenten kunnen alleen de inhoud bekijken van een cursus waarvoor ze zijn ingeschreven.
 • Onderwijsassistenten kunnen geen werk namens cursisten en geen eindcijfers voor cursisten inleveren.