Wat zijn beoordelingsschema's?

Een beoordelingsschema is een reeks criteria voor het meten van verschillende prestatieniveaus in een cursus. Beoordelingsschema's op accountniveau kunnen voor de gehele organisatie worden gedefinieerd op zowel account- als subaccountniveau. Op cursusniveau kunnen cursusleiders beoordelingsschema's toepassen op zowel de eindcijfers van cursisten als afzonderlijke opdrachten. Zonder beoordelingsschema worden scores niet gemeten met een specifieke standaard.

Bekijk een video over beoordelingsschema's.

Opmerkingen:

  • Beoordelingsschema's op accountniveau worden automatisch binnen alle cursussen in het account weergegeven. Wanneer een cursusleider een beoordelingsschema koppelt dat op accountniveau is gemaakt, wordt het beoordelingsschema gekoppeld, en niet geïmporteerd, als een nieuw schema op cursusniveau. Beoordelingsschema's die vanaf accountniveau zijn geïmporteerd, kunnen alleen worden gewijzigd door gebruikers met machtigingen voor beoordelingsschema's.
  • Beoordelingsschema's die op accountniveau zijn gemaakt, worden automatisch weergegeven op subaccountniveau.

Algemene beoordelingsschema's

Beoordelingsschema's zijn gebaseerd op percentageschalen en elke percentageschaal krijgt een naamwaarde toegewezen. Je kunt elk type beoordelingsschema maken door de naam en percentageschaal voor elk item te bewerken.

Opmerkingen over beoordelingsschema's:

  • Beoordelingsschema's ondersteunen slechts twee decimalen.
  • De enige scores die in de Cijferlijst zijn toegestaan, zijn de scores die in het beoordelingsschema gedefinieerd zijn.
  • Voor vermeldingen in de Cijferlijst die niet specifiek in het beoordelingsschema zijn gedefinieerd, wordt een streepje weergegeven.

Beoordelingen in lettervorm

Beoordeling in lettervorm is het meest traditionele type beoordelingsschema en vormt de standaard voor nieuwe beoordelingsschema's. Zoals eerder gemeld, zijn in de Cijferlijst alleen ondersteunde scores toegestaan. Dus als je een beoordelingsschema in lettervorm samenstelt met alleen A, B en C als naamwaarden, kun je geen score invoeren die wordt omgezet naar een A- of B+.

In de Cijferlijst worden scores ingevoerd als puntwaarde, percentage of beoordeling in lettervorm. Als een opdracht bijvoorbeeld 10 punten waard is en de cursist 9 punten verdient, kun je 9 of 90% invoeren (wat wordt weergegeven als een A- zoals gedefinieerd in de percentagereeks). Je kunt een A- ook rechtstreeks invoeren.  

Gemiddeld eindcijfer

Beoordeling volgens Gemiddeld eindcijfer is bedoeld voor scholen die werken met een 4.0 schaal (of 5.0/6.0). Berekeningen van het gemiddeld eindcijfer kunnen per school verschillen. Deze beoordeling lijkt op de beoordeling in lettervorm, maar dit laatste type beoordeling kan ook worden gebruikt. Denk eraan dat in de Cijferlijst alleen ondersteunde scores zijn toegestaan. Dus als je een beoordeling volgens Gemiddeld eindcijfer samenstelt met naanmwaarden voor alleen notaties als 4.0 en 3.9, kun je geen score van 3.95 invoeren.

In de Cijferlijst worden scores ingevoerd als percentage of als gemiddeld eindcijfer. Als een opdracht bijvoorbeeld 10 punten waard is en de cursist 9 punten verdient, kun je 90% invoeren (wat wordt weergegeven als een 3.7 zoals gedefinieerd in de percentagereeks). Je kunt 3.7 ook rechtstreeks invoeren. Het invoeren van een 9 zal echter niet werken.

Prestaties

Beoordelingsschema's voor prestaties zijn gebaseerd op een standaard van individuele prestaties. Denk eraan dat in de Cijferlijst alleen ondersteunde scores zijn toegestaan. Dus als je een beoordelingsschema samenstelt met alleen Uitstekend en Slecht als naanmwaarden, kun je niet Goed als score invoeren.  

In de Cijferlijst worden scores ingevoerd als punten, percentage of prestatiewaarde. Als een opdracht bijvoorbeeld 10 punten waard is en de cursist 9 punten verdient, kun je 9 of 90% invoeren (wat wordt weergegeven als Uitstekend zoals gedefinieerd in de percentagereeks). Je kunt Uitstekend ook rechtstreeks invoeren.