cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat zijn toetsbanken?

Wat zijn toetsbanken?

Je kunt in jouw exemplaar van Canvas toetsbanken op account- en subaccountniveau maken. Op die manier heeft iedereen in het account toegang tot de vragen.

Klik hier voor een video over toetsbanken.

Toetsbanken openen

Toetsbanken openen

Toetsbanken op accountniveau zijn toetsbanken die op accountniveau worden gemaakt en opgeslagen. Gebruikers kunnen daarmee algemene inhoud van toetsen openen en gebruiken.

Wanneer gebruik ik toetsbanken op accountniveau?

Wanneer gebruik ik toetsbanken op accountniveau?

Toetsbanken op accountniveau kunnen worden gebruikt voor het maken van vragenlijsten op organisatie- of afdelingsniveau. Als bijvoorbeeld de faculteit Engels diverse cursussen aanbiedt om basisgrammaticaregels aan cursisten te onderwijzen, zou de faculteit een toetsbank op subaccountniveau kunnen maken. Cursusleiders zouden de toetsbanken dan kunnen gebruiken om dezelfde evaluatie aan cursisten in de verschillende cursussen aan te bieden.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback