Wat zijn wat-als-scores?

Met wat-als-scores kunnen cursisten hun totaalcijfer berekenen door hypothetische cijfers voor opdrachten in te voeren. Alleen cursisten kunnen wat-als-scores invoeren en bekijken. Informatie over hoe cursisten wat-als-scores gebruiken.

Opmerkingen:

  • Als in je cursus de optie Meerdere beoordelingsperioden is ingeschakeld en gebruikers geen totaalcijfers kunnen zien, of als de Cursusinstellingen verborgen totaalcijfers voor cursisten bevatten, kunnen cursisten niet hun huidige of totaalcijfer op de pagina Cijfers voor cursisten zien.
  • Op dit moment kunnen cursusleiders voor cursisten geen hypothetische cijfers zoals wat-als-scores maken. Je kunt wel huidige en totaalcijfers voor cursisten zien in het Interactierapport van cursisten.

Huidig cijfer bekijken

Canvas probeert altijd twee cijfers voor cursisten te berekenen, te weten het huidige cijfer en het totaalcijfer. Het huidige cijfer wordt berekend door de beoordeelde opdrachten op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Dit cijfer wordt berekend wanneer de optie Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) [1] is geselecteerd in de zijbalk.

Opmerking: Als je het gebruik van totaalcijfers hebt beperkt in Cursusinstellingen, kunnen je cursisten hun huidige cijfer of percentages in opdrachtgroepen niet bekijken.

Totaalcijfer bekijken

Het totaalcijfer wordt berekend door alle opdrachten op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Als in een cursus gewogen opdrachtgroepen worden gebruikt, kunnen cursisten ook zien wat de weging van elke opdrachtgroep in de cursus is.

Cursisten kunnen hun totaalcijfer in de cursus bekijken door het selectievakje Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) uit te schakelen.

Opmerking: Als je het gebruik van totaalcijfers hebt beperkt in Cursusinstellingen, kunnen je cursisten hun totaalcijfer of percentages in opdrachtgroepen niet bekijken. Het in- en uitschakelen van het selectievakje voor berekeningen blijft wel van invloed op afzonderlijke opdrachten, bijvoorbeeld wanneer een opdrachtgroep een regel voor laten vallen bevat.

Wat-als-scores invoeren

Wat-als-scores invoeren

Met wat-als-scores kunnen cursisten hun totaalcijfer berekenen door hypothetische cijfers voor alle opdrachten in te voeren. Als ze een andere score voor een opdracht willen testen, kunnen cursisten op een opdrachtcijfer klikken en een score in de scorekolom invoeren.