Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat zijn Samenwerkingen?

Wat zijn Samenwerkingen?

Canvas benut de samenwerkingstechnologie om toe te staan dat verschillende gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document kunnen samenwerken. Samenwerk documenten zijn in real-time opgeslagen, wat betekent dat een verandering die is gemaakt door een van de gebruikers onmiddenlijk zichtbaar is voor iedereen.

Wanneer zou ik Samenwerkingen gebruiken?

Je kunt Samenwerkingen gebruiken om:

  • Lezing notities te copiëren en te plakken zodat iedereen toegang kan krijgen.
  • Bullet-point lijsten of agendas delen met je studenten voor aankomende gesynchroniseerde klassen tijden of meetings.
  • Maak een tekst-gebaseerd whiteboard dat iedereen in de klas kan zien en later referentie aan kan maken.
  • Geef studenten groepen een samenwerk opdracht.

Google Documenten samenwerking bekijken

Google Documenten samenwerking bekijken

Alle Canvas cursussen ondersteunen Google Documenten als hun standaard samenwerkingstool. Samenwerkingen die Google Documenten gebruiken vereisen dat alle deelnemende cursisten een Google account hebben gemaakt en het aan hun persoonlijke instellingen hebben gekoppeld.

Met Google Documenten kunnen 50 gebruikers per samenwerking worden toegevoegd, waarbij alle gebruikers een bestand tegelijk kunnen zien en bijwerken. Google-samenwerkingen hebben echter een beperking voor het aantal gebruikers dat op een bepaald moment toegang heeft tot een samenwerking.

Informatie over het maken van een Google Docs-samenwerking als cursusleider en het maken van een Google Docs-samenwerking als cursist.

Google Drive-samenwerkingen bekijken

Google Drive-samenwerkingen bekijken

Samenwerkingen ondersteunt ook de Google Apps-LTI, die in een cursus als een externe app is ingeschakeld. Gebruikers kunnen met Google Drive-samenwerkingen niet allen Google Documenten maken, maar ook Google Spreadsheets en Google Presentaties.

Voor de integratie met Google Apps moet het Hulpmiddel externe samenwerkingen zijn ingeschakeld. Maar door dit functievoorbeeld te activeren verandert de samenwerkingsinterface en worden alle bestaande samenwerkingen met Google Documenten verwijderd.

Informatie over het maken van een Google Drive-samenwerking als cursusleider en het maken van een Google Drive-samenwerking als cursist.

Microsoft Office-samenwerkingen bekijken

Microsoft Office-samenwerkingen bekijken

Samenwerkingen kunnen ook worden gemaakt als LTI van Microsoft Office 365 in een cursus als een externe app is geactiveerd.

Informatie over het maken van een Microsoft LTI-samenwerking als cursusleider en het maken van een Microsoft LTI-samenwerking als cursist.

Was this article helpful? Yes No