Wat zijn rubrieken?

Rubrieken zijn een manier om aangepaste of leerdoelgebaseerde beoordelingscriteria voor de scoring in te stellen.

Een rubriek is een beoordelingstool om verwachtingen over de kwaliteit te communiceren. Rubrieken zijn per definitie opgebouwd uit rijen en kolommen. Rijen worden gebruikt voor het definiëren van de verschillende criteria die worden gebruikt om een opdracht te beoordelen. Kolommen worden gebruikt voor het definiëren van prestatieniveaus voor elk criterium.

Rubrieken kunnen worden ingesteld als rubrieken zonder scoring wat een beoordelingsgebaseerde en leerdoelgebaseerde evaluatie zonder punten mogelijk maakt.

Bekijk een video over rubrieken op accountniveau of bekijk een video over rubrieken op cursusniveau.

Accountrubrieken

Accountniveau rubrieken zijn rubrieken die zijn aangemaakt op het account- of subaccountniveau. Ze kunnen worden gebruikt door elke cursus binnen dat account of subaccount voor opdrachten, discussies of toetsen. Als een accountniveau rubriek op meer dan één plaats wordt gebruikt, kan de rubriek niet meer worden bewerkt, maar is deze nog wel bruikbaar.

Accountniveau rubrieken kunnen worden gebruikt om vragenbanken voor het instituut of de faculteit te maken. Het doel van accountniveau rubrieken is het leveren van bronnen voor docenten, niet om inhoud te regelen. Bijvoorbeeld, als de faculteit Engels diverse cursussen aanbiedt om basisgrammaticaregels aan cursisten te onderwijzen, zou de faculteit een subaccountniveau rubriek kunnen aanmaken. Cursusleiders zouden de rubriek dan kunnen gebruiken om dezelfde evaluatiestandaard aan de cursisten in de verschillende cursussen te kunnen aanbieden.

Cursusrubrieken

Cursusniveau rubrieken worden op cursusniveau aangemaakt of gekopieerd vanaf het account- of subaccountniveau. Wanneer een rubriek eenmaal is gebruikt om een cursist te beoordelen, kan de rubriek niet meer worden bewerkt. Bestaande rubrieken kunnen echter opnieuw gekopieerd en gebruikt worden bij andere opdrachten.

Wanneer zou ik een rubriek gebruiken?

Gebruik een rubriek om:

  • Verwachtingen betreffende de beoordelingen aan gebruikers te communiceren.
  • Vooraf gedefinieerde leerdoelresultaten in lijn te brengen met cursusopdrachten en beoordelingen.
  • Online inleveringen in SpeedGrader te beoordelen.