Wat is de ontwerpersrol?

In Canvas wordt de rol van ontwerper gebruikt voor het inschrijven van gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het maken en beheren van cursussen. Gebruikers met de rol van ontwerper hebben doorgaans machtigingen waarmee ze cursusinhoud kunnen maken en beheren, en gegevens over cursusgebruik kunnen bekijken. Deze machtigingen kunnen echter per organisatie verschillen.

Canvas kent ook andere gebruikersrollen op cursusniveau met variërende toegang op cursusniveau. Ontwerpers kunnen werken met Cursusleiders (Die leiding geven aan onderwijsassistenten) en samen beheren zij de cursusinhoud waarmee Cursisten en Waarnemers werken. Raadpleeg de PDF Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Ontwerpers kunnen ook gebruikmaken van de Canvas Teacher-app om bepaalde cursusinhoud te bekijken zoals aankondigingen, opdrachten, discussies en klassieke toetsen.

Een ontwerper kan handmatig voor een cursus worden ingeschreven, maar ook door een beheerder of automatisch door SIS-import.

Gebruik van ontwerpersrol

Ontwerpers kunnen cursusmateriaal ontwerpen, gegevens over cursusgebruik bekijken en alle gebieden van een Canvas-cursus openen en beheren. Er kan bijvoorbeeld een gebruiker met de rol van ontwerper worden toegevoegd aan een cursus om namens een cursusleider een cursus samen te stellen.

Met de rol van ontwerper kunnen gebruikers het volgende doen:

 • Cursusinhoud maken en wijzigen
 • Cursistinschrijvingen handmatig toevoegen aan de cursus
 • Communiceren met cursusdeelnemers
 • Rapporten over cursusgebruik openen
 • De deelname en interactie van alle voor een cursus ingeschreven gebruikers controleren en modereren

Toegang van ontwerpers in Canvas

Gebruikers met de rol van ontwerper hebben standaard toegang tot alle inhoudsgebieden van een Canvas-cursus. Deze machtigingen kunnen echter per organisatie verschillen. Bekijk de PDF Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over de deelname van ontwerpers in Canvas.

Een ontwerper kan:

 • Externe toepassingen (LTI) voor een cursus toevoegen en verwijderen
 • Opdrachten, toetsen, klassieke toetsen, cursusbestanden en -pagina's, en alle andere cursusinhoud toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Items in een cursuskalender, met inbegrip van plannerafspraken, toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Aan cursusinhoud gekoppelde leerdoelen toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Cursusaankondigingen en discussies maken, bekijken en posten
 • Rubrieken maken en bewerken
 • Vergaderingen en cursistsamenwerkingen maken
 • Cursussecties en cursistengroepen maken, bewerken en verwijderen
 • Discussies maken en vergrendelen en de discussieberichten van anderen bewerken
 • Cursussen publiceren, afsluiten en verwijderen
 • Berichten sturen naar andere cursusgebruikers en naar alle deelnemers van een cursus
 • Alle paginacursus voor cursistengroepen bekijken
 • Opmerkingen plaatsen bij en bekijken van inleveringen door cursisten
 • Toetsbanken weergeven en koppelen
 • Cursusinschrijvingen van cursisten bekijken en beheren
 • Gebruiksrapporten voor een cursus bekijken

Een ontwerper kan niet:

 • Nieuwe toetsen samenstellen
 • Een blauwdrukcursus maken
 • De bijbehorende cursustermijn wijzigen
 • Koppelingscodes van waarnemers voor cursisten genereren
 • Zich voordoen als een andere gebruiker in een cursus
 • SIS-gegevens lezen
 • Authenticatie van derden voor een cursus instellen
 • Het afsluiten van een cursus ongedaan maken
 • Cursistinschrijvingen uploaden als SIS-import
 • De inschrijving van cursusleiders, andere cursusontwerpers en onderwijsassistenten in een cursus bekijken en beheren
 • Cursusanalyses bekijken
 • Logboeken over cursuswijzigingen bekijken
 • Cijfercontroletest weergeven
 • Alle cijfers bekijken, modereren en bewerken

Beperkingen van de ontwerpersrol

 • Ontwerpers kunnen niet de beschikbaarheid van een van de bovenstaande machtigingen wijzigen. Alleen beheerders kunnen de toegang tot deze functies wijzigen.  
 • Ontwerpers kunnen alleen de inhoud van een cursus waarvoor ze zijn ingeschreven, kan maken, wijzigen en modereren.
 • Alleen gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen SIS-gegevens importeren. Ontwerpers kunnen geen SIS-gegevens importeren.