Wat zijn Bestanden?

Bestanden kunnen cursusbestanden, opdrachten, syllabi, leesmateriaal of andere documenten bevatten, en ook profielfoto's en gebruiker-specifieke bestanden. De cursusleiders kunnen mappen en bestanden vergrendelen zodat ze alleen maar via rechtstreekse links kunnen worden bekeken of alleen maar op een specifieke datum kunnen worden ontgrendeld.

Bestanden kunnen in Modules, Opdrachten of Pagina's worden geplaatst. Bestanden en mappen worden in alfabetische volgorde gerangschikt en de volgorde kan niet worden veranderd.

Canvas-gebruikers hebben toegang tot de bestanden (documenten, afbeeldingen, media enz.) op drie verschillende plaatsen:

 • Persoonlijke bestanden, deze bevinden zich in elk gebruikersprofiel (cursisten, docenten en onderwijsassistenten)—Bekijk een video over persoonlijke bestanden
 • Cursusbestanden, deze bevinden zich in elke cursus (cursisten, docenten en onderwijsassistenten, tenzij de bestanden door de docent zijn vergrendeld)—Bekijk een video over cursusbestanden
 • Groepbestanden, deze bevinden zich in elke groep (cursisten en docenten die in de groepen zijn ingeschreven)

Ga naar het brondocument Quota cursusbestanden voor informatie over de specifieke bestandenquota voor elke gebruikersrol.

Wanneer gebruik ik Bestanden als cursusleider?

Gebruik Bestanden om:

 • Cursusdocumenten en syllabli te delen met je studenten
 • Documenten van de ene naar de andere Canvas-cursus te kopiëren
 • Documenten op dag, week of eenheid onder te verdelen
 • Persoonlijke documenten op te slaan die je niet met anderen wilt delen

Binnen Bestanden, kun je:

 • Mappen toevoegen
 • Bestanden uploaden
 • Een ZIP-bestand downloaden of uploaden
 • Bestanden verplaatsen
 • Voorbeelden van bestanden bekijken
 • Bestanden beperken
 • Je opslag bekijken
 • Bestanden vanaf persoonlijke bestanden slepen en neerzetten in cursusbestanden
 • Stel gebruiksrechten in voor bestanden en mappen.

Wanneer gebruik ik Bestanden als cursist?

Gebruik Bestanden om:

 • Documenten te delen met je groep of andere cursisten in een cursus
 • Persoonlijke documenten of inleveringen van opdrachten op te slaan
 • Profielfoto's op te slaan (indien toegestaan door je instituut)