Wat is de rol van cursusleider?

In Canvas wordt de rol van cursusleider gebruikt voor het inschrijven van gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het maken en beheren van cursussen. (In Canvas-terminologie worden cursusleiders soms ook aangeduid als docenten.) Gebruikers met de rol van cursusleider hebben machtigingen waarmee ze een cursus kunnen modereren, cursusgegevens kunnen bekijken en de dagelijkse communicatie over een cursus kunnen regelen. Deze machtigingen kunnen echter per organisatie verschillen.

Canvas kent ook andere gebruikersrollen op cursusniveau met variërende toegang op cursusniveau. Ontwerpers kunnen werken met cursusleiders (die leiding geven aan onderwijsassistenten) en samen maken zij de cursusinhoud waarmee cursisten en waarnemers werken. Raadpleeg de PDF Canvas-cursusmachtigingen voor meer informatie over gebruikersmachtigingen op cursusniveau.

Cursusleiders kunnen ook gebruikmaken van de Canvas Teacher-app om bepaalde cursusinhoud te bekijken zoals aankondigingen, opdrachten, discussies en toetsen.

Gebruik van de rol van cursusleider

Cursusleiders kunnen cursusmateriaal ontwerpen, cursusgegevens bekijken en alle gebieden van een Canvas-cursus openen en beheren. Er kan bijvoorbeeld een gebruiker met de rol van cursusleider worden toegevoegd aan een cursus om een cursus te leiden.

De rol van cursusleider voor een gebruiker wordt voornamelijk gebruikt voor het volgende:

 • Cursusinhoud maken en wijzigen
 • Cijfers modereren en geven
 • Anderen handmatig uitnodigen voor een cursus
 • Communiceren met cursusdeelnemers
 • Cursusanalyses en cursistgegevens bekijken
 • De deelname en interactie van alle voor een cursus ingeschreven gebruikers controleren en modereren

Wanneer een gebruiker handmatig een cursus maakt, wordt die gebruiker automatisch als cursusleider voor de cursus ingeschreven. Een cursusleider kan ook handmatig voor een cursus worden ingeschreven, maar ook door een beheerder of automatisch door SIS-import.

Toegang van cursusleiders in Canvas

Gebruikers met de rol van cursusleider hebben standaard toegang tot alle gebieden van een Canvas-cursus. Deze machtigingen kunnen echter per organisatie verschillen. Bekijk de Canvas-handleiding voor cursusleiders voor meer informatie over de deelname van cursusleiders in Canvas.

Een cursusleider kan het volgende doen:

 • Externe toepassingen (LTI) voor een cursus toevoegen en verwijderen
 • Opdrachten, toetsen, cursusbestanden en -pagina's, en alle andere cursusinhoud toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Items in een cursuskalender, met inbegrip van plannerafspraken, toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Aan cursusinhoud gekoppelde leerdoelen toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Cursusaankondigingen en discussies maken, bekijken en posten
 • Rubrieken maken en bewerken
 • Vergaderingen en cursistsamenwerkingen maken
 • Cursussecties en cursistengroepen maken, bewerken en verwijderen
 • Discussies maken en vergrendelen en de discussieberichten van anderen bewerken
 • Koppelingscodes van waarnemers voor cursisten genereren
 • Cursussen publiceren, afsluiten en verwijderen
 • SIS-gegevens lezen
 • Berichten sturen naar andere cursusgebruikers en naar alle deelnemers van een cursus
 • Alle paginacursus voor cursistengroepen bekijken
 • Opmerkingen plaatsen bij en bekijken van inleveringen door cursisten
 • Toetsbanken weergeven en koppelen
 • Cursusinschrijvingen bekijken en beheren, met inbegrip van de inschrijvingen van andere cursusleiders, cursusontwerpers, onderwijsassistenten en cursisten
 • Cursusanalyses bekijken
 • Cijfercontroletest weergeven
 • Alle cijfers bekijken, modereren en bewerken
 • Gebruiksrapporten voor een cursus bekijken

Een cursusleider kan niet het volgende doen:

 • Een blauwdrukcursus maken
 • De bijbehorende cursustermijn wijzigen
 • Zich voordoen als een andere gebruiker in een cursus
 • Authenticatie van derden voor een cursus instellen
 • Het afsluiten van een cursus ongedaan maken
 • Cursistinschrijvingen uploaden als SIS-import
 • Logboeken over cursuswijzigingen bekijken

Beperkingen van de rol van cursusleider

 • Cursusleiders kunnen niet de beschikbaarheid van een van de bovenstaande machtigingen wijzigen. Alleen beheerders kunnen de toegang tot deze functies wijzigen.  
 • Cursusleiders kunnen alleen de inhoud van een cursus waarvoor ze zijn ingeschreven, maken, wijzigen en modereren.
 • Alleen gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen SIS-gegevens importeren. Cursusleiders kunnen geen SIS-gegevens importeren.