In welke landen mag Canvas niet worden gebruikt?

Vanwege overheidsvoorschriften verbiedt Instructure het onbevoegd gebruik van zijn producten en services in specifieke landen en regio's.

Instructure voldoet aan Amerikaanse voorschriften met betrekking tot landen en regio's die onder embargo staan. Zoals vereist door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, verbiedt Instructure momenteel het onbevoegd gebruik van zijn producten en services.

De uitvoer, wederuitvoer, verkoop of levering, direct of indirect, vanuit de Verenigde Staten of door een Amerikaans persoon waar deze zich ook bevindt, van producten, services of technologie (met inbegrip van technische gegevens) van Instructure naar een van deze landen of regio's is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid.

Vanwege de veranderende aard en brede reikwijdte van Amerikaanse sanctieprogramma's worden klanten en hun gebruikers dringend verzocht de toepasselijke Amerikaanse exportwet- en regelgeving te raadplegen voor nadere informatie.