Hoe gebruik ik als cursist de Takenlijst en de zijbalk van het Dashboard?

In de dashboards Kaartweergave en Recente activiteit bevat de zijbalk een takenlijst en andere secties die je eraan herinneren welke opdrachten en gebeurtenissen er in al je cursussen aankomen. De zijbalk bevat specifieke items voor personen met de rol van cususleider of cursist. Als je voor Canvas-cursussen met meer dan één rol bent ingeschreven, kan de zijbalk items voor beide rollen bevatten.

Deze zijbalk lijkt veel op de zijbalk in de Startpagina van de cursus met dit verschil dat de zijbalk voor de cursus alleen items voor die specifieke cursus bevat. Afhankelijk van de setup van de Startpagina van de cursus kan de cursus meer secties bevatten dan in de zijbalk worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt ook items in de Takenlijst bekijken vanuit het Dashboard Lijstweergave.

Dashboard openen

Dashboard openen

Klik op de Dashboard link in Globale Navigatie.

Items in een cursuszijbalk bekijken

Items in een cursuszijbalk bekijken

De zijbalk toont diverse actie-items in al je cursussen. Elk item is gekoppeld aan een specifieke cursus. Alle items uit al je actieve cursussen worden in de zijbalk weergegeven, dus niet alleen de favoriete cursussen in het Dashboard.

Ter onderscheiding van de diverse cursussen wordt bij elk item in de zijbalk de cursuscode, of korte naam, van de cursus weergegeven [1]. De cursuscode vind je direct onder de volledige cursusnaam.

Bijnamen van cursussen kunnen worden ingesteld in plaats van cursuscodes in de zijbalk die lang zijn of die niet duidelijk aangeven bij welke cursus ze horen. Als je een bijnaam voor een cursus hebt gemaakt, wordt in de zijbalk niet de cursuscode maar de bijnaam weergegeven [2]. De oorspronkelijke cursuscode wordt wel altijd in de cursuskaart weergegeven.

Cursistsecties bekijken

Cursistsecties bekijken

In de zijbalk kun je zien wat je volgende taak is en wat voor feedback je in al je cursussen hebt gekregen. Opdrachten die niet worden beoordeeld of die niet online hoeven te worden ingeleverd, worden echter slechts tot de inleverdatum weergegeven.

DeTakenlijst laat maximaal zeven items met inleverdatums of evenementendatums voor de eerstkomende weken zien, waaronder niet-beoordeelde toetsen, opdrachten waarvoor geen inlevering via Canvas is vereist en cursusaankondigingen [1]. Elk item in de Takenlijst toont de naam van de opdracht, de naam van de cursus, het aantal punten en de inleverdatum voor de opdracht. Nadat de inleverdatum is verstreken, blijven items nog vier weken in deze sectie staan.

De sectie Recente feedback (Recent Feedback) bevat opdrachten met feedback van je cursusleider tijdens de laatste vier weken [2].

Met de knop Cijfers weergeven (View Grades) open je de pagina Cijfers van het Dashboard en krijg je cijfers voor alle actieve cursussen te zien [3].

Zijbalkitems beheren

Zijbalkitems beheren

Elk sectie-item geeft een pictogram weer om onderscheid te maken tussen verschillende opdrachttypen en andere items in de Takenlijst [1].

Als een sectie meer items bevat dan kunnen worden weergegeven, kun je alle items bekijken via de link Alles weergeven (Show All) [2]. Deze link stuurt je naar het Dashboard Lijstweergave.

Klik op het pictogram voor verwijderen [3] om een taak in de lijst te verwijderen.

Opmerking: Opdrachten die via Canvas worden ingeleverd, verdwijnen automatisch uit de Takenlijst. Opdrachten die niet hoeven te worden ingeleverd (ingeleverd op papier/in de klas), kunnen alleen handmatig uit de lijst worden verwijderd.

Nieuwe cursus maken

Nieuwe cursus maken

Indien toegestaan door je instituut, is het mogelijk dat je een nieuwe cursus vanaf het Dashboard kunt maken.