Hvordan bruger jeg ikonerne og farverne på siden Karakterer?

Der er forskellige ikoner på siden Karakterer. Afhængigt af opgaveafleveringsformen, karaktergivningsregler og kommentarer, vil du se forskellige ikoner.

Ikoner for afleveringsform

Ikoner for afleveringsform

Følgende ikoner repræsenterer forskellige opgaveafleveringsformer på din Karakter-side:

 • Dokument-ikon [1]: Filupload indsendt, ikke givet karakter
 • Tekstikon [2]: Indtastning af tekst indsendt, men har ikke fået karakter
 • Ny test-ikon [3]: Ny test indsendt, men har ikke fået karakter (indeholder spørgsmål, der skal gives karakter manuelt, eller et automatisk indsendt testresultat er blevet slettet og skal omfordeles); kan også vises, hvis en test er blevet redigeret og indeholder store ændringer, der påvirker testresultatet, fx hvis spørgsmål eller testsvar er blevet slettet, og det påkræves, at karaktergiveren løser det manuelt
 • Diskussionsikon [4]: Diskussion med karakter indsendt, men har ikke fået karakter
 • Link-ikon [5]: En URL er blevet indsendt, men har ikke fået karakter
 • Synlighedsikon [6]: Resultatet er skjult, mens instruktøren giver karakterer. Du vil ikke være i stand til at se din karakter, afleveringskommentarer eller testsvar, før din instruktør slå karakterer op for opgaven
 • Test-ikon [7]: Test indsendt, men har ikke fået karakter (indeholder spørgsmål, der skal gives karakter manuelt, eller et automatisk indsendt testresultat er blevet slettet og skal omfordeles); kan også vises, hvis en test er blevet redigeret og indeholder store ændringer, der påvirker testresultatet, fx hvis spørgsmål eller testsvar er blevet slettet, og det påkræves, at karaktergiveren løser det manuelt
 • Medieikon [8]: Medieoptagelse indsendt, men har ikke fået karakter

Bemærk: Nogle opgaver fra eksterne værktøjer viser muligvis en bindestreg i stedet for et afleveringsikon, når du har indsendt opgaven.

Afleveringsdetaljer-ikoner

Afleveringsdetaljer-ikoner

Når din instruktør giver din opgave karakter, viser karaktersiden en blå prik ved siden af opgaven [1]. Indikatoren forsvinder, når du navigerer væk eller opdaterer siden.

Opgaveopdateringer kan også indeholde yderligere ikoner, der repræsenterer afleveringsoplysninger:

 • Flueben plus-ikon [2]: Resultatdetaljer
 • Rubrikikon [3]: Rubrikdetaljer
 • Diskussions-ikon [4]: Opgavekommentarer

Karaktergivningstyper

Karaktergivningstyper

Hver karaktergivningstype vises forskelligt på siden Karakterer. Her kan du se, hvordan hver karaktergivningstype er repræsenteret:

 • GPA [1]: GPA-skala
 • Bogstav [2]: Bogstavkarakter
 • Procent [3]: Karakteren vist som en procentdel
 • Streg [4]: Ingen indsendelse
 • Fluebensikon [5]: Karaktergivning afsluttet
 • Karakterinfo-ikon [6]: Point fra denne opgave tæller ikke med i din endelige karakter
 • Nummer [7]: Karakter vist ved antal point
 • EX [8]: Undskyldt opgave. Denne opgave kan ikke indsendes, men indgår ikke i din samlede karakter
 • X-ikon [9]: Karaktergivning ikke afsluttet

Bemærk: Der vises muligvis stadig en bindestreg på karaktersiden, når du har indsendt en opgave fra et eksternt værktøj.

Farver

Farver

Når en opgaves detaljer vises i grå tekst, er denne opgave blevet droppet som en del af en opgavegruppeberegningen og tæller ikke med i dit samlede resultat.

Status

Status

Statuskolonnen viser mærker for opgaver, der afleveres for sent eller som mangler. Hvis en opgave ikke er blevet afleveret inden afleveringsdatoen, identificeres den som manglende [1]. Hvis en opgave blev indsendt efter afleveringsdatoen, identificeres den som afleveret for sent [2].

Bemærk: Afhængigt af din institution kan der vises tilpassede statusser.

Originalitetsrapport

Originalitetsrapport

Hvis din instruktør bruger et originalitetsværktøj, kan du muligvis se en originalitetsrapport for dine indsendelser. For at se originalitetsrapporten skal du klikke på ikonet for originalitetsrapport [1]. Ikonfarven angiver den procentdel af tekst, der blev matchet gennem originalitetsværktøjet. Et timer-ikon angiver, at originalitetsværktøjet stadig er ved at kontrollere din aflevering [2].