cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan uploader jeg et dokument i Rich Content Editor som studerende?

Hvordan uploader jeg et dokument i Rich Content Editor som studerende?

I Rich Content Editor kan du uploade filer, der skal linkes til, fra din computer.

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider og Test.

Som standard viser indlejrede dokumentlink et ikon, der giver brugerne mulighed for at få vist dokumentet i Rich Content Editor. Du kan deaktivere det indbyggede eksempel eller automatisk åbne det indbyggede eksempel.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor, når der benyttes en af Canvas-funktionerne, som understøtter Editoren.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. For at få vist menuen Tastaturgenveje skal du klikke på tastaturikonet eller trykke på ALT+F8 (pc-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Upload dokument fra værktøjslinjen

Upload dokument fra værktøjslinjen

For at uploade et dokument fra værktøjslinjen skal du klikke på dokument-ikonet [1].

Du kan også uploade et dokument fra menuen for dokumentindstillinger. For at se yderligere dokumentindstillinger skal du klikke på pilen for dokumentindstillinger [2]. Vælg derefter indstillingen Upload dokument (Upload Document) [3].

For at se dokument-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [4].

Upload dokument fra menulinjen

Upload dokument fra menulinjen

Klik på linket Indsæt (Insert) [1]. Naviger for at se dokument (Document)-indstillinger [2], og vælg indstillingen Upload dokument (Upload Document) [3].

Upload fil

Klik for at gennemse dine filer [1], eller træk og slip en mediefil til medieoverføreren [2] for at uploade en fil fra din computer.  

Vælg fil

Vælg fil

Vælg dokumentfilen [1], og klik på knappen Åbn (Open) [2].

Se valgt fil

Uploaderen viser dokumentets filnavn [1]. For at fjerne filen skal du klikke på slet-ikonet [3].

Administrering af brugsrettigheder

Administrering af brugsrettigheder

Hvis det kræves af din institution, skal du vælge indstillinger for brugsrettigheder til dit dokument.

I rullemenuen Brugsrettigheder (Usage Right) [1] skal du vælge en af de fem muligheder for brugsrettigheder:

  • Jeg er rettighedshaveren: originalt indhold oprettet af dig
  • Jeg har opnået tilladelse til at bruge filen: autoriseret tilladelse fra forfatteren
  • Materialet er i det offentlige domæne: eksplicit tildelt det offentlige domæne, kan ikke være ophavsretligt beskyttet eller er ikke længere beskyttet af ophavsret
  • Materialet er underlagt en undtagelse - fx fair brug, retten til at citere eller andet i henhold til gældende ophavsretslove: uddrag eller resumé, som bruges til kommentarer, nyhedsrapportering, forskning eller analyse inden for uddannelse
  • Materialet er licenseret under Creative Commons: denne mulighed kræver også indstilling af en specifik Creative Commons-licens

Hvis kendt, skal du indtaste oplysningerne om copyrightindehaveren i feltet Indehaver af ophavsret (Copyright Holder) [2].

Bemærk: Hvis du er instruktør og ikke er sikker på, hvilke brugsrettigheder der gælder for dit dokument, skal du kontakte din institutions admin for vejledning.

Send upload

Send upload

For at uploade det valgte dokument skal du klikke på knappen Indsend (Submit).

Bemærk: Filen vil blinke, før den integreres i Rich Content Editor.

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i Diskussioner, kan Gem-knappen vises som Slå svar op.

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.

For at forhåndsvise filen skal du klikke på fillinket [1].

For at downloade det dokument, der linkes til, skal du klikke på download-ikonet [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.