Hvordan ser jeg opgaver som studerende?

Du kan se alle dine kursusopgaver på Opgavesiden.

Bemærk:

 • Din instruktør kan vælge at skjule Opgave-link i Kursusnavigation. Hvis linket Opgaver ikke er tilgængeligt, kan du stadig få adgang til Opgaver via din bruger- eller fagoversigt, læseplan, karakteroversigt, kalender eller moduler.
 • Hvis den opgave, du tager adgang til, vises anderledes, bruger din opgave muligvis funktionen Forbedring af opgaver. Se denne vejledning for mere information.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Bemærk: Hvis linket Opgaver ikke er tilgængeligt i fagnavigation, kan du få adgang til fagets opgaver via siden Moduler.

Se opgaver

Se opgaver

I Opgaver kan du se alle opgaver i dit kursus.

Som standard grupperes opgaver efter forfaldne opgaver, kommende opgaver, uddaterede opgaver og tidligere opgaver.

 • Forfaldne opgaver: Opgaver og diskussioner, der er gået over afleveringsdatoen, er stadig tilgængelige, ikke blevet indsendt og er ikke blevet bedømt.
 • Kommende opgaver: Opgaver, diskussioner og quizzer, der har en kommende afleveringsdato.
 • Udaterede opgaver: Opgaver, diskussioner og quizzer, der ikke har nogen afleveringsdato.
 • Tidligere opgaver: Opgaver og diskussioner, der er gået forbi afleveringsdato og enten ikke er tilgængelige, er blevet indsendt eller har fået en karakter, samt quizzer, der er forbi forfaldsdatoen.

 

Hver opgave inkluderer også et ikon med opgavetype: opgave [1], diskussion [2], eller quiz [3].

Bemærk: Siden Opgaver (Assignments) understøtter tastaturgenveje. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturnavigationsgenveje, skal du trykke på Shift + spørgsmålstegn samtidigt på dit tastatur.

Se opgave sammendrag

Se opgave sammendrag

Hver opgave viser opgavens navn [1], eventuelle tilgængelighedsdatoer for opgaven [2], afleveringsdatoen (hvis nogen) [3] og antallet af point, som opgaven er værd [4].

Se tilgængelige datoer

Se tilgængelige datoer

De første datoer du måske ser, er kaldet tilgængelige datoer. Nogle gange ønsker din instruktør kun, at du indsender en opgave i en bestemt tidsperiode, så de tilgængelige datoer er perioden af tid, hvor opgaven er tilgængelig for dig.

 1. Hvis opgaven ikke har en dato listet, er opgaven åben, og du kan indsende opgaven til enhver tid i løbet af dit kursus.  
 2. Hvis opgaven siger Tilgængelig indtil (Available until) [dato], kan du indsende opgaven indtil den specificerede dato.
 3. Hvis opgaven siger Ikke tilgængelig før (Not Available Until) [dato], er opgaven låst indtil den specificerede dato.
 4. Hvis opgaven siger Lukket (Closed), kan opgaven ikke acceptere indsendelser.  

Bemærk: Hvis den anførte dato er indstillet til kl. 00.00, er sidste dag for aflevering af opgaven hele dagen før den anførte dato. For eksempel, hvis en opgave er tilgængelig indtil 15. december, kan du få adgang til opgaven indtil 14. december kl. 11:59 pm.

 

Se forfaldsdatoer

Se forfaldsdatoer

Det andet sæt af datoer er Forfaldsdatoer for hver respektive opgave. Enhver opgave indsendt efter forfaldsdatoen er markeret som for sen; nogle instruktører kan fratage points for for sen indsendelse. Ikke alle opgaver inkluderer en forfaldsdato.

Du kan stadig indsende opgaver, der er gået forbi afleveringsdatoen, før Tilgængelig til datoen.

Vær venligst opmærksom på, at afleveringsdatoen skal være før eller på tilgængelig-datoen.

Afleveringsdatoer indeholder også et tidspunkt [2]. Hvis din instruktør ikke angiver et afleveringstidspunkt, viser den angivne dato fagets standardtidspunkt.

Filtrer Opgaver

Filtrer Opgaver

Hvis dit kursus inkluderer flere bedømmelsesperioder, kan du se opgaver efter bedømmelsesperiode [1]. Du kan søge efter en opgave ved at skrive en opgavetitel eller et nøgleord i feltet Search for assignment (Søg efter opgave) [2]. Du kan også gruppere opgaver efter type [3].

Åbn opgave

Åbn opgave

For at se detaljer om en opgave skal du klikke på navnet for opgaven.

Se Åbn Opgave

Se Åbn Opgave

Når en opgave er åben for indsendelser til enhver tid, kan du se forfaldsdato, points og type(r) af indsendelse(r), du kan benytte for opgaven [1]. Ikke alle opgaver har nødvendigvis en forfaldsdato.

Du kan også se yderligere detaljer:

 • Instruktioner (Instructions) [2]: instruktioner som din instruktør har vedrørende opgaven. Bemærk venligst, at du ikke kan downloade opgaveinstruktioner, medmindre din instruktør har inkluderet et link til download. Du kan også udskrive skærmbilledet eller kopiere og indsætte instruktionerne i et teksbehandlingsprogram, eller du kan se opgaven i Canvas mobil-app.
 • Vurderingskriterie (Rubric) [3]: Ethvert bedømmelseskriterie som din instruktør har angivet for opgaven. En opgave inkluderer måske et vurderingskriterie. Før du indsender din opgave, ønsker du måske at gennemgå opgave-rubrikken.

For eksempel, en opgave har måske en forfaldsdato, men har ikke andre datoer. Hvis du ikke overholder forfaldsdatoen, kan du stadig indsende opgaven for for sen point på den sidste dag af kurset. Hvis opgaven ikke har en forfaldsdato, kan du indsende opgave til enhver tid før den sidste dag i kurset.

For at aflevere din opgave, skal du klikke på knappen Start opgave (Start Assignment) [4].

Bemærk: Du kan altid gen-indsende en opgave, medmindre din instruktør har opsat tilgængelighedsdatoer for opgaven.

Se Opgaver med Tilgængelighedsdatoer

Se Opgaver med Tilgængelighedsdatoer

Når en opgave er åben for dig inden for ledighedsdatoerne, kan du se alle tilgængelige opgaveoplysninger ud over de specifikke datoer, hvor opgaven er tilgængelig for dig. Tilgængelighedsdatoer kan indeholde en tilgængelig fra-dato (åbningsdato), tilgængelig til-dato (låst eller lukket), eller begge datoer for at oprette et samlet datointerval. Forfaldsdato kan være før eller på den sidste tilgængelige dato (hvis sat op.)

Hvis du skulle gå forbi afleveringsdatoen [1], kan du stadig indsende opgaven indtil tilgængelig til-datoen [2]. Når tilgængelig til-datoen er passeret, kan du ikke længere indsende opgaven.

Bemærk: Når du ser forfaldsdatoen med 24 timer visningen, vises der et tilgængelighedsvindue.

Vis opgave med begrænsede forsøg

Vis opgave med begrænsede forsøg

Din instruktør kan begrænse antallet af afleveringsforsøg, du får tildelt til en opgave. Hvis din opgave har et begrænset antal forsøg, kan du se antallet af forsøg, du har foretaget [1], og antallet af tilladte forsøg for opgaven [2].

Når du har brugt alle dine afleveringsforsøg, vises knappen Nyt forsøg (New Attempt) som deaktiveret [3].

Se låste opgaver

Se låste opgaver

En opgave kan låses, før en instruktør ønsker at åbne den, eller efter en bestemt dato efter afleveringsdatoen. Når en opgave er låst, kan du se instruktionerne for opgaven, hvis der er nogen, men du kan ikke se opgavedetaljerne. Du kan også se, hvilken dato opgaven vil være åben for indsendelser.

Se Lukkede Opgaver

Se Lukkede Opgaver

Når en opgave er låst, kan du stadig se instruktionerne, hvis der er nogen, og alle eksisterende indsendelsesdetaljer er i sidepanelet, men du kan ikke længere se opgavedetaljerne for indsendelse/gen-indsendelse af opgaven. Du kan også se datoen, hvor opgaven blev lukket for indsendelser.

Opgaver lukkes, når de kun er tilgængelige indtil en specifik dato.