Hvordan benytter jeg som studerende DocViewer i Canvas-opgaver?

Canvas DocViewer er et værktøj, der tillader anmærkninger på uploadede online opgaver i Canvas. Du kan bruge DocViewer til at se kommenteret feedback i sektionen med opgavedetaljer i sidepanelet fra din instruktør eller fra andre studerende i peer review opgaver.

DocViewer har en 10-timers sessionsgrænse, der begynder, når du åbner en aflevering. Hvis du begynder at lave en anmærkning, men ikke sender den, før sessionen udløber, gemmes den ikke. Indsendte anmærkninger gemmes og påvirkes ikke af sessionsgrænsen. Canvas vil vise en advarsel 10 minutter før udløbet af sessionen, efterfulgt af 5-minut og 1-minut advarsel, indtil 10-timers grænsen er nået. Du kan når som helst genstarte en DocViewer-session ved at genindlæse afleveringssiden.

Hvis din browser inkluderer et indbygget PDF modul, vælg muligheden for at se PDF i systems visningsmodul.

Kompatible DocViewer-filer

Hvis en aflevering omfatter en fil, der kan være gengivet i DocViewer, men afleverings resume endnu ikke er færdig, vil Canvas generere en besked om, at dokumentet er under behandling.

Bemærkninger:

  • Hvis du ikke kan kommentere på et dokument i DocViewer, har din institution muligvis begrænset denne funktion.
  • Filer over 100MB og adgangskode-beskyttede filer vil ikke blive konverteret af DocViewer
  • DocViewer-anmærkninger kan vises i appen Canvas Student.
  • Din instruktør kan til enhver tid slette enhver kommentar eller anmærkning.
  • Hvis din instruktør bedømmer en opgave anonymt, vil anmærkninger ikke være tilgængelige i DocViewer, før der offentliggøres feedback for opgaven.

Se DocViewer

For at få adgang til DocViewer kan du se feedback fra din instruktør eller peer review-feedback på siden med opgavedetaljer. Linket Vis feedback viser en indikator, hvis kommentarer med anmærkninger er blevet tilføjet til en understøttet opgave.

Se DocViewer værktøjslinje

Se DocViewer værktøjslinje

Med DocViewer værktøjslinje kan du styre aflevering af opgaven.

For at downloade en PDF af afleveringen med anmærkninger, skal du klikke på knappen Download [1].

Hvis der er flere sider, vil feltet Sidenummer (Page number) [2] vil lade dig gå gennem afleveringen for at finde den side, du vil lave anmærkninger til. For at gå til anden side, indtast sidenummeret i feltet Side (Page). Du kan også bruge pileikonerne [3] til at gå videre gennem afleveringen.

For at zoome ind og ud af afleveringen, brug knapperne Zoom [4].

For at se afleveringen på hele skærmen, klik på knappen Fuld skærm (Full Screen) [5].

For at lave anmærkninger til afleveringen, brug anmærkningsværktøjer [6].

Bemærk: Hvis du ikke kan bruge anmærkningsværktøjerne i DocViewer, har din institution muligvis begrænset denne funktion.

Tilføj point-anmærkning

For at skrive en point-anmærkning skal du vælge muligheden point-anmærkninger [1].

Vælg farven for point-anmærkninger i farvepanelet [2].

Klik derefter på det ønskede område i indsendelsen [3]. Kommentarikonet vil forekomme med en indikation af placeringen af kommentaren. For at tilføje en kommentarer til pointanmærkningen skal du indtaste kommentaren i feltet Kommentar (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar skal du trykke på Shift + Enter/Retur. For at indsende din kommentar skal du trykke på Enter/Retur.

Du kan også svare på DocViewer-kommentarer ved at klikke på knappen Svar (Reply) [5].

For at flytte kommentaren, skal du svæve over kommentarikonet i dokumentet. Klik og træk kommentaren til det nye område.

For at slette en pointanmærkning og dens kommentarer skal du klikke på anmærkningen og derefter klikke på Slet-ikonet [6]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette anmærkningen.

For at slette en kommentar til en pointanmærkning og dens svar skal du klikke på Slet-ikonet [7]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette kommentaren til anmærkningen og dens svar.

Tilføj Fremhævning af anmærkning

Hvis du vil fremhæve noget tekst i dokumentet, skal du vælge anmærkningstypen Fremhæv (Highlight) [1].  

Vælg farven for fremhævning af anmærkninger i farvepanelet [2].

Klik og træk for at fremhæve tekst i indsendelsen [3].

For at tilføje en kommentarer til fremhævet anmærkning, skal du klikke på knappen Kommentarer (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar skal du trykke på Shift + Enter/Retur. For at indsende din kommentar skal du trykke på Enter/Retur.

For at slette en fremhævet anmærkning skal du klikke på det fremhævede område og derefter klikke på ikonet Slet [5]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette fremhævningen. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Brug Tekst-værktøj Brug Tekst-værktøj

For at tilføje tekst direkte til en indsendelse kan du bruge Tekst-værktøjet [1].

Vælg farven for tekst-anmærkning i farvepanelet [2].

Vælg en hvid eller gennemsigtig baggrund for tekstanmærkningen [3] samt dens skrifttypestørrelse [4].

Klik på det ønskede område i afleveringen og skriv din indtastning [5]. For at starte en ny linje i din kommentar skal du trykke på Shift + Enter/Retur.

For at flytte kommentaren, skal du føre musen henover tekstboksen i dokumentet. Klik og træk kommentaren til det nye område.

For at slette tekst-anmærkningen skal klikke på tekstfeltet og så klikke på ikonet Slet [6]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette tekstfeltet.

Brug Stryg Tekst-værktøjet Brug Stryg Tekst-værktøjet

For at indikere, at tekst skal slettes, kan du bruge Stryg Tekst-værktøjet [1].

Vælg farven for gennemstreg-linjen i farvepanelet [2].

Klik og træk for at stryge tekst i indsendelsen. En rød linje vil forekomme og indikere, at teksten er strøget [3].

For at tilføje en kommentarer til gennemstreget anmærkning, skal du klikke på knappen Kommentarer (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar skal du trykke på Shift + Enter/Retur. For at indsende din kommentar skal du trykke på Enter/Retur.

For at slette en gennemstreget anmærkning skal du klikke på det gennemstregede område og derefter klikke på ikonet Slet [5]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette gennemstreget linje. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

Tilføj Tegne anmærkning

For at lave frihåndstegninger og anmærkninger skal du vælge anmærkningstypen Frihånds tegning (Free Draw) [1].

Vælg farven for tegning af anmærkning i farvepanelet [2].

Vælg din anmærknings linjebredde fra linjebreddepanelet [3].

Klik og træk til at starte en tegning. Der vil komme friform-linjer, der angiver tegneområdet [4]. Du kan tilføje flere streger til en tegnet anmærkning.

For at tilføje en kommentarer til din tegnede anmærkning, skal du klikke på knappen Kommentarer (Comment) [5]. For at starte en ny linje i din kommentar skal du trykke på Shift + Enter/Retur. For at indsende din kommentar skal du trykke på Enter/Retur.  

For at acceptere den tegnede anmærkning, klik på ikonet Check [6].

For at flytte en tegning skal du føre musen henover omridset af tegningen, og trække og slippe tegningen til det nye område af dokumentet.

For når som helst at slette en tegning skal du klikke på tegningen og derefter klikke på ikonet Slet [7]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette tegningen. Sletning af en anmærkning sletter også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Bemærk: Tegnede anmærkninger kan kun have en linjebredde pr. anmærkning. Individuelle anmærkninger skal gemmes, før du opretter en ny linje med en anden bredde.

Tilføj Arealkommentar Tilføj Arealkommentar

For at skrive en areal-anmærkning skal du vælge muligheden areal-anmærkning [1].

Vælg farven for anmærkningsområde i farvepanelet [2].

Klik og træk derefter et rektangel omkring et område i indsendelsen [3]. En rød boks vil forekomme og indikere området for kommentaren.

For at tilføje en kommentarer til områdeanmærkningen skal du indtaste kommentaren i feltet Kommentar (Comment) [4]. For at starte en ny linje i din kommentar skal du trykke på Shift + Enter/Retur. For at indsende din kommentar skal du trykke på Enter/Retur.

Du kan også svare på DocViewer-kommentarer ved at klikke på knappen Svar (Reply) [5].

For at flytte anmærkningen, skal du før musen henover grænsen. Klik og træk kommentaren til det nye område.

For at slette en områdeanmærkning skal du klikke på anmærkningen og derefter klikke på ikonet Slet [6]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette kommentaren. Sletningen af en anmærkning vil også slette alle tilknyttede kommentarer.

For at slette en kommentar til en områdeanmærkning og dens svar skal du klikke på kommentarens Slet-ikon [7]. DocViewer vil bekræfte, at du vil slette kommentaren til anmærkningen og dens svar.

Se kommentarer

Se kommentarer

Individuelle kommentarer omfatter et ikon, der viser anmærkningens type og farve [1]. Anmærkningsikonet vises ved siden af kommentatorens navn og vises kun i den primære kommentar til en anmærkning. Svar på en kommentar inkluderer ikke ikonet.

Instruktører kan efterlade yderligere kommentarer eller svare på dine kommentarer. Når en anmærkningskommentar indeholder mere end fem indholdslinjer, viser indholdsboksen et ellipse-link [2]. For at udvide en kommentar skal du klikke på ellipse-linket. Hvis en kommentar indeholder flere svar, vil alle svar blive udvidet.

Kommentarer med svar er stablet [3]. Når du klikker på en kommentar, udvides alle svar i gruppen. Antallet af stablede svar er angivet under den første kommentar.

Kommentarer forbliver på siden, hvor anmærkningen blev lavet. Hvis der er for mange kommentarer, der skal vises på en enkelt side, bliver det muligt at rulle gennem kommentarsektionen, og nogle kommentarer er skjulte. En indikator viser, hvor mange kommentarer der er skjult [4].

Du kan slette dine kommentarer ved at klikke på ikonet slet [5].

Vis anonyme instruktørkommentarer

Vis anonyme instruktørkommentarer

Hvis din instruktør har aktiveret Anonym instruktøranmærkninger (Anonymous Instructor Annotations), viser anmærkninger og kommentarer i din afsendelse ikke instruktørens eller bedømmerens navn.

Se andre brugeranmærkninger

Se andre brugeranmærkninger

Når en anden bruger tilføjer en anmærkning i et dokument, kan du se anmærkningens forfatter ved at klikke på anmærkningen [1].

Du kan også skrive en kommentar til enhver anmærkning oprettet af andre brugere [2].

Se slettede elementer

Din instruktør kan til enhver tid slette enhver kommentar eller anmærkning. Hvis en kommentar eller anmærkning slettes, vises det slettede element i sidepanelet [1]. Du kan se navnet på den bruger, der har foretaget sletningen, og sletningens dato. Elementer kan kun slettes af instruktører eller administratorer.

Hvis der slettes flere kommentarer eller anmærkninger, herunder kommentarsvar med samme kommentartråd, så vil hver kommentar eller anmærkning indeholde sine egne overskriftsoplysninger om sletningen.

For permanent at fjerne et slettet element skal du klikke på ikonet Fjern [2].

Bemærk: Permanent slettede elementer kan ikke gendannes.