Hvordan ser jeg som studerende Tests?

Du kan se tests i dit fag ved at gå til Test-siden. Lær, hvordan du kan se hver testtype, der kan forekomme i dit fag.

Bemærk: Din instruktør kan vælge at skjule Test-linket i Fagnavigation. Hvis Test-linket ikke er tilgængeligt, kan du stadig få adgang til Tests igennem andre områder af Canvas.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I kursusnavigation skal du klikke på Quizzer (Quizzes) linket.

Bemærk: Hvis linket Test ikke er tilgængeligt i fagnavigation, kan du få adgang til fagets tests via siden Moduler.

Se Tests

Se Tests

Tests identificeres af test-ikonet [1].

På Test-indekssiden kan du se navnet på hver test [2], testens tilgængelighedsdatoer [3], testens afleveringsdato [4], antallet af point testen er værd [5] og antallet af spørgsmål i testen [6].

Tests arrangeres efter forfaldsdato. Nogle tests indeholder muligvis ikke en forfaldsdato.

Se tilgængelige datoer

Se tilgængelige datoer

De første datoer du måske ser, er kaldet tilgængelige datoer. Nogle gange ønsker din instruktør kun, at du afleverer en test inden for en bestemt tidsperiode, så de tilgængelige datoer er den tidsperiode, hvor testen er tilgængelig for dig.

  1. Hvis testen ikke har en dato, er testen åben. Du kan afslutte testen når som helst i løbet af dit fag.  
  2. Hvis testen siger Tilgængelig til [dato] (Available until), kan du afslutte testen indtil den angivne dato.
  3. Hvis testen siger Ikke tilgængelig til [dato] (Not Awailable Until), er testen låst indtil den angivne dato.
  4. Hvis testen siger Lukket (Closed), kan testen ikke modtage test-afleveringer.  

Hvis du påbegynder at tage en test, men ikke afleverer den, indeholder tester en funktion, der automatisk sender testen for dig på Tilgængelig til-datoen (Available until). Hvis en test ikke har en Tilgængelig til-dato, vil testen automatisk blive afleveret på fagets sidste dag.

Bemærk: Hvis den anførte dato er indstillet til kl. 00.00, er sidste dag for aflevering af opgaven hele dagen før den anførte dato. For eksempel, hvis en opgave er tilgængelig indtil 15. december, kan du få adgang til opgaven indtil 14. december kl. 11:59 pm.

Se forfaldsdatoer

Se forfaldsdatoer

Det andet sæt datoer er afleveringsdatoer [1] for hver respektive test. Enhver test afleveret efter afleveringsdatoen markeres som ’for sen’. Nogle instruktører kan fratage points for for sen aflevering. Ikke alle test inkluderer en afleveringsdato.

Du kan stadig indsende test for sent inden testens Tilgængelig til-dato (Available until) (ellers vil testen blive afleveret for dig automatisk).

Vær venligst opmærksom på, at afleveringsdatoen skal være før eller på tilgængelig-datoen.

Afleveringsdatoer indeholder også et tidspunkt [2]. Hvis din instruktør ikke angiver et afleveringstidspunkt, viser den angivne dato fagets standardtidspunkt.

Filtrer test

Filtrer test

Du kan søge efter en test ved at skrive en testtitel eller et søgeord i Søg efter test (Search for Quiz).

Se testdetaljer

Se testdetaljer

For at se testdetaljerne skal du klikke på testens navn.

Se Åben test

Se Åben test

Når en test er åben, kan du tage den til enhver tid, og du kan se afleveringsdato, point og testens spørgsmål.

Du kan også se yderligere detaljer:

  • Tidsbegrænsning [1]: Hvor lang tid du har til at færdiggøre testen. Hvis din test har en tidsbegrænsning, skal du færdiggøre hele testen inden for den pågældende tid på én gang. Hvis du navigerer væk fra testen, fortsætter timeren med a tælle ned. Du vil også blive logget ud af testen, når tiden er gået.
  • Instruktioner [2]: instruktioner som din instruktør har vedrørende testen.

 

I eksemplet ovenfor finder testen sted den 15. september. Hvis du ikke overholder afleveringsdatoen, kan du stadig indsende testen for at få for sent-point før fagets sidste dag.

For at tage testen, skal du klikke på knappen Tag testen (Take the Quiz).

Bemærkninger:

  • Hvis du starter en test, der har en afleveringsdato, men ikke afslutter testen før afleveringsdatoen (som angivet i din lokale tidszone), så sender Canvas automatisk testen på afleveringsdatoen.
  • Test-detaljer viser ikke afleveringsdatoen i forhold til den aktuelle tid. Hvis fx en test har en afleveringsdato kl. 23:59, og du starter testen kl. 23:30, har du kun 30 minutter til at afslutte testen, inden den markeres som ’for sent’. Samme tidsbegrænsning gælder, hvis du tager en tidsbestemt test. Hvis tidsgrænsen fx blev indstillet til 60 minutter, men du starter testen klokken 23:30, har du stadig kun 30 minutter til at fuldføre testen, inden den markeres som ’for sent’. Canvas vil underrette dig om eventuelle begrænsninger, når du starter testen.

Se test med tilgængelighedsdatoer

Se test med tilgængelighedsdatoer

Når en test er åben for dig inden for tilgænglighedsdatoerne, kan du se alle tilgængelige testoplysninger ud over de specifikke datoer, hvor testen er tilgængelig for dig. Tilgængelighedsdatoer kan indeholde en tilgængelig fra-dato (åbningsdato), tilgængelig til-dato (låst eller lukket), eller begge datoer for at oprette et samlet datointerval. Forfaldsdato kan være før eller på den sidste tilgængelige dato (hvis sat op.)

I eksemplet ovenfor er testen tilgængelig for dig fra d. 8. april kl. 00.00 og skal afleveres inden d. 9. april kl. 23.59. Hvis du ikke overholder afleveringsdatoen, kan du stadig tage testen indtil d. 10. april kl. 23:59 for ”sen bedømmelse”. Hvis du ikke afleverer testen inden den sidste tilgængelige dato den 10. april kl. 23:59 (som angivet i din lokale tidszone), sender Canvas automatisk testen på den sidste tilgængelige dato. Den 11. april kl. 00.00 er testen ikke tilgængelig for dig mere.

Se Låst test

Se Låst test

Når en test er låst, kan du se alle testens detaljer. Du kan også se den dato, hvor du kan tage testen.

Se lukket test

Se lukket test

Når en test er lukket, kan du se alle testens detaljer. Du kan også se datoen, hvor testen blev lukket for afleveringer.

Se Utilgængelig test

Se Utilgængelig test

I New Quizzes, når din tilmelding er afsluttet i et fag, vises der en meddelelse om, at testen ikke længere er tilgængelig.