Hvordan ser jeg testresultater som studerende?

Testresultater er lette at læse i Canvas. Som studerende kan du se forskellige typer testresultater afhængigt af din instruktørs præference.

Bemærk: Din instruktør bruger muligvis et opgraderet testværktøj, der hedder New Quizzes, i faget. Hvis den test, du tager adgang til, vises anderledes, bruger din instruktør muligvis New Quizzes. Funktionaliteten kan variere mellem disse testtyper. For hjælp til testresultater henvises der til Hvordan ser jeg mine testresultater som studerende i New Quizzes?

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I kursusnavigation skal du klikke på Quizzer (Quizzes) linket.

Åbn Quiz

Åbn Quiz

Klik på testens titel.

Se testresultater

Skærmbilledet med testresultater består af flere områder:

  1. Forsøgshistorik
  2. Testresultater
  3. Afleveringsdetaljer

Utilgængelige testresultater

Utilgængelige testresultater

Hvis din instruktør har skjult dine testkarakterer, vil dine resultater ikke være tilgængelige, før karaktererne er blevet slået op.

Se forsøgshistorik

Se forsøgshistorik

Forsøgshistorik viser dit seneste testforsøg, den tid det tog at tage testen og dit resultat.

Forsøgshistorik ved gentagne testforsøg

Forsøgshistorik ved gentagne testforsøg

For gentagne testforsøg vil historikken vise resultaterne for hvert forsøg. Hvert forsøg har et hyperlink, der viser hvert testresultat.

Se testresultater

Se testresultater

Hvis din instruktør tillader det, kan du se dine testresultater sammen med de rigtige svar. Denne visning vil også vise dit samlede resultat, tidspunkt og dato, den blev indsendt, og hvor lang tid det tog at tage testen.

Se korrekte svar

Se korrekte svar

Hvis din instruktør giver dig mulighed for at se korrekte svar, viser testresultaterne dit svar sammen med det korrekte svar.

Et korrekt svar, som du har bedømt, vil blive angivet med et grønt flag [1]. Et forkert svar vil blive angivet med et rødt flag, der peger på dit svar [2]. Det korrekte svar vises med et gråt flag [3].

Se kun testsvar

Se kun testsvar

Hvis din instruktør ikke giver dig mulighed for at se korrekte svar, viser testresultaterne kun dine svar og indikerer, om de var korrekte eller forkerte.

Se beskyttede testresultater

Se beskyttede testresultater

Nogle instruktører giver dig ikke mulighed for at se dine testresultater overhovedet. Denne indstilling er almindelig for tests, hvor der tillades flere forsøg.

Se afleveringsdetaljer

Se afleveringsdetaljer

Afleveringsdetaljer er en anden måde at se dine testresultater på. Afleveringsdetaljerne vises i sidepanelet og viser den tid, det tog at tage testen [1], dit nuværende resultat [2] og dit beholdte resultat [3], hvilket er det resultat, som Canvas gemmer i karakteroversigten.

Bemærk: Hvis dit nuværende resultat indeholder en stjerne, er nogle spørgsmål ikke blevet bedømt af din instruktør, som fx opgave- og filupload-spørgsmål. Du kan også se status for din test på siden Karakterer.

Afleveringsdetaljer med gentagne testforsøg

Afleveringsdetaljer med gentagne testforsøg

For gentagne testforsøg fortsætter afleveringsoplysningerne med at vise det aktuelle resultat [1] og det beholdte resultat [2]. Men i dette tilfælde bliver det beholdte resultat tildelt af din instruktør og kan enten være dit seneste testforsøg, det højeste testresultat eller gennemsnittet af alle dine resultater. Det beholdte resultat er angivet nederst i afleveringsområdet [3].

Se tidligere forsøg

Se tidligere forsøg

Du kan også se tidligere forsøg ved hjælp af sidepanelets afleveringsdetaljer. Klik på linket Se tidligere forsøg (View Previous Attempts).

Se testresultater for tidligere forsøg

Hvert testforsøg vil blive opført i sidepanelet med et hyperlink til testresultaterne. Klik på det forsøg, du ønsker at se [1]. Testresultaterne for dette forsøg vises [2]. Husk, at de samme indstillinger vil gælde i testresultaterne. Det betyder, at du kun kan se dine svar eller slet ikke se testresultater.

For at vende tilbage til testen skal du klikke på linket Tilbage til test (Back to Quiz) [3].