Hvordan uploader jeg en fil som indsendelse af en opgave i Canvas?

Hvis din instruktør tillader uploading af filer som en indsendelsesform, kan du uploade en fil fra din computer som indsendelse af en opgave. Canvas konverterer bestemte filtyper til forhåndsvisninger og understøtter visse mediefiluploads.

Filer uploadet ved hjælp af Rich Content Editor tæller med i din brugerlagerkvote. Enhver vedhæftet fil tilføjet som en del af en bedømt opgaveindsendelse er også kopieret dine brugerfiler, men er ikke medtalt i din brugerkvote. Ikke desto mindre, når filen er blevet uploadet som en aflevering, kan du ikke slette filen. Filer er gemt i Indsendelsesmappen.

Hvis din institution har aktiveret Google Drive som en afleveringsform, kan du også uploade en fil fra Google Drive.

Bemærkninger:

  • Canvas understøtter ikke fil-uploads større end 5 GB.
  • Hvis det er aktiveret på din konto, afspiller Canvas en animation, når du indsender en opgave til tiden. Men hvis du foretrækker det, kan du deaktivere denne funktionsindstilling i dine brugerindstillinger.
  • Hvis den opgave, du tager adgang til, vises anderledes, bruger din opgave muligvis funktionen Forbedring af opgaver. Se denne vejledning for mere information.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Vælg opgave

Vælg opgave

Klik på navnet af opgaven.

Start opgave

Start opgave

Klik på knappen Start opgave (Start Assignment).

Tilføj fil

Tilføj fil

For at uploade en fil fra din computer skal du klikke på knappen Vælg fil (Upload File) [1]. Når filvinduet forekommer, skal du lokalisere og klikke på filnavnet. I bunden af vinduet skal du klikke på Vælg eller Browse knappen (afhængig af din browser).

For at uploade en fil, du allerede har uploadet til Canvas, skal du klikke på linket Klik her for at finde en fil ... (Click here to find a file...) [2]. Fillisten vil blive udvidet. Klik på filnavnet.

Hvis du har adgang til at uploade en fil fra Google Drive, kan du indsende en Google-fil ved a klikke på Google Drive fanen [3].

Tilføj endnu en fil

Tilføj fil

Hvis du har brug for at uploade en anden fil, skal du klikke på linket Tilføj en anden fil (Add Another File).

Bemærk: Du kan kun uploade yderligere filer fra din computer.

Aflever opgave

Aflever opgave

Klik på knappen Indsend Opgave (Submit Assignment).

Vis afleveringstatus

Vis afleveringstatus

Store filer viser en statusindikator for afleveringen.

Vis aflevering

Se bekræftelsen for indsendelsen af din opgave.