Hvordan bruger jeg som studerende opgavelisten til alle mine fag i listevisningen i oversigten?

Listevisningen i oversigten viser alle fagets elementer på opgavelisten for at hjælpe dig med nemt at administrere opgaver for alle dine fag. Opgavelisten indeholder elementer med og uden karakterer, som din instruktør sender til et fags opgaveliste. Du kan også tilføje og se dine egne elementer på opgavelisten i oversigten. Listevisnings-oversigten viser også kalenderbegivenheder og beskeder om faget.

Bemærk:

 • Listevisningen i oversigten anvender ikke fagfavoritter og viser alle elementer baseret på dato, fag-ID, afleveringsdato og afleveringstidpunkt.
 • Elementer på opgavelisten kan også ses i Kortvisning i oversigten og i Oversigten for seneste aktivitet.

Åbn listevisning

For at åbne Listevisning i oversigten skal du klikke på Muligheder-ikonet [1] og vælge muligheden Listevisning (List View) [2].

Bemærk: Afhængigt af din institutions indstillinger kan din oversigt som standard anvende listevisning.

Se listevisning

Listevisning i oversigten viser som standard den aktuelle dato [1].

For at se tidligere og fremtidige datoer skal du rulle op og ned på siden [2].

For hurtigt at vende tilbage til dagens opgaver skal du klikke på knappen I dag (Today) [3].

For hurtigt at få adgang til tidligere elementer med ny aktivitet, skal du klikke på knappen Ny aktivitet (New Activity) [4].  

Se elementdetaljer

Når flere fag omfatter elementer på opgavelisten på samme dato, opføres fag efter fagets navn, og elementer er angivet efter afleveringstidspunkt [1].

Elementer med karakter viser pointværdien for elementet med karakter [2].

Elementer på opgavelisten omfatter ikoner, der repræsenterer elementtypen:

 • Peer review [3]
 • Kalenderbegivenhed [4]
 • Besked [5]
 • Opgave [6]
 • Side [7]
 • Diskussion [8]
 • Test [9]

Åbn element

For at få adgang til en opgave, skal du klikke på elementets navn [1].

For at se et fags startside, skal du klikke på fagets navn [2].

Deltag i konferencebegivenheden

Hvis din instruktør har tilføjet et konferencelink til en kalenderbegivenhed, kan du deltage i konferencen fra oversigtens Listevisning.

Konferencer, der er fuldendt eller ikke er begyndt, viser en grå Deltag (Join)-knap [1].

For at deltage i en aktiv konference skal du klikke på den grønne Deltag (Join)-knap [2].

Se elementstatus og aktivitet

Listevisning indeholder mærker og ikoner for hurtigt at kommunikere et elements status og aktivitet.

Elementer med ny aktivitet viser en ulæst-indikator [1] og indeholder et aktivitetsmærke. Ny aktivitet kan indeholde en eller alle følgende mærker:

 • Bedømt [2]: en aflevering får karakter
 • Svar [3]: en besked eller diskussion har nye svar
 • Feedback [4]: et element med karakter har ny instruktørfeedback via afleveringkommentarer (vises ikke, hvis feedback kun er via DocViewer-anmærkninger)

Når et element med karakter er efter afleveringsdatoen, så viser elementet en indikator [5] og et mærke [6] om at elementet mangler.

Manglende elementer indsendt efter afleveringsdatoen viser et for sent-mærke[7].

Hvis din instruktør har tildelt en opgave til dig igen, viser elementet et mærke, der indikerer dette [8]. Du skal aflevere din opgave igen.

Markér element som afsluttet

Elementer med karakter markeres automatisk som afsluttet, når de afleveres. Elementer uden karakter skal manuelt markeres som afsluttet.

Hvis du vil markere et element manuelt, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for elementet [1]. Når du markerer et element manuelt, opdateres dets status, når du opdaterer siden.

Afsluttede elementer på opgavelisten forbliver i listen, som du kan se når som helst. For at få vist oplysninger om afsluttede elementer skal du klikke på knappen Vis afsluttet element (Show completed item) [2]. De afsluttede elementer viser et markeret afkrydsningsfelt [3]. For at se oplysninger om de afsluttede elementer skal du klikke på elementets navn [4]. Næste gang du opdaterer siden, vil de afsluttede elementer igen blive skjult i det afsluttede link.

Se varslingsmenuen

Se varslingsmenuen

For at se en liste over bedømte elementer efter deres afleveringsdato på tværs af alle dine fag skal du klikke på knappen Varslingsmenu (Alert Menu) [1]. Varslingsmenuen hjælper dig med at se, hvilke muligheder der er til rådighed for dig for at forbedre dine karakterer i fagene.

For at se nye varslingselementer skal du klikke på linket Ny (New) [2]. Du kan afvise nye varslingselementer ved at klikke på Fjern-ikonet [3]. At afvise et nyt varslingselement påvirker ikke dets status og markerer det ikke som afsluttet.

For at se afviste varslingselementer skal du klikke på linket Afvist (Dismissed) [4].

Se Karakterer

For at se dine nuværende fagkarakterer skal du klikke på Karakteroversigt-ikonet [1]. Menuen Mine karakterer viser dine nuværende fagkarakterer [2]. Klik på fagets navnelink for at se karaktersiden for dit fag [3].

Bemærk: Hvis et af dine fag anvender karakterperioder, vises karakteren som karakter for den aktuelle karakterperiode.

Se elementer på opgavelisten

Du kan tilføje dine egne elementer på opgavelisten til oversigten. Elementer tilknyttet et fag vises som en del af fagets elementer og arrangeres efter afleveringsdato [1]. Generelle elementer på opgavelisten vises altid under alle fag [2]. Elementer på opgavelisten kan til enhver tid redigeres ved at klikke på Rediger-ikonet [3].

For at tilføje en opgave, klik på ikonet Tilføj element [4].

Bemærk: Du kan også bruge kalenderen til at tilføje opgaver, som også vises i listevisningen i oversigten.

Skift oversigt

Skift oversigt

Hvis du vil ændre oversigt-visningen, skal du klikke på menuen Muligheder (Options) til enhver tid.