Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tilføjer jeg en besked i en gruppe?

Hvordan tilføjer jeg en besked i en gruppe?

Som studerende kan du oprette en besked inden for en gruppe.

Åbn bekendtgørelser

Åbn bekendtgørelser

I gruppenavigation skal du klikke på linket Beskeder (Announcements).

Tilføj besked på Gruppens startside

Du kan også tilføje en besked på Gruppens startside ved at klikke på knappen Tilføj besked (Add Announcement).

Tilføj bekendtgørelse

Tilføj bekendtgørelse

Klik på knappen +Besked (+Announcement).

Opret bekendtgørelse

Giv din besked en titel [1], og tilføj indhold ved hjælp af Rich Content Editor [2].

Bemærk: Rich Content Editor indeholder en ordtællingsvisning under tekstboksens nederste højre hjørne.

Gem bekendtgørelse

Gem bekendtgørelse

Klik på knappen Gem (Save).

Se bekendtgørelser

Se bekendtgørelser

Se beskeden på Besked-siden.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.